Menü
ENGLISH

Genel Müdür Mesajı

Genel Müdür Mesajı

Değerli Üyelerimiz, Sevgili Çalışanlarımız ve Kıymetli İş Ortaklarımız, 

Covid-19 pandemisinin ikinci yılında değişim ve dönüşümü iş yapış süreçlerimizin merkezinde tutarak bir sonraki yeni normale hızla adapte oluyoruz. Başlangıçta ne tür değişimler getireceğini kimsenin öngöremediği bir dönemin ardından, nihayet belirsizlik büyük oranda ortadan kalktı, geleceği daha net görmeye başladık. Her birimiz öğretici ve bir o kadar da derin dönüşümlere tanıklık ettik. İş yapış biçimleri büyük oranda değişirken, amaç odaklı yaklaşımlar küresel ölçekli eğilimlere, inovasyon ise bir hayatta kalma meselesine dönüştü. Söylem ile eylemin tutarlılığının önemine binaen; bu kaotik iklimde gösterdiğimiz ekonomik dayanıklılık ve sosyal dayanışmayla gurur duyuyor, köklü kurumsal mirasımız ve öz gücümüzle Türkiye’ye değer katan, örnek gösterilen atılımlar yapmaya, tüm paydaşlarımızla birlikte devam ediyoruz.

Göreve geldiğimizden bu yana değişen paradigmalar üzerine yaptığımız çalışmalarımız ile özellikle enerji, gıda, tarım, teknoloji, finans gibi stratejik, döngüselliği daha az olan sektörlerde fırsatları araştırmaya ve yakından incelemeye karar verdik. Büyüme politikalarımızı; mevcut işlerimizde de dikey ve yatay entegrasyonu sağlayacak şekilde derinleşebilmek amacıyla hedefimizdeki bu stratejik sektörlere girerek ve coğrafi dağılımımızı artırarak şekillendirdik.

Portföy çeşitliliğini ve dengesini sağlarken sürdürülebilir büyümeyi de mümkün kılabilmek, verimliliği ve kârlılığımızı artırmak için OYAK ve OYAK Grubu Şirketlerini çağın ötesine taşıyacak birleşme ve satın almalara, uluslararası ortaklıklara, yeni alanlarda yatırımlara ve halka arzlara yöneldik.

Pandemi ve pandemi sonrası koşullar

Bu noktaya nasıl geldiğimizi anlamak için geriye dönüp bakmak önemli. OYAK’ta yaşadığımız dönüşüm ve yeniden yapılanma güçlü ve sağlam bir büyüme getirdi. Bu süreçte karşımıza çıkan pandemi ve pandemi sonrası koşullar küresel ekonominin seyrini köklü bir biçimde değiştirdi.

Hükümetler, Covid-19 pandemisinin neden olabileceği zararları en aza indirmek için yakın tarihte benzeri görülmemiş büyüklükte hibe ve kredi programlarını hayata geçirip genişleyici mali politikalarla makroekonomik döngünün ve hane halkının desteklenmesi yoluyla siyasi risklerin eliminasyonuna odaklandı. Alınan tüm önlemlere rağmen, pandemi süreci, kısıtlamalar, enflasyonist ortam, siyasi riskler, sağlık ve insan kaynağında yaşanan sorunlarla büyüyen darboğazlar, tedarik zincirlerinde uçtan uca tıkanmalara neden oldu. Enerji fiyatlarındaki yükseliş, gıda arzındaki düşüş ve genel arz-talep dengesizlikleri engellenemedi. 

