Kalite

KALİTE POLİTİKASI:

OYAK, misyon ve vizyonuna uygun olarak "Üye Odaklı Kaliteli Hizmet", "Bireysel Eşitlik" ve "Aktüeryal Denge" prensiplerini özenle koruyan ve geliştiren, tüm faaliyetlerini süreklilik, güven ve kalite düşüncesinin biçimlendirdiği bir Kurum olmaya devam etmeyi,

205 Sayılı OYAK Kanunu çerçevesinde sunmakta olduğu yardım ve hizmetleri, mevzuat ile uyumlu, etkin, verimli, eksiksiz ve kesintisiz olarak sunmayı,

Yardım ve hizmetlerin, üye memnuniyetinin artırılması amacıyla değerlendirilmesini; üyelerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde iyileştirilmesini ve geliştirilmesini,

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi gereklilikleri çerçevesinde tüm çalışanların farkındalığını artırarak sürekli iyileştirme prensibine katkı sağlamalarını,

taahhüt etmektedir.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI:

OYAK; Kurum bilgi varlıklarının gizliliğinin korunması, bütünlüğünün sağlanması ve erişilebilirliğinin temin edilmesi amacıyla ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'ni etkin bir şekilde uygular. Ayrıca;

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi için gereken kaynakları ve süreçleri tahsis etmeyi,

Bilgi güvenliği ile ilgili mevzuat ve sözleşmelere uymayı,

Bilgi güvenliği konusundaki sürekli iyileştirmeyi desteklemeyi,

Bilgi güvenliği farkındalığını artırmayı,

Bilgi varlıklarına yönelik risklerin ve fırsatların sistematik olarak yönetilmesini,

Bilgi güvenliğine aykırı olayları anında tespit edip, hızla müdahale edebilecek yetkinliğe sahip olunmasını,

taahhüt etmektedir.