Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı

Kıymetli Üyelerimiz, Değerli Çalışanlarımız, Saygıdeğer İş Ortaklarımız,

OYAK olarak; Kurumumuzun, üyelerimizin ve millî ekonomimizin geleceğini teminat altına alacak kararlara imza attığımız bir yılı daha geride bıraktık. Üyelerimizin refahını artırma hedefiyle çalışırken, kurumsal yapımızı daha da güçlendiren stratejik ve sistematik hamlelerde bulunduk.

2022’de küresel enflasyonun, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde uzun yıllardır görülmeyen seviyelere tırmandığı bir faaliyet yılı geçirdik. Zorlu koşulların ekonomik ve sosyal sonuçları olarak küresel ölçekte kişi başına düşen refah olumsuz etkilenmiştir. Çoğu hükümetin bir numaralı mücadele alanına dönüşen enflasyondaki gidişatı dizginlemek için, başta ABD Merkez Bankası (FED) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) olmak üzere küresel ekonominin önde gelen düzenleyicileri Covid-19 pandemisi döneminde çözüm olarak gördükleri varlık alımlarını sonlandırarak faizleri yükseltmeye yönelmişlerdir.

Tüm bu gelişmeler ışığında OYAK olarak üyelerimize değer katacak uzun vadeli bakış açımızla belirlediğimiz yol haritamız üzerinden ilerledik.

OYAK 2022 faaliyet yılını güçlü bir performans kaydederek tamamlamıştır

OYAK, 2022 yılını performansı yüksek sonuçlarla tamamlamıştır. Aynı zamanda güçlü kurumsal yapısını, üretkenliğini ve sürdürülebilirliğini bir kez daha kanıtlamıştır. Kurum, ekosistemini oluşturan geniş paydaş kitlesi ve Türkiye ekonomisi için değer üretmeye devam etmiştir.

Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerdeki yatırımlarımız, öngörülerimizle örtüşen başarılar ortaya koyarken, büyüme planlarımıza paralel atılımlarımız ve geleceğe yönelik çalışmalarımız kesintisiz devam etmiştir. Aynı süreçte büyük değişkenlik gösteren piyasaların arz ettiği riskler ve fırsatlar dikkatli, çevik ve analitik bir yaklaşımla yönetilmiş, Kurum’un ve dolayısıyla üye varlıklarının ve menfaatlerinin korunarak geliştirilmesi kilit önceliğimiz olmayı sürdürmüştür.

2022 yılı Kurum tarihimizde yeni bir kilometre taşıdır

Türkiye’nin olduğu kadar uluslararası piyasaların da lider bir ekonomik aktörü ve katılımcısı olmamız nedeniyle yaşanmakta olan küresel krizlerin etkilerini kaçınılmaz olarak hissettiğimiz 2022 yılında ödünsüz uyguladığımız yönetim stratejilerimiz ve politikalarımız ile 94 milyar TL dağıtıma esas kaynak sağlanmıştır.

2022’de son 20 yılın en yüksek nema oranına %90,1 ile ulaştık. 2021 yılında 106 milyar TL mertebelerinde bulunan OYAK üye varlıkları %84 büyüme ile 195 milyar TL’ye yükselmiştir.

Elde ettiğimiz bu performans sonuçlarının tüm üye ve iş ortaklarımız için hayırlı olmasını dilerken, üyelerimizin tasarruflarına değer katmakla kalmayıp, Kurum varlıklarını enflasyonist piyasa koşullarının olumsuz etkilerinden korumayı ve bu mükemmel sonuçları üretmeyi başaran Sayın Genel Müdürümüze ve İcra Ekibimize, OYAK Yönetim Kurulu ve Üyelerimiz adına teşekkür etmek isterim.

Tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu olarak üyelerimizin refahı için çalışıyoruz

OYAK, tüm faaliyetlerini 205 sayılı Kanun kapsamında sürdürmekte, ikinci basamak tamamlayıcı bir mesleki emeklilik fonu kimliği ile 460 bini aşkın üyesinin hayatlarının her evresinde onların destekçisi olarak yanlarında yer almaktadır.

Özgün yapısı kapsamında tasarlanmış sistemleri ile OYAK, üyelerinin uzun vadeli refahını gözetmektedir.

