Genel Müdür Mesajı

Değerli Üyelerimiz, Sevgili Çalışanlarımız ve Kıymetli İş Ortaklarımız,

2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin gelişmelere geçmeden önce; şubat ayında meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı, üyelerimizi ve çalışanlarımızı saygıyla yâd ediyorum. Ülkemize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. OYAK olarak, bu süreçte vatandaşlarımızın acısını paylaşmak ve bölgenin ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden gelen tüm çabayı sarf ettiğimizi ifade etmek isterim.

Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken

Türkiye’nin örnek bir tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu modeliyle, kurulduğumuz günden bu yana üyelerimizin refahı için aralıksız çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken, OYAK olarak elde ettiğimiz başarılı sonuçlarla faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerdeki öncü konumumuzu pekiştirdik. Son 20 senenin en yüksek nema oranını elde ederek üyelerimizin birikimlerine sürdürülebilir getiri sağlama misyonumuzu bu yıl da başarıyla gerçekleştirdik. OYAK ve OYAK Grubu Şirketlerinde özveriyle görev yapan 38 bini aşkın çalışanımızın emekleriyle elde ettiğimiz bu başarılı sonuçların haklı gururunu yaşıyoruz.

2022 yılı finansal sonuçlarımıza göre toplam varlıklarımızı bir önceki yıla kıyasla %62 artırarak 480 milyar TL’ye, konsolide net varlığımızı önceki yıla göre %84 artırarak 195 milyar TL’ye, konsolide hasılatımızı ise %138 oranında artırarak 331 milyar TL’ye yükselttik.

Grup Şirketlerimizle birlikte yaptığımız 4,9 milyar dolarlık toplam ihracat ile Türkiye’nin 2022 yılı ihracatının %1,92’sini OYAK olarak gerçekleştirerek ülke ekonomisi için katma değer yaratmaya devam ettik. Ayrıca 2022 yılında ödediğimiz 54,2 milyar TL ile Türkiye’de ödenen toplam vergilerin %2,3’ü, kurumlar vergisinin ise %3’ü OYAK ve OYAK Grubu Şirketleri tarafından ödenmiştir.

460 bini aşkın üyemize sunduğumuz hizmetleri geliştirmek için nitelikli insan kaynağımız ile küresel bir oyuncu olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bugün Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinde, dünya genelinde altı farklı kıtada, 24 ayrı ülkede Japonya’dan ABD’ye, tüm zaman dilimlerinde, farklı sektörlerde kesintisiz üretim yapıyoruz. Maden metalürji, çimento beton kâğıt, enerji, otomotiv, lojistik, finans, gıda tarım hayvancılık, kimya, inşaat sektörleri başta olmak üzere stratejik alanlarda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.

OYAK’ta son yedi yıldır gerçekleştirdiğimiz dönüşüm ve yeniden yapılanma güçlü büyüme getirdi. Sürdürülebilir büyüme için portföyümüzün dengesine ve çeşitliliğine önem veriyoruz. Öngördüğümüz stratejik sektörlere girerek coğrafi dağılımımızı genişletirken, doğru ve dengeli yatırımlarla yedi yıl içinde öz kaynaklarımızı yüzde %768 oranında artırdık.

Son yıllarda yaşanan ve tüm dünyayı etkisi altına alan zorlu ekonomik koşullara rağmen 2022 yılında %90,1 nema oranı ile üyelerimizin birikimlerine sürdürülebilir getiri sağlama misyonumuzu bir kez daha başarıyla yerine getirdik. Bu başarılı sonuçların elde edilmesinde değerli katkılarını bizlerden esirgemeyen Yönetim Kurulu Başkanımız ile Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerimize teşekkürü borç biliyorum.

Gerçekleştirdiğimiz stratejik yatırımlarla üyelerimizin bizlere emaneti olan birikimlerini doğru ve kârlı alanlara yönlendirerek önemli ölçüde büyüttük. Cumhuriyetimizin ikinci 100 yılında da yeni bakış açılarıyla fırsatları değerlendirerek OYAK tarihine iz bırakacak başarılara imza atacağız.

Pandemi döneminde küresel dönüşümler

Dünyada post-pandemi olarak anılan pandemi sonrası yeni süreç, ekonomik ve politik krizlerle yoğruldu, pek çok alanda değişim ve dönüşümlere sebep oldu.

