Menü
ENGLISH

Yönetim Yaklaşımı

Yönetim Yaklaşımı

OYAK Genel Müdürlüğü ve Grup Şirketlerinde İSG önceliklerini belirlemek, sürdürülebilir bir güvenlik kültürü oluşturmak ve sıfır kaza farkındalığını tüm çalışanlara aktarmak OYAK İSG yönetim yaklaşımının temel taşlarını oluşturmaktadır. OYAK Grubu’nda gerçekleştirilen İSG çalışmalarında; başta çalışanlar olmak üzere tüm paydaşlar için sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturulması, iş güvenliğinin tüm Grup faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası haline getirilerek içselleştirilmesi, performansın sürekli iyileştirilerek mevzuat gerekliliklerine ve uluslararası kabul gören standartlara uyumun sağlanması hedefleri gözetilmektedir. OYAK Grubu genelinde sağlıklı ve güvenli çalışma, üst yönetimden alınan destek sayesinde temel prensip ve öncelik olarak kabul edilmektedir. 

OYAK Grubu için “sıfır kaza”, yalnızca kendi çalışanları tarafından değil tüm paydaşlarca benimsenmesi gerekli görülen bir hedef olarak görülmektedir. Bu sebeple, çalışma alanlarında karşılaşabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin titizlikle değerlendirilmesine özen gösterilmekte, gerekli koruma önlemleri sağlanmakta, faaliyet gösterilen sektörlerde örnek tesisler ile iyi uygulamalara öncülük edilmektedir.

Sıfır kaza hedefine ek olarak, çok sektörlü yapıya uygun şekilde belirlenen ölçülebilir ve zorlayıcı hedefler aracılığıyla İSG performansı ileriye taşınmaktadır.