Menü
ENGLISH

Kalite Politikası

Kalite Politikası


ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi (KYS)

OYAK'ın Kalite Politikası misyon ve vizyonundan oluşmaktadır.

Kalite Hedefleri

  • Her dönem için üyelerine enflasyon üzerinde getiri sağlayacak yatırım stratejilerini belirlemek,
  • Kurum'un güvenilirliğinin sürekliliğini sağlamak


OYAK’ın temel kalite hedeflerini oluşturmaktadır.

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS)

OYAK tarafından sunulan hizmetlerin kesintisiz olarak sunulması, bilgi işlem altyapı ve varlıklarının risk ve tehditlere karşı uygun şekilde korunması, yürütülen BGYS çalışmalarının sistematik bir şekilde gözden geçirilmesi, iş ve  yasal gereksinimlere bağlı kalarak, tüm çalışanların ve iş ortaklarının bilgi güvenliği bilincinin sürekli geliştirilmesi OYAK Bilgi Güvenliği Yönetim Politikasıdır.

Yeni ve gelişen teknolojilerin yakından takip edilerek, iş süreçlerini etkin ve verimli kılacak bilgi işlem hizmetlerinin, BGYS gereksinimlerini karşılayacak şekilde sağlanması bilgi güvenliği politikası yaklaşımımızdır.


ISO 20000 Bilgi İşlem Hizmetleri Yönetim Sistemi (BİHYS)

Bilgi teknolojileri hizmet ve süreçlerinin, OYAK iş gereksinimleri doğrultusunda, zamanında ve istenilen kalitede sunulması, bilgi işlem alt yapısının verimli ve etkin yönetilmesi, bilgi işlem kaynaklarının sürekli erişilebilir ve iş gereksinimlerini karşılayacak seviyede, yüksek erişilebilir yapıda kullanılabilir olması bilgi işlem hizmetleri hizmet yönetim politikasıdır.

Bilgi işlem alt yapısının ve bilgi işlem süreçlerinin güvenilir, iş süreçlerini destekleyici ve geliştirici bir yapıda, tüm kullanıcıların iş gereksinimlerini karşılayacak kapasitede, kullanıcı ve üye memnuniyeti yaratacak şekilde işletilmesi, hizmet yönetim politikası hedefidir.