Yıla düşük büyüme ve yükselen enflasyon koşulları ile başlayan dünya ekonomileri, merkez bankalarının devreye aldığı destekleyici para politikalarını yıl boyunca sürdürmeleriyle 2021 yılını %5,9 büyüme ile tamamladı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika faizini %0-0,25 aralığında tuttuğu dönemde ekonomik destek paketlerini yürürlüğe sokan ABD, önceki yıla göre yaşanan küçülmenin ardından 2021 yılını %5,7’lik büyüme ile kapattı. Euro bölgesinde enflasyonist baskıların arttığı bu dönemde, Avrupa Merkez Bankası da (ECB) faiz oranlarında değişikliğe gitmeyerek bölgesel toparlanmayı güçlendirdi. Japonya ve Çin ekonomik aktiviteleri, pandemiye karşı yürütülen aşılama çalışmaları ve faiz oranlarındaki indirimler ile temkinli ve istikrarlı duruşuna devam etti.

Mali teşvikler ve sekteye uğrayan ekonomik çarkların ürettiği şokların etkisi ile 2021’de küresel enflasyon %5’in üzerine çıktı. Aralarında ülkemizin de yer aldığı çok sayıda piyasa yüksek enflasyondan etkilendi. İki yıllık pandemi dönemi, 2009’dan beri süregelen düşük enflasyon dönemini de neredeyse sonlandırdı.

Değişimin olumlu tetikleyicilerinden biri de dijitalleşme oldu. Hemen hemen her sektörde üretim ve ticaret döngüsünde nesnelerin interneti, yapay zekâ, büyük veri ve mobilite ağırlık kazandı. Derinleşen kripto para piyasaları, dijital para birimleri ve fintek odaklı yenilikler de küresel fotoğraftaki dönüşüme katkıda bulundu.

Pozitif büyüme performansını koruyan Türkiye ekonomisi, 2021 yılında döviz kurlarındaki hareketlilik ve enflasyondan etkilendi. Küresel arenada özellikle petrol ve emtia fiyatlarında yaşanan yüksek seviyeli fiyat artışları yerel piyasadaki dengesizliklerin ana tetikleyicisi oldu. Türkiye bu süreçte uygulamaya aldığı önlem paketleri ve performansı ile G20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyümeyi sağlayan ülke oldu. Temel üretim sektörlerinde durgunluk riski ortaya çıkarken, ülkemiz ihracatı %32,8 artış ile 225,3 milyar ABD dolarına yükseldi.

OYAK 2021’de 60’ıncı yaşını tamamladı.

Özellikle son dönemde yapılan atılımlarla global bir oyuncu haline gelen OYAK, dünyada ve Türkiye’de yaşanan her değişikliği deneyimleyerek 60’ıncı yaşını tamamladı. 2021 yılını OYAK’ın tarihine altın harflerle yazdırdık. Rekorlara imza atmakla kalmayıp zirveye çıkarak, tarihimizin en güçlü

konumuna eriştik. Kaydettiği başarılarla tüm paydaşlarının gözünde ve gönlünde sahip olduğu haklı itibarı ve saygınlığı daha da pekiştirdik. OYAK’ın ve OYAK Grubu Şirketlerinin binlerce çalışanının özverili katkısı ile bu anlamlı yıl dönümünde güçlü bir performansa imza atmanın haklı gururunu yaşadık. 

Emin adımlarla zirvede

OYAK, 2021 faaliyet döneminde 83,5’lik güçlü nema ile üyelerinin birikimlerini reel bazda koruyarak yüksek getiri sağlama hedefine başarıyla ulaşmıştır. Günümüz koşullarında OYAK’ın kaydettiği başarının yansıması olan bu oranın tüm OYAK üyelerine hayırlı olmasını dilerim.

Tüm OYAK Grubu Şirketlerimiz tarihlerindeki “en iyi” seviyelere ulaştıkları bir performans sergilediler. Etkin yönetim sayesinde sinerji, öngörü ve finansal güçlerini iyi kullanarak ve planlarını devamlı güncelleyip değişken koşullara uygun kararları alarak riskleri yönetip fırsatları en iyi şekilde değerlendirdiler.

