Yönetim Organları

OYAK'ın en geniş katılımlı organıdır. Temsilciler Kurulu, sayıları 50'den az 100'den fazla olmamak üzere, Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda, daimi üye sayısı dikkate alınarak birlik ve kuruluşlarda görevli daimi üyeler arasından, birlik ve kuruluşların komutan veya amirlerince tespit edilen temsilcilerden oluşmaktadır. Temsilciler Kurulu, her üç yılda bir geçmiş üç yılın mali hesaplarını incelemekte ve 20 asil, 10 yedek Genel Kurul üyesini seçmektedir.