2021 yılının ikinci yarısında kısa bir süreliğine gözlemlenen küresel ekonomik toparlanma ve fakat buna eşlik eden jeopolitik gerilimler, tedarik zincirindeki sorunlar ve yüksek fiyat artışları nedeniyle şartlar daha da zorlaştı. 2022 yılı, tüm dünyada yüksek enflasyon oranları ve ekonomik aktivitenin yatay veya negatif seyri ile birlikte küresel ölçekte resesyon’ ve stagflasyon’ kavramlarının yüksek sesle konuşulduğu bir yıl olarak devam etti.

Yaşanan krizler, küresel büyüme beklentilerinin de sıklıkla revizyonunu gerektirmiştir. Uluslararası Para Fonu (IMF), Ocak 2023’te yayınladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nda yer verilen büyüme tahminlerinde küresel ekonomi ve gelişmiş ülkeler için yukarı, gelişmekte olan ülkeler için ise aşağı yönde revizyona gitmiştir. Bu bağlamda 2022 yılı büyüme oranı küresel ekonomi için %3,4 olarak tahmin edilmiştir. Aynı oran gelişmiş ülkeler için %2,7 olurken gelişmekte olan ekonomiler için ise %3,9 olarak açıklanmıştır. IMF, durgunluk koşullarının yaşanmasının güçlü olasılık olduğunu işaret ederek, 2023 yılı için küresel büyüme tahminini %2,9 olarak açıklamıştır.

Avrupa Bölgesi ve ABD’de son 40-50 yılın en yüksek enflasyon seviyeleri kaydedilirken, merkez bankaları politika faizlerini artırarak para politikasında sıkılaşmaya gitti. Bu dönemde, doğrudan sermaye yatırımları durma noktasına gelirken, gelişmekte olan ülkelerde sermaye çıkışları arttı.

Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı harekât nedeniyle enerji krizi yaşandı ve Avrupa Bölgesinde ortalama enerji fiyatları %500 arttı. Brent petrol fiyatları Mayıs 2022’de 120 ABD dolarına kadar yükselerek enerji maliyetinin öngörülebilirliğini sekteye uğrattı ve küresel ölçekte resesyon ile arz sorunlarını artırdı. Savaş, gıda ve tarım sektörlerinde fiyatların yükselmesindeki sebeplerden biri oldu. Ülkemiz dâhil tasarruf açığı olan ekonomiler için özellikle finansmana erişim daha zor hale geldi. Sadece Türkiye’de finansal hizmetler sektörüne yönelik 200’den fazla düzenleme hayata geçirilirken, küresel bir oyuncu olarak, farklı sektörler ve hedef kitlelerde birçok düzenlemeye ilişkin hızla aksiyon alarak ihtiyacı eş zamanlı yönettik. Tasarladığımız stratejiler ve sürdürülebilirlik odaklı orta ve uzun vadeli planlamalarımızla seneyi başarılı bir şekilde kapattık.

Fırsatlara odaklandık, yarını bugünden planladık

Tecrübelerimiz gösteriyor ki, çalkantılı piyasa koşulları ancak doğru stratejiler, doğru ekip ve bilgi yönetimi ile önemli fırsatlar sunabilir. Biz de yine böyle zor bir senede sektörel öncülüğümüzü korumak, üyelerimize sürdürülebilir nema sağlamak ve kaliteli hizmet sunmak için özverili şekilde çalışmaya devam ettik. Şirket portföyümüzü daha verimli hale getirmek için gereken dönüşümleri de gerçekleştiriyoruz. Dikey ve yatay entegrasyonlarla grup içi sinerjinin artırılmasına büyük önem veriyoruz.

Ekonomik şartlar zor olsa da stratejik yatırımlarımız ve verimlilik dönüşümlerimiz sayesinde gücümüzü korumayı başardık.