2022 yıl sonu itibarıyla isteğe bağlı üye sayısı 303.881 kişi, oranı ise %66 olarak gerçekleşirken, emeklilik yardımı alarak ayrılan üyelerimizden 3.906’sı EMS’ye katılmış; EMS’ye katılım oranı %86’ya yükselmiştir. Diğer taraftan, 2022 yılında 63.875 EMS üyemize toplam 4 milyar 359,3 milyon TL tutarında maaş ödemesi yapılmış; Emeklilik Yardımı almaya hak kazanarak sistemden ayrılma kararı veren 4.994 üyemize ise 4 milyar 471,4 milyon TL tutarında Emeklilik Yardımı ödemesi gerçekleştirilmiştir.

OYAK’ın üyelerine olan sorumluluklarını eksiksiz yerine getirme gücünü işaret eden hizmet performans göstergelerimiz, üyelerimizin OYAK’a olan güven ve bağlılığını perçinlemekte; Kurumumuzun, Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilik yardımlarını tamamlayıcı kimliğinin ve öneminin her geçen yıl üyeleri tarafından çok daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır.

OYAK, üyelerine kaynak sağlama desteğini 2022’de kesintisiz devam ettirmiş, Konut Edindirme Hizmetleri kapsamındaki 1.022 üyeye 464,2 milyon TL tutarında kredi kullandırılmıştır.

OYAK İnşaat kanalıyla gerçekleştirdiğimiz konut projeleri kapsamında, 2022 yılında Seyirce 1. Etap Konut Projesinde 375 konutun tamamı üyelere tahsis edilmiş olup; 2023 yılı Ekim ayı içerisinde hak sahiplerine konutların teslim edilmesi planlanmıştır.

Bireysel Konut Kredisi kapsamındaki finansman faaliyetlerimiz devam ederken, 2022 yılında OYAK tarafından inşa edilen konutlardan satın alan 217 üyemize kullandırılan kredi tutarı 82,1 milyon TL olmuştur.

Üyelerimizin konut sahibi olabilmeleri için gerekli ön birikimi sağlamaları amacıyla kurulmuş Konut Ön Biriktirim Fonu’na olan ilgi de artarak devam etmiştir. Fonun üye sayısı 2022 yılında 213 bin kişiye yaklaşırken, getiri oranı %44,7 olarak gerçekleşmiştir.

Üyelerimizin bize ihtiyaç duydukları her an yanlarında yer alma yaklaşımımızın somutlaştığı bir diğer alan Borç Verme Hizmeti olup 2022 yılında bu imkândan yararlanan üye sayımız 44.570 kişi, toplam ödeme tutarı ise 1 milyar 203 milyon TL olmuştur.

Hayat ve gelecek dijitalde

Covid-19 pandemisi ile beraber başlayan derin değişim, kesintisiz erişimin önem kazandığı yeni bir normal ortaya çıkarmıştır. Tüketiciler her türlü ihtiyaçlarını her an, her yerden doğrudan giderebilecekleri kanallara yönelmiş, bu bağlamda hizmet ve ürünlerin kişiselleştirilmesi daha da önem kazanmıştır.

61 yıllık köklü geçmişi boyunca güçlü öngörü gücü sayesinde doğru adımlar atan OYAK, son dönemde üyelerine; uzaktan erişimle ve yalın formatlarıyla kolay kullanımlı hizmetler sunmuştur. Bu çalışmalar arasında yer alan OYAK Platform, OYAK Sağlık Platformu, OYAK Eğitim İndirimleri ve OYAK Doktorum 2022 yılında artan oranda üyelerimizin tercihi olmaya devam etmiştir.

OYAK üyeleri, çalışanları ve onların yakınlarının OYAK Grubu Şirketlerinin sunduğu hizmet ve ayrıcalıklara tek bir yerden ulaşılabilmesi amacıyla hayata geçirilen OYAK Platform’un kullanıcı sayısı 2022 yıl sonu itibarıyla %19 artış ile 377.183 kişiye ulaşmıştır. OYAK Platform, Grup Şirketlerimizin faaliyet gösterdiği alanlarda sağladığı kampanya ve hizmetlerle üyelerine imkânlar sunmuştur.

Yine bu platform üzerinde üyelerimizin ve çalışanlarımızın çocukları ile torunlarına eğitim hususunda indirim desteği sağlanmaktadır. 2022 yılında 60 ilde 63 özel eğitim kurumunda OYAK Eğitim indirimleri desteği sağlanmıştır.

