Menü
ENGLISH

Biyoçeşitlilik

Biyoçeşitlilik

OYAK Grubu’nun çok sektörlü yapısı, biyoçeşitlilik ve rehabilitasyon konusundaki hassasiyetleri göz önüne alınarak 2016 yılında OYAK Biyoçeşitlilik Politikası yayınlanmıştır.

OYAK BİYOÇEŞİTLİLİK POLİTİKASI

OYAK Grubu'nun Biyoçeşitlilik Politikası:

  • Faaliyetlerinin biyoçeşitlilik üzeinde olası doğrudan ve dolaylı etkilerinin izlenmesi,
  • Faaliyetleri kaynaklı olası olumsuz etilerin önlenmesi, var ise azaltılması,
  • Faaliyet gösterdiği bölgelerde/alanlarda biyoçeşitliliğin korunmasına katkı sağlanması,
  • Doğal kaynak devamlılığının sağlanması ve
  • Faaliyetleri uzun vadede olumlu etkiler yaratabilecek vizyonda, sosyo-ekonomik değerler gözetilerek planlanması temeline dayanmaktadır.

2017 yılındaki sürdürülebilir arazi yönetimi çalışmaları kapsamında OYAK grubu şirketleri, alternatif hammadde ve yakıt kullanarak doğal kaynak kullanımını azaltmış, 5,1 milyon m3 hacminde toprağın korunmasını sağlayarak yaklaşık 100 milyon TL tasarruf sağlamıştır.