Stratejik sektörlerde yer alan LİDER OYAK

Endüstriler arasındaki sınırların ortadan kalkmasıyla birlikte, ekosistem odaklı iş modelleri daha sürdürülebilir ve geniş faaliyet alanlarına hitap ediyor. Bu sebeple, çağın gerekliliklerine uygun bir model tasarlayarak, mevcut sektörlerimize ek olarak yeni girdiğimiz enerji, gıda gibi ve var olduğumuz ancak potansiyeline ulaşamamış tarım, teknoloji ve finansal hizmetler gibi diğer sektörlere de yatırım yaptık. Döngüsel sektörlerde meydana gelen periyodik dalgalanmaların finansal etkilerini azaltmak için önemli olan bu adımların yanı sıra geriye dönük entegrasyonu güçlendirerek sürdürülebilirliği sağladık.

Tüm kararlarımızda üyelerimize sürdürülebilir nema sağlamayı, ülke ekonomisine katkı sağlamayı ve ithalatta dışa bağımlılığı azaltmayı hedefledik. 2021 yılında bünyemize geçen KÜMAŞ’ta satın almadan önce 36 milyon dolar olan FAVÖK rakamını yaklaşık iki katına çıkararak rekor bir artışla 70,3 milyon dolar seviyesine getirdik. Şirketin, ilk iki yılda alım bedelinin %59’unu elde edilen kâr ve yaratılan avantajlarla karşıladık.

Planladığımız gibi; Güzel Enerji, Milangaz, Sagra ve Tamek yatırımlarıyla da ektiğimiz filizlerin hızlı şekilde yeşerdiğini gördük. Bu şirketlerimizin kısa vadede elde ettiği başarılı finansal ve operasyonel sonuçlar, bizleri geleceğe dair atacağımız adımlarda daha da cesaretlendiriyor. Ülkemizin kalkınması ve sanayisi açısından kritik önemi haiz çelik üretiminde, Erdemir ve İsdemir ile lider konumumuzu koruyoruz. Bu alandaki pozisyonumuzu daha da güçlendirmek adına stratejik yatırım hamlelerimiz devam ediyor. Kapasitemizi ve operasyonel mükemmelliği artırmak adına gerekli yatırımları ivedilikle devreye alıyoruz.

Gururla ifade etmek isterim ki, Manisa’da kurduğumuz Türkiye’nin ilk ve tek yüksek mukavemetli çelik tesisimiz ile ülkemiz savunma sanayisindeki tüm platform üreticilerine ürün tedariki sağlayabiliyoruz. Dünyanın en büyük altıncı karbon siyahı üreticisi olan Continental Carbon’un hakim şirketi Tayvanlı International CSRC Investment Holdings Co. Ltd. iş birliğiyle İskenderun’da yatırımı devam eden yıllık 220 bin ton kapasiteli karbon siyahı fabrikamızın devreye alınmasıyla yüzde 100 ithal olan bir sektörde ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Çimento üretim süreçlerimizde uçtan uca verimlilik odağımızı sürdürüyoruz. 33 milyon ton mertebesindeki çimento kapasitemiz ile küresel oyuncular ligine yükseldik. Bu kapsamda 2016 yılında dünya sıralamasında yer almayan şirketimizi 2019 yılı başında Cimpor’un satın alınması ve devam eden Afrika yatırımları ile bugün küreselde 14’üncü sıraya getirdik. Ayrıca OYAK Çimento Entegre Yönetim Sistemi Gold Sertifikası’na layık görülen Türkiye’deki ilk çimento markası oldu. Gelinen noktada OYAK, sahip olduğu şirketleriyle gerek çelik gerekse çimento sektöründe küresel düzeyde markalaşmış rekabetçi bir kimliğe bürünmüştür.

Tarım ve gıda değer zinciriyle tüketiciye ulaşma hedefimizi Tarladan Sofraya’ mottosuyla gerçekleştirdik. Bugün itibarıyla, Satem ile yaklaşık 110 bin noktaya erişiyoruz. Sagra ve Tamek gibi yurt içinde marka bilinirliği yüksek şirketlerimizi de hak ettikleri küresel oyuncu konumuna taşımak adına elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz.

Otomotiv sektöründe; otomotiv üretiminden finansman çözümlerine kadar geniş bir yelpazede hizmet vererek, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler sunarak sektörde öncü bir konumumuzu pekiştirmek istiyoruz. Otomotiv pazarında son dönemde yaşanan volatiliteye rağmen gururla ifade edebilirim ki Grup Şirketimiz MAİS’le tarihi kârlılık düzeyini yakaladık. Ayrıca, 2021 yılı sonunda devreye aldığımız Port Yarımca’da elleçleme sayılarında rekor düzeye ulaştık.

