OYAK Hakkında

OYAK, Türkiye’de tamamlayıcı mesleki emeklilik sisteminin en başarılı örneği.

OYAK, gelişmiş ekonomilerde örneklerine sık rastlanan, üyelerine; emeklilik, ölüm ve maluliyet alanlarında ek yardımlar sağlamak üzere kurulmuş, tamamlayıcı bir mesleki emeklilik fonudur. A.B.D, Kanada, Hollanda gibi tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu anlamında başarılı ülkeler ile kıyaslandığında, üyelerine sunduğu katkı ve hizmetler bakımından bu ülkeler ile aynı seviyede yer almaktadır.

OYAK, Türkiye’de en çok üye sayısına sahip olması, üyelerine sağlamakta olduğu katkı ve hizmetler ile Türkiye’deki diğer tamamlayıcı mesleki emeklilik fonlarının gelişimi için örnek oluşturmakta ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan bağımsız olarak üyelerine ek katkı sağlamaktadır.

OYAK 205 sayılı Kanuna tabidir.

OYAK, 205 sayılı Kanun çerçevesinde, özel hukuk hükümlerine tabi, mali ve idari bakımdan özerk, tüzel kişiliği bulunan bir kuruluştur.

OYAK’ın üyeleri;

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı mensupları ve Kanun’da belirtildiği şekliyle siviller dahil kendi isteğiyle katılan çalışanlarından oluşmaktadır.

OYAK, üye birikimlerini kârlılık ve verimlilik hedefiyle yönetir.

OYAK, üyelerinin tüm birikimlerini kârlılık, verimlilik ve kurumsal yatırım ilkelerine göre yönetmektedir.

OYAK, üyelerine sosyal hizmetler sunmaktadır.

OYAK, mevzuat çerçevesinde üyelerine emeklilik yardımı, emekli maaşı, ölüm ve maluliyet yardımları yaptığı gibi konut edindirme, borç verme, Bağışa Dayalı Emekli Geliri Sistemi (BDEGS) ve Konut Ön Biriktirim Fonu (KÖBF) gibi çeşitli hizmetler de sunmaktadır.

OYAK, grup şirketleri ile birlikte önemli tutarda vergiler ödemektedir.

OYAK, dolaylı ve dolaysız vergiler ödeyen bir kuruluştur. Kurum, grup şirketleriyle birlikte 2022 yılında 54,2 milyar TL vergi ödemiştir.

OYAK, Pensions Europe üyesidir.

OYAK, Avrupa’da emeklilik fonlarının, yeterli, sürdürülebilir ve daha güvenli emeklilik hakları sunabilmeleri için düzenleyici finansal çerçeve sağlamaya yönelik çalışmalar yürüten Pensions Europe isimli kuruluşun, 2003 yılından bu yana kurumsal destekleyici üyesidir.