OYAK, konsolide varlıklarını bir önceki yıla kıyasla %87,8 artırarak 296 milyar TL’ye yükseltmiş, 106 milyar TL konsolide net varlık açıklamış, konsolide hasılatını da %90,6 artırarak 139 milyar TL olarak gerçekleştirmiştir. 2021 yılında Şirketlerimizin ödediği Kurumlar Vergisi 6 milyar TL ile Türkiye’de ödenen Kurumlar Vergisi’nin %3,42’sini oluşturmuştur. OYAK, 4,9 milyar USD’lik toplam ihracatı ile Türkiye’nin 2021 yılı toplam ihracatının %2,16’sını tek başına gerçekleştirmiş, ülkemiz ekonomisi için katma değer yaratmaya devam etmiştir.

37 bine yakın nitelikli insan kaynağımız, dünya genelinde 2021 yıl sonu itibarıyla 24 ülkede ve Türkiye’nin yedi bölgesindeki faaliyetleriyle küresel bir oyuncu olarak, sürdürülebilir, yenilikçi ve rekabetçi anlayışımızı devam ettirmenin haklı gururunu yaşamaktayız.

2021 yılında üyelerimize sunduğumuz hizmetleri geliştirmek ve değer önerisini güçlendirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ederek hep daha fazlasını yapmaya odaklandık. OYAK ve OYAK Grubu Şirketleri benzersiz bir yılı geride bıraktı.

Dünyanın en kârlı çelik üreticilerinden biriyiz.

Dünya ham çelik üretiminin %4 büyüdüğü 2021 yılında, Türkiye’de çelik üretimi %13 artmış, 40 milyon ton toplam çelik üretimi ile yeni bir rekora imza atılmıştır. Elektrik ve doğalgaz darboğazının yaşandığı 2021’de, AB ithalat kotası ve gümrük vergisinin yanı sıra hammadde tedariki küresel çelik sektörünün gündemini şekillendirmiştir.

OYAK Maden Metalürji Şirketleri 9 milyon 21 bin ton ham çelik üretimiyle Türkiye’nin toplam ham çelik üretiminin %22’sini tek başına gerçekleştirmiş, 1,6 milyon ton nihai mamul ihracatı ile de Türkiye ekonomisine katkılarını artırmıştır. Son 5 yıllık dönemde 1,4 milyar ABD doları tutarında yatırım harcaması gerçekleştiren ve dijitalleşme çalışmalarında önemli kazanımlar sağlayan OYAK Maden Metalürji Şirketlerimiz ile dünyanın en kârlı çelik üreticileri arasındayız.

13 bine yakın çalışanıyla Türkiye’nin en çok istihdam sağlayan özel sektör kuruluşları arasında yer alan Erdemir, İsdemir, Erdemir Çelik Servis Merkezi ve Erdemir Madencilik İSO 500 listesinde yer almaktadır. 

2021 yıl sonu itibarıyla piyasa değeri açısından Borsa İstanbul’daki en değerli şirket olan Erdemir, 98 milyar 560 milyon TL piyasa değerine ulaştı. İsdemir ise 67 milyar 396 milyon TL’lik piyasa değeri ile Borsa İstanbul’daki en değerli 5. şirket oldu. OYAK Maden Metalürji Şirketleri 2021 yılını 7,7 milyar ABD doları ciro ve 1,7 milyar ABD doları net kârlılık ile kapatmıştır. BIST 30 Endeksi’ndeki Erdemir, %47,63’lük oranla Türkiye’nin en geniş tabana sahip halka açık şirketlerinden biridir.

2021 yılında bünyemize kattığımız Kümaş ile demir, çelik ve çimento sektörlerindeki önemli girdilerden olan refrakterde tedarik güvenliğini sağlamış olduk. Zengin rezerv ve hammadde avantajı ile yerli sanayicilerimize hammadde tedariki fırsatları yaratırken ihracat potansiyeli ile de ülkemizi bu alanda stratejik konuma taşıdık. Kümaş Manyezit, alımı sonrasında Erdemir’e ilk yıl sağladığı fayda ile %32’sini ödedi.