LPG dökmegazda 120’nin üzerinde yeni müşteri kazanımı ile pazar payımızı %3’ten %25’e çıkararak lider konuma geldik.

OYAK bünyesinde bulunan ürün ve hizmetleri, müşterilerimizin taleplerine uygun olarak geliştirmeye de devam ediyoruz. Örneğin, Binbin e-scooter iş birliğimizle Türkiye’de 4 milyon kullanıcıya ulaşarak sektörde bir ilki gerçekleştirdik. Elektrikli araçlara yönelik dönüşüm ve şarj istasyonu entegrasyonu alanlarında da hızla güçleniyoruz.

Diğer yandan Güzel Enerji ile elektrikli araç şarj işletmesi lisansı alan ilk akaryakıt şirketi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Güçlü yönetimimiz ve planlamalarımız ile elde ettiğimiz başarılı sonuçların da etkisiyle üyelerimizin Emekli Maaşı Sistemi’ne (EMS) katılım oranları her geçen yıl artmakta. Bu kapsamda 2022 yılında EMS’ye katılım oranında %86’ya, zorunlu üyelerimizin sisteme katılımlarında ise %90’a ulaştık. Bu durum üyelerimizin Kurumumuza duyduğu güvenin bir göstergesi olmuştur.

Çağın ihtiyaçlarını gözeten AR-GE odaklı İNOVATİF OYAK

Hemen hemen her sektörde, nesnelerin interneti, yapay zekâ, makine öğrenmesi, büyük veri ve mobilitenin rolü giderek artıyor. Finansal hizmetlerde de dijital çözümler ve yenilikçi iş modelleri önemli bir yer tutuyor. Biz de OYAK olarak, üyelerimize ve müşterilerimize sunduğumuz hizmetleri bu bakışla geliştiriyor ve dönüştürüyoruz. Yerli girişim sermayesi ekosistemini destekleyerek, teknoloji alanında Türkiye’nin ihraç eden ülke vizyonuna katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Finansal hizmetler sektöründe devreye aldığımız dijital kimlik doğrulama çözümlerimiz ile uzaktan müşteri ediniminde büyük başarılar elde ettik. Teknolojiyi her faaliyet alanımızda etkin kullanıyoruz.

Dünyanın ilk kalsine kil entegrasyonuna sahip çimento fabrikamızla faaliyet gösteriyoruz. Yine çimento alanında müşterilerimize geliştirdiğimiz i-Deal dijital uygulamasıyla daha hızlı hizmet veriyoruz.

Gıda güvenliği konusunda da inovatif yaklaşımlar sergiliyoruz. Blok zincir teknolojisiyle geliştirdiğimiz izlenebilir gıda platformumuzu Hektaş ve Tamek’te uygulamaya aldık. Ayrıca Bursa Orhangazi’de yer alan tarımsal inovasyon merkezimizde, yüksek teknoloji kullanımıyla birçok projeyi başarıyla yürütüyoruz. Seçkin üniversitelerin akademisyenlerinden de destek alarak küresel çapta güvenli gıda ihtiyacı, iklim krizlerine yönelik çözümler, sürdürülebilirlik uygulamaları ve tamamen dijitalleşmiş süreçlerle tarımsal verimliliği arttırma odağıyla tarımda inovasyonun öncülerinden biri olmak temel amacımız.

Geliştirdiği çözümler ile öncü lansmanları sürdüren İNSAN ODAKLI OYAK

Şirketlerin ve markaların tercih edilirliği, değişen tüketici alışkanlıkları ve yaklaşımlarıyla şekilleniyor. Bu nedenle markalarımızın portföyünü müşteri beklentileri doğrultusunda yönetiyoruz.

Yeni ürün lansmanları ile başarılı bir yıl geçirdiğimiz Sagra’da, özlenen çikolata çeşmesini geri getirdiğimiz, sürdürülebilirlik konseptini öne çıkardığımız yeni mağazalar açıyoruz.

