Kalite

OYAK, misyon ve vizyonuna uygun olarak ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi standartları çerçevesinde kalite politikasını belirlemiştir. Bu çerçevede OYAK;

  • "Üye Odaklı Kaliteli Hizmet", "Bireysel Eşitlik" ve "Aktüeryal Denge" prensiplerini özenle koruyan ve geliştiren, tüm faaliyetlerini süreklilik, güven ve kalite düşüncesinin biçimlendirdiği bir Kurum olmaya devam etmeyi,
  • Sunmakta olduğu yardım ve hizmetleri, mevzuat ile uyumlu, etkin, verimli, eksiksiz ve kesintisiz olarak sunmayı,
  • Yardım ve hizmetlerin, üye memnuniyetinin artırılması amacıyla değerlendirilmesini; üyelerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde iyileştirilmesini ve geliştirilmesini,
  • Bilgi güvenliği gereksinimleri dikkate alınarak üyelere verilen hizmetlerin ve bu hizmetlere bağlı bilgi sistemleri altyapısının sürekli iyileştirilmesini,
  • Kalite sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların farkındalığını artırarak sürekli iyileştirme prensibine katkı sağlamalarını,

taahhüt etmektedir.