Güncel Bilgi Güvenliği Tehditleri

Günümüz teknolojisinde bilgi işlem olanakları ve iletişim kanallarının çeşitliliği ile birlikte bilgiye erişim ve bilgi paylaşımı kolaylaşmaktadır. Bu işlemler, birçok riski de beraberinde getirmektedir. Teknolojik olarak alınacak önlemlerin yanında, kişisel olarak bilgi güvenliği tehditlerinin farkında olup işlem ve uygulamaların gereken dikkat ve özenle yürütülmesi önem taşımaktadır.