Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz

Misyonumuz

Tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu olarak, üyelerine yönelik yardım ve hizmetleri en üst standartlarda yerine getirmek, üye birikimlerini doğru yatırımlarla korumak ve sürdürülebilir şekilde büyütmek, üye memnuniyetini sağlamak.

Vizyonumuz

Üyelerinin beklentilerini göz önünde tutarak, kârlı ve verimli yatırımlarla ülke ekonomisine katkıda bulunurken, OYAK’ı Türkiye ve dünyada güçlü ve örnek bir kuruluş olarak gelecek kuşaklara taşımak.

İş Yapış Biçimimizi Yönlendiren Ortak Değerlerimiz

Şeffaflık

Sorumluluk
ve Hesap Verilebilirlik

Üstün Kalite ve
Rekabetçilik

Yaratıcılık ve
Mükemmeliyetçilik

Eşitlik

Takım Ruhu

Değişimcilik ve
Yenilikçilik