Kalite ve güvenliğin bu dönemde öneminin daha da fazla anlaşıldığı inşaat sektöründe insana değer vererek yeni yapı ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu alanda değerli üyelerimize yönelik de pek çok projemiz tamamlandı ve devam eden yatırımlar da mevcut. 2021 yılında satışa çıkardığımız ve tamamını üyelerimize tahsis ettiğimiz Ankara ili, Sincan ilçesi Seyirce 1. Etap 375 adet konut projesinin teslimini 2023 yılında gerçekleştireceğiz. Ayrıca İstanbul ili, Başakşehir İlçesi İkitelli mevkiindeki OYAKKENT 3 Silüet ile İzmir’deki Çiğli 1. Etap 216 adet konut projelerinde inşaat çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz. 2020 yılında satışa sunduğumuz İstanbul OYAK Dragos Projesinde de proje takvimiyle uyumlu şekilde tüm konut ve ticari ünitelerin hak sahiplerine teslimini gerçekleştirdik.

Ürün ve hizmetlerimizi şirketlerimizin kanalları ve müşterilerine en etkin şekilde sunulması modelini izleyerek ortak değer yaratmaya devam ediyoruz.

Küresel rekabet gücü ve marka bilinirliğini arttıran REKABETÇİ OYAK

Kendi sektörlerimizde küresel çapta rekabet edebilecek markalar yaratmaya odaklanıyoruz. Yurt içinde, liderliğimizi güçlendirirken yerel talepleri karşılamak, ihracat potansiyelini artırmak ve ithal ürünleri yerli ürünlerle ikame etmek için yüksek katma değerli ürün, hizmet ve alanlara yatırımlar yapıyoruz.

Maden metalürji alanında faaliyet gösteren şirketlerimizin tedarik zincirinde sürdürülebilirliğini temin etmek için Bingöl ili Genç İlçesi Avnik demir madeni sahasına yaptığımız stratejik peletleme tesisi yatırımı ile yıllık üretilecek 3 milyon ton peletin bugünkü fiyatlar ile yıllık 600 milyon dolarlık ithalatı azaltıcı etkisinin olacağını öngörüyoruz.

İsdemir’de tamamlanan Kok Bataryası Modernizasyonuyla yan ürün satış hacminin büyümesi, doğalgaz kullanımında enerji tasarrufu sağlanması ve metalürjik kok üretiminin artmasını hedefliyoruz.

Miilux yatırımımız; hizmet ettiği stratejik sektörlerde gelişimi güçlendirmekle kalmayıp Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltan ve ekonomisini güçlendiren önemli bir adım oldu.

Piyasa değerini 48 kat artırarak Londra Borsası’nda işlem gören, Financial Times Stock Exchange (FTSE) Gelişmekte Olan Avrupa Ülkeleri Endeksi’nde iki basamak yükselen Hektaş, Büyük Ölçekli Şirketler Endeksi’ne geçti ve BİST30 endeksine girdi. Bu sene de Özbekistan’da yatırım kararı aldığımız yeni fabrikamızla küresel alanda rekabet hacmimizi artıracağız.

Kimya sektöründe de ilerlemelerimizi tüm hızıyla sürdürüyoruz. Almatis Hindistan’da tabular alümina tesisimizi entegre hale getirdik ve o bölgede de marka bilinirliğimizi artırarak küresel oyuncu olma hedefimizde de sağlam bir adım attık.

Kriz dönemlerinde de fırsatları takip ederek çözümler sunmayı ve iş sürekliliğini sağlamayı odak noktamız olarak belirledik. Omsan Logistics ve METRANS iş birliğiyle açtığımız Türkiye ve Slovakya ihracat - ithalat hattı, hem bu anlamda hem de çevresel sürdürülebilirlik adına önemli hamlelerimizden biri oldu.

Sürdürülebilir faaliyet alanları ile çevreci çözümler oluşturan ÇEVRECİ OYAK

Sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm konuları trend olmaktan çıkmış, zorunluluk haline gelmiştir. Bu nedenle OYAK olarak verimlilik ve kârlılık ilkeleriyle tam uyumlu bir şekilde sürdürülebilirlik konusunda değerli adımlar atıyoruz. İklim değişikliği ile mücadele etmek için iklim bağlantılı risk ve fırsatları belirleyerek kısa, orta ve uzun dönemli aksiyonları planlıyoruz. Yenilenebilir tesislerin önemini ve karbon ayak izi azaltma hedeflerimizi göz önünde bulundurarak çevreye duyarlı operasyonlar yürütmek için maksimum çaba sarf ediyoruz.

