Menü
ENGLISH

Yönetim Yaklaşımı

Yönetim Yaklaşımı

OYAK, sorumluluklarının bilinciyle kendini sürekli gelişime adamış bir emeklilik fonu olarak, inşa ettiği güveni gelecek nesillere de taşımayı hedeflemektedir.

OYAK ve Grup Şirketleri, sürdürülebilirlik göstergelerini küresel ve kurumsal öncelikler çerçevesinde belirleyerek, bunları karar alma mekanizmalarında içselleştirmektedir. Yönetimin her kademesinde benimsenen ve iş yapış şekillerine yön veren bu yaklaşım, tüm organizasyonu kapsayan bir sorumluluk paylaşımına olanak sağlamaktadır. OYAK ve Grup Şirketlerinde, sürdürülebilirliği kültürünün temeli yapan yönetim anlayışı, örnek bir model olarak tüm paydaşlara aktarılmaktadır.

OYAK Grubu'nda sürdürülebilirlik yönetimi, üst yönetimin vizyonu ve desteğiyle, tüm çalışanların dâhil olduğu süreçle, merkezden başlayarak Grup Şirketlerinin faaliyetlerine uzanan bir organizasyonla sağlanmaktadır.