Menü
ENGLISH

OYAK Grup Şirketlerinde İSG

OYAK Grup Şirketlerinde İSG

OYAK Şirketleri, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) alanındaki sürekli gelişim yolculuğunda köklü geçmişinden edindiği tecrübeyi, gelişimine katkı sağlayacak iyileştirmeler ile desteklemekte, ortak değerler ve ilkelerine olan bağlılığı ile İSG bilgi ve farkındalık düzeyini her geçen gün arttırmaktadır.

Yönetim Yaklaşımı

OYAK Grup Şirketlerinde İSG önceliklerini belirlemek, sürdürülebilir bir güvenlik kültürü oluşturmak ve sıfır kaza farkındalığını tüm çalışanlara aktarmak OYAK İSG yönetim yaklaşımının temel taşlarını oluşturmaktadır. OYAK Grup Şirketlerinde gerçekleştirilen İSG çalışmalarında; başta çalışanlar olmak üzere tüm paydaşlar için sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturulması, iş güvenliğinin faaliyetlerin ayrılmaz bir parçası haline getirilerek içselleştirilmesi, performansın sürekli iyileştirilerek mevzuat gerekliliklerine ve uluslararası kabul gören standartlara uyumun sağlanması hedefleri gözetilmektedir. OYAK genelinde sağlıklı ve güvenli çalışma, üst yönetimden alınan destek sayesinde temel prensip ve öncelik olarak kabul edilmektedir.

OYAK Grup Şirketleri için “sıfır kaza”, yalnızca kendi çalışanları tarafından değil tüm paydaşlarca benimsenmesi gereken bir hedef olarak görülmektedir. Bu sebeple, çalışma alanlarında karşılaşabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin titizlikle değerlendirilmesine özen gösterilmekte, gerekli koruma önlemleri sağlanmakta, faaliyet gösterilen sektörlerde örnek tesisler ile iyi uygulamalara öncülük edilmektedir.

Sıfır kaza hedefine ek olarak, çok sektörlü yapıya uygun şekilde belirlenen ölçülebilir ve zorlayıcı hedefler aracılığıyla İSG performansı daha da ileriye taşınmaktadır.

Politika ve Strateji

OYAK Grup Şirketleri İSG alanındaki sürekli gelişim yolculuğuna, köklü geçmişinden edindiği tecrübesine dayanarak oluşturduğu OYAK İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası ışığındaki stratejileri ile yön vermektedir.

Odak Yaklaşımı ve Performans

OYAK, çok sektörlü yapısı ile farklı tehlike sınıflarında çalışma alanlarını bünyesinde barındırmaktadır. Her bir sektörün kendi özelinde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları olduğu gibi, ortak paydada iyi uygulamaların tüm sektörlere yayılmasına ODAK’lanılmaktadır.

OYAK çatısı altında tüm şirketlerin ODAK’lanılacak konuları ayrı ayrı önem taşımaktadır. Ayrıca tüm sektörlerden bir araya gelen profesyoneller, grubun ihtiyaç analizleri ile belirlenecek ortak konular üzerinde çalışma yapmakta ve kılavuz dokümanlar oluşturmaktadır.

OYAK Grup Şirketlerinin iş güvenliği profesyonellerinin her türden iş kazalarını aynı metodoloji ile incelemesi de ODAK Yaklaşımı çerçevesinde yürütülmektedir. Kazalardan edinilen kazanımlar, proaktif çalışmalar yapılabilmesi amacıyla ilgili ekiplerle paylaşılmakta ve birçok kaza/olay önlenmektedir.