Miilux OY ile bölgesel aşınmaya dayanıklı çelik tedarikçisiyiz.

Miilux OY şirketimizin Manisa’daki tesisinde üretime geçmesi ile Türkiye’nin aşınmaya dayanıklı çelik ihtiyacının %100’ünü tek başımıza karşılamaya başladık. Türkiye savunma sanayisine desteğimizin çok önemli bir göstergesi olan Miilux OY, ülkemizin yanı sıra Avrupa pazarından da pay almaya başlayarak, bölgesel aşınmaya dayanıklı çelik tedarikçisi konumuna geldi.

Çimento şirketlerimiz, sektöründe global devler liginde

Çimento sektörü 2021 yılında girdi maliyetlerinde yaşanan yüksek artışlar ve artan regülasyonlarla karşı karşıya kalmıştır. Bunu önceden gördüğümüz için sadece Türkiye’de değil Portekiz, Cape Verde, Fildişi yatırımlarından sonra Afrika’da da büyüyerek çimento sektöründe global bir oyuncu olduk. OYAK Çimento Beton Kağıt Şirketleri, 2020 yılında uygulamaya aldığı merkezi yönetim yapılanmasının katkısı ile değerli ve hızlı kazanımlar elde etmiştir. Toplam 32,6 milyon ton kapasite ile dünyanın önemli üreticileri arasında yer alan çimento şirketlerimiz, 2021 yılında beyaz çimento ihracat hacminde de artış sağlamıştır.

Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalara yoğunlaşan OYAK Çimento Beton Kağıt Şirketleri, 2021’de %22,5 alternatif yakıt kullanım oranına ulaşarak, çevreye duyarlı enerji politikaları ve net sıfır emisyon taahhütleri ile sektörde ayrışmaya başladı. OYAK Çimento, global şirketlerin 2030 yılına kadar küresel sıcaklık artışını 1,5°C ile sınırlandırmak üzere bilime dayalı hedefleri belirlemek için gerekli kriterleri bir araya getiren “Net-Zero” (Net-Sıfır) taahhüdünü veren ilk Türk çimento şirketi olmuştur.

Türkiye’nin tek selüloz üreticisi ve entegre kağıt fabrikası OYKA, net kârlılığını son 5 yılda 12 katına çıkararak sektördeki liderliğini korumakla kalmayıp, 2021 yılı kârlılığı ile hatırı sayılır bir yer edinmiştir.

Otomotiv lojistiği sektöründe zor yıllar, başarılı sonuçlar

Çip krizi küresel ölçekte üretime darbe vururken, yüksek kredi faizleri ve kurlardaki hareketlilik yerel piyasayı etkilemiştir. Türkiye’de otomobil üretiminde düşüş izlenmiş ve iç pazar %8 oranında daralmıştır. Elektrikli araç kullanımındaki artışın dünya çapında devam ettiği ve AB’nin batarya üretimini artırdığı bu dönemde Otomotiv Lojistik Şirketlerimiz, 2021 yılını yüksek kârlılık ile tamamlamıştır.

Konteyner krizi, limanlardaki sıkışıklık, navlun fiyatlarındaki artış sektörü zorlayan konular arasında yer alsa da karayolu taşımacılığı talebinde artış gözlenmiş, Türkiye çıkışlı hat sayısını artırmaya yönelik yatırımlar devam etmiştir. 2021 yılının en önemli ve olumlu gelişmelerinden biri de Türkiye lojistik güven endeksinde görülen artış olmuştur. Bu durum, sektörde hizmet veren şirketlerimize yatırımlarımızın ne kadar doğru olduğunu göstermektedir.

45 yıla yaklaşan köklü tecrübesi ve global oyuncu olma vizyonu ile faaliyetlerine devam eden OMSAN Logistics, 2021 yılında yenilediği kurumsal kimliğini yeni logosu ile güncellemiştir. Büyüme stratejisinin odağında müşteri memnuniyeti, entegre hizmetler, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik olan OMSAN Logistics operasyon hacmi, karayolu, demiryolu, denizyolu gibi tüm taşıma modlarında bir önceki yıla oranla artış kaydetmiştir.

