Sürdürülebilirlik

OYAK’ta Sürdürülebilirlik ve İSG yönetimi, mevcut ve gelecekteki ekonomik, çevresel, sosyal risk ve fırsatları önceden değerlendirip yöneterek her geçen gün artan daha rekabetçi ve değişen küresel iş koşullarında, ekonomik, çevresel ve toplumsal alanlarda değer yaratma kapasitesi olarak değerlendirilmektedir.

OYAK Grubu çok sektörlü yapısını göz önünde bulundurarak iklim değişikliğinden kaynaklı risklerini değerlendirmektedir. Ulusal politikalardaki etkileri, düşük karbonlu üretime yönelik dönüşüm ve değişimleri proaktif biçimde takip ederek gerekli aksiyonları almaktadır. Bu anlayışla, OYAK’ta karbon emisyonlarının takibi ve yönetimi iş yapış şeklinin bir parçası haline gelmiştir.

OYAK'ta Sürdürülebilirlik

Yönetim Yaklaşımı

Kurulduğu 1961 yılından bu yana her geçen gün büyüyen ve daha geniş bir coğrafyaya yayılan OYAK, gelecek yatırımlarına yön verecek kararlarını alırken ülkesine değer katma vizyonuyla hareket etmektedir.

OYAK geleceğe hazırlanırken, sayısı 460 bini aşkın üyelerine, topluma ve çevreye olan sorumluluklarının bilincindedir. OYAK'ta sürdürülebilirlik anlayışı, üst yönetim desteği ile bütüncül ve kapsamlı bir stratejiyle yayılmıştır.

OYAK Ekosistem

Hayatımızın her alanında yer alan döngüsel ekonomi ve bununla birebir bağlantılı olan kaynak kullanımı, üretim ve tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi gerekliliğini ve doğru atık yönetiminin önemini hayatımızın merkezine getirmiştir. Dünya kaynaklarının sürdürülebilir ve verimli bir şekilde yönetimi; daha az hammadde kullanılması, kaynak verimliliğinin artırılması, atık oluşumunun azaltılması ve atıkların yeniden kaynağa dönüştürülmesi ile mümkündür. Tüm bunlara ek olarak, kaynak verimliliği, operasyonel maliyetlerin azaltılmasının yanı sıra sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının yaratılmasına da olanak sağlamaktadır.

OYAK ekosistem yaklaşımının ilk projesi olan ve 26 Temmuz 2019’da başlatılan OYAK Genel Müdürlüğü'nde başlatılan Sıfır Atık Projesi ile israfın önlenmesi ve kaynak verimliliği konularında kültür değişimi yaratılması hedeflenmektedir. Ayrıca, öncelikle atık oluşumunun önlenmesi ve devamında doğru atık yönetimi uygulamaları ile döngüsel ekonomiye ve kaynak verimliliğine katkı sağlanması planlanmaktadır.

OYAK'ta İş Sağlığı ve Güvenliği

Yönetim Yaklaşımı

OYAK Genel Müdürlüğünde İSG önceliklerini belirlemek, sürdürülebilir bir güvenlik kültürü oluşturmak ve sıfır kaza farkındalığını tüm çalışanlara aktarmak OYAK İSG yönetim yaklaşımının temel taşlarını oluşturmaktadır. OYAK'ta gerçekleştirilen İSG çalışmalarında; başta çalışanlar olmak üzere tüm paydaşlar için sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturulması, iş güvenliğinin tüm faaliyetlerin ayrılmaz bir parçası haline getirilerek içselleştirilmesi, performansın sürekli iyileştirilerek mevzuat gerekliliklerine ve uluslararası kabul gören standartlara uyumun sağlanması hedefleri gözetilmektedir. OYAK'ta sağlıklı ve güvenli çalışma, üst yönetimden alınan destek sayesinde temel prensip ve öncelik olarak kabul edilmektedir.

Politika ve Strateji

OYAK alanındaki sürekli gelişim yolculuğuna, köklü geçmişinden edindiği tecrübesine dayanarak oluşturduğu OYAK İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası ışığındaki stratejileri ile yön vermektedir.