OYAK Sağlık Platformu’na kayıtlı kişi sayısı 838.797’ye ulaşmış olup 398 anlaşmalı özel sağlık kurumundan indirimli olarak hizmet alınması sağlanmıştır. Pandeminin getirdiği zorlu koşullar için kurulan OYAK Doktorum hizmetimiz ise 2022 yıl sonu itibarıyla 56.762 kişi sayısına ulaşmıştır. Üyelerimize sunduğumuz bu hizmetlerin memnuniyet seviyesinin %95’in üzerinde gerçekleştiği görülmüştür.

Geleceğimiz bugün yaptıklarımızla şekilleniyor

OYAK olarak, gelecek nesillere olan sorumluluğumuzun da bilinciyle, iklim değişikliği risklerini gözeten, çevreye duyarlı, temiz enerji kaynaklarına yönelik yeni yatırımlar yapmak ve mevcut yatırımlarımızı dönüştürmek adına çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Şirketlerimizin öz tüketimlerini karşılamak, enerji maliyetlerini azaltmak ve karbon ayak izlerini asgari seviyeye indirgemek adına 2022 yılında yenilenebilir enerji alanında yaptığımız yatırımlarla önemli ölçüde mesafe kat ettik.

Çevreye duyarlı, kurumsal yapısı güçlü, operasyonel verimliliği yüksek ürünler geliştirmeye özen gösteriyoruz.

Türkiye’nin dışa bağımlılığının azaltılması ve yerli katkının artması ile ithalatın giderek düşmesini sağlayacak stratejik adımlar atmaya devam ediyoruz.

Üyelerimizin memnuniyeti bizim kılavuzumuz ve motivasyon kaynağımızdır

Üyelerimizin, sunduğumuz hizmetlere dair görüşleri bize yol göstermekte, geleceğe yolculuğumuzun rotasını çizmemize kılavuzluk etmektedir.

Memnuniyetle ifade etmek isterim ki 2022 yılı ölçümleri OYAK’ın üye hizmetleri alanındaki başarısını bir kez daha teyit etmiştir.

Üye iletişiminin etkin olarak sürdürüldüğü ve teknolojik alt yapısının ihtiyaçlara, üyelerimizin beklentilerine ve günün koşullarına göre yenilenebildiği Sesli Yanıt Sistemi 7/24 çalışmaktadır. Üyelerimizin verilen hizmetle ilgili %94’ün üzerinde olumlu görüşe sahip olduğu görülmüştür.

Sesimiz gür, gücümüz bir

OYAK, yaşanan doğal afetler ve küresel ekonomik krizlerin etkilerine rağmen, Cumhuriyetimizin 100. yılına büyük ümitler, yüksek beklentiler ve güçlü motivasyonla girmiştir.

Ve fakat; bu rapor hazırlanırken ülkemiz 12 ilimizi kapsayan deprem felaketiyle sarsıldı. Hayatını kaybeden on binlerce vatandaşımızın yası, 84 milyonun yası oldu. OYAK olarak yardımlaşma ve dayanışma ile üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk olmadığının bilinciyle ilk günden itibaren çabalarımızla bölgedeydik. Bu vesileyle hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Sesi gür, gücü bir OYAK; paydaşları ile birlik, beraberlik ve dayanışma içinde, tüm zorluklar karşısında mücadele etmeyi ve paylaşılabilir değer üretmeyi sağlam bir iradeyle Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da kesintisiz olarak sürdürecektir.

Yatırım portföyümüzün önemli bir bölümünü oluşturan ve OYAK’ın küresel oyuncu kimliğinin en önemli parçası olan Grup Şirketlerimiz üretmeye ve başarılı sonuçlara imza atmaya devam edecektir. Ülkemize ve üyelerimize hizmet edebilmenin gururu bizler için hayati önemdedir. Bizden sonraki nesillerin de Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet yaşatacağına olan inancımız tamdır. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK başta olmak üzere Cumhuriyetimizi ve Bayrağımızı armağan eden tüm Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını saygı, minnet ve şükranla anıyoruz.

Saygılarımla,

Mehmet TAŞ
(E) Tümgeneral
Yönetim Kurulu Başkanı