Bu çerçevede; şirketlerimizin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla lisanssız yenilenebilir enerji santralleri kurma yönündeki projemizi başlattık. OYAK Çimento Fabrikaları’nın iç tüketiminin önemli bir kısmını karşılamak amacı ile 100 MW mertebesinde kurulu güce sahip Ankara’da 1.500 dönümlük bir alanda santral inşa edilecek. Çimento sektörüyle başlayan bu yaklaşımımız diğer sektörlerimize de yayılacak.

OYAK Çimento’nun Global Net-Zero taahhüdü veren ilk Türk çimento şirketi olması da hepimiz için gurur vesilesi. Alfacem ve Novacem ürünlerinin lansmanını gerçekleştirerek düşük karbon emisyonlu çimento ürünleri geliştirmeye de devam ediyoruz. Çimento tesislerimizde alternatif yakıt kullanım oranlarında %25 seviyelerine ulaştık. Erdemir’de devreye aldığımız altıncı buhar kazanı yatırımı ile enerji verimliliğini artırıyoruz. Hidrojen teknolojileriyle ileriye dönük yatırım fırsatlarını da değerlendirdiğimizi ifade etmek isterim.

TotalEnergies yeni nesil istasyonlarında uluslararası çevresel standartları karşılayan yapıları hayata geçiriyoruz. TotalEnergies İstanbul Havalimanı İstasyonumuz, LEED Platinum Sertifikası’na sahip Türkiye’deki ilk akaryakıt istasyonu olarak Avrupa’nın en iyi istasyonları arasında zirvede yer alıyor.

Hektaş’ta, iklim krizi kapsamındaki kaynak kıtlığına yönelik sürdürülebilir tarım çözümleri ve tohum ıslahı üzerinde çalışıyoruz.

Almatis ile Avrupa’da temel ürün grupları için bağımsız uzmanlarca onaylı ilk karbon ayak izi sertifikasını aldık.

OYKA Enerji Biyokütle Santrali ile Zonguldak ilinin yaklaşık %7’sine karşılık gelen elektrik üretiyoruz.

Güçlü bir ‘Değer Hikayemiz’ var

2023 yılı hem ülkemiz hem de küresel ekonomi açısından içinde belirsizlikler barındırmaktadır. Bunun farkındalığı ile önlemlerimizi alıp adımlarımızı bu gerçeğe göre atıyoruz. Emanet doğru ellerde. Cumhuriyetimizin 100. yılında elde edeceğimiz kazanımlar, OYAK’ın 100. yılına hazırlanma yolcuğunun da adımları olacak.

OYAK olarak güçlü bir Değer Hikayemiz’ var. Bu kurumsal mirası korumaya, finansal başarımızı daha da güçlendirmeye ve üyelerimize sürdürülebilir nema sağlamaya devam edeceğiz. Büyüme fırsatlarını değerlendirerek ve yeni pazarlarda genişleyerek yurtdışı gelirlerimizi artırmak ve ülkemizin ihracat oranını yükseltmek önceliklerimiz arasında. Güçlü sermaye yapımızı etkin, dengeli ve verimli bir yönetim anlayışıyla sürdürerek hedeflerimize ulaşmayı planlıyoruz. Yenilikçi ve entegre bir ekosistem oyuncusu olarak rolümüzü kuvvetlendirmeye devam edeceğiz. İnsan kaynağımızı merkeze alan entegre insan kaynakları politikalarımız ile dönüşüm yolculuğumuzu sağlam bir yapı ile ilerletiyoruz.

Değerli üyelerimizin ve tüm paydaşlarımızın bizlere duyduğu güveni her şeyin üzerinde görerek; ülkemiz ve üyelerimiz için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün “Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak” sözünü düstur edinerek bu kutsal emaneti geleceğe güvenle taşıyacak, sürdürülebilir büyümemize, ülkemiz ve üyelerimiz için değer yaratmaya devam edeceğiz.

Saygılarımla,

Süleyman Savaş ERDEM 
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi