OYAK İnsan Kaynakları

Sürdürülebilir başarı için en önemli sermayemizin insan kaynağımız olduğuna inanıyoruz. İlerleyen teknoloji ve gelişen çağın gerektirdiği çalışan yetkinliklerini takip ederek en iyi yeteneğin kazanılması, geliştirilmesi ve elde tutulması için maksimum değeri yaratmanın yollarını arıyoruz. Farklı çalışan beklentilerini anlayarak işveren kimliğimizi ve iş yapış kültürümüzü bu beklentilere adapte ediyor ve üyelerimize en iyi hizmeti sunmak gayesi ile insan kaynakları süreçlerimizi bağdaştırıyoruz.

OYAK İnsan kaynakları iş süreçlerimiz; OYAK Entegre İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi ile yürütülmektedir. Tüm süreçlerin tek bir yaklaşım ile ortak yürütüldüğü sistem; OYAK DijitalİK çatısı altında yeniden kurgulanarak dijital hayata geçirilmiştir. İnsan kaynakları süreçlerini daha etkin, verimli ve entegre bir şekilde yönetmek amacıyla tasarlanan DijitalİK mobil uygulaması sayesinde tüm çalışanların zaman ve mekândan bağımsız olarak İnsan Kaynakları sistemlerine etkin bir şekilde ulaşmaları sağlanmaktadır.

Ordu Yardımlaşma Kurumu olarak, insan kaynağımızın yenilikçi, yaratıcı, sürdürülebilir başarıya odaklı, dinamik bir çözüm ortağı olduğunun bilinci içinde, çağdaş insan kaynakları uygulamalarıyla çalışanlarımızın bireysel ve mesleki gelişimlerine yatırımlarımızı sürdürüyoruz.