Sürdürülebilirlik ve İSG

OYAK Grup Şirketlerinde Sürdürülebilirlik ve İSG yönetimi, OYAK Grup Şirketlerinin, mevcut ve gelecekteki ekonomik, çevresel, sosyal risk ve fırsatları önceden değerlendirip yöneterek her geçen gün artan daha rekabetçi ve değişen küresel iş koşullarında, ekonomik, çevresel ve toplumsal alanlarda değer yaratma kapasitesi olarak değerlendirilmektedir.

OYAK Grubu çok sektörlü yapısını göz önünde bulundurarak iklim değişikliğinden kaynaklı risklerini değerlendirmektedir. Ulusal politikalardaki etkileri, düşük karbonlu üretime yönelik dönüşüm ve değişimleri proaktif biçimde takip ederek gerekli aksiyonları almaktadır. Bu anlayışla, OYAK’ta karbon emisyonlarının takibi ve yönetimi iş yapış şeklinin bir parçası haline gelmiştir.

Ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından takip ederek iklim değişikliğiyle mücadelesine hız kesmeden devam eden OYAK Şirketleri, iklim değişikliğinin etkileri ve karbon emisyonlarının yönetiminde mevzuat ve mevzuat dışı risk ve fırsatları analiz ederek gerekli aksiyonları almaktadır.

OYAK Grup Şirketlerinde Sürdürülebilirlik ve İSG kapsamında yapılan çalışmaların etki alanı üst yönetimden tüm kademelere doğru yayılan değer zinciri yoluyla genişletilmektedir. Sürdürülebilirlik ve İSG performansı; somut hedefler, güçlü iletişim kanalları ve etkin denetim mekanizmaları ile sürekli iyileştirilmektedir.