Üye Hizmetleri

OYAK’ın tüm faaliyet ve hizmetlerinin odağında üyeleri yer almaktadır. OYAK, üyelerinin talep ve beklentilerini kaliteli hizmetleri ve sürdürülebilir üye memnuniyeti yaklaşımıyla cevaplamaktadır. OYAK, üyelerinden topladığı aidatları gerçekleştirdiği yatırımlarda değerlendirmekte, yatırımlarını gerçekleştirirken Türkiye ekonomisinin kalkınmasına da katkıda bulunmayı öngörmekte ve bu katkının en çok gerçekleşeceği alanlara öncelik vermektedir.

OYAK'a Üye Olmak

Emekli Maaşı Sistemi (EMS)

Yasal Yardımlar

Konut Edindirme Hizmetleri

Borç Verme Hizmetleri

OYAK Platform

OYAK Sağlık Platformu (OSP)