Japon Nippon Yusen Kaisha ortaklığıyla kurduğumuz Türkiye’nin en büyük Ro-Ro yatırımı Port Yarımca “Stellantis Group Bitmiş Araç Lojistiği İhalesi”ni kazanmıştır. İhale kapsamında Türkiye pazarına satılan Peugeot, Citroën, DS ve Opel marka araçların 2022 ve 2023 yılları elleçleme işlerinin limanımızda yapılacak olması ile ciddi kazanımlar sağlanmıştır.

Otomotiv Lojistik Şirketlerimiz faaliyetleri kapsamında, 2021 yılında tedarik zinciri stabilizasyonunun yanı sıra yeni filo ve depo yatırımlarımız ile online satış altyapısı çalışmalarımız da devam etmiştir.

Türk tarımının gururu HEKTAŞ

Faaliyet gösterdiğimiz bir diğer stratejik alan olan gıda tarım hayvancılık sektöründe; gıda enflasyonu, iklim krizinin olumsuz etkileri, tarımsal girdilerdeki fiyat artışları, 2021 yılının öncelikli konularıydı.

Gıda sektörüyle iç içe geçmiş, birbirinin tamamlayıcısı olan tarım sektöründe 65 yıllık deneyime sahip HEKTAŞ ile üreticisinden tüketicisine, toplumun her kesimine dokunuyor, ekonomiye değer yaratıyoruz. Mevcut ürün ve müşteri portföyünü çeşitlendirmek üzere Niğde’de yer alan Ferbis fabrikamız ile bitki koruma üretimi ve pazarlaması alanında varlığımızı pekiştiriyoruz. Son beş yılda organik ve inorganik büyüme fırsatlarını değerlendirip, özellikle yurt dışı pazarlara açılarak ihracat hacmimizi artırdık, küresel tarım şirketi olma hedefine adım adım yaklaşırken kapasite artışlarımız ve teknolojik yatırımlarımızla da güçlenmeye devam ediyoruz. 

Orhangazi’deki inovasyon, eğitim ve deneyim merkezimizde tarımsal üretimde yüksek teknoloji kullanımından tohum ıslah çalışmalarına kadar çok sayıda projeyi başarıyla yürütmekteyiz. 100 binden fazla noktaya dağıtım gerçekleştiren HEKTAŞ, organik ve inorganik yatırımlarla organomineral bazlı bitki besleme, tohum, hayvan sağlığı ve evcil hayvan mama alanlarında bitki korumada ve kimyasal olmayan bitki beslemede pazar liderliğini sürdürmektedir.

2016 yılında yaklaşık 69 milyon ABD doları piyasa değerine sahip olan şirketimiz, 2021 sonunda yaklaşık 14 kat büyümeyle 959 milyon ABD doları değere ulaştı. HEKTAŞ bundan sonra da yatırımlarının karşılığını hızlı şekilde almaya devam edecektir.

Sagra ve Tamek ile 120 milyar TL’lik gıda sektörüne girdik.

“Topraktan sofraya” mottosuyla hareket ederek, tarım değer zincirinde edindiğimiz güçlü konumumuzu bir adım ileriye taşıyıp, gıda sektörüne de giriş yaptık. Sagra ve Tamek gibi iki stratejik satın almayla tarladan tüketiciye gıda değer zincirinin her halkası ile ulaşmaya başladık. Sahip olduğumuz markaların köklü geçmişleri, yüksek marka bilinirlikleri ve OYAK’ın stratejik vizyonu sayesinde bu pazarda önemli oyunculardan biri olacağız.

Gıda yatırımlarımızla markalarımızın ülke genelinde ve yurt dışındaki pazarlarında bulunurluğunu sağlama amacıyla SATEM’i kurarak Türkiye’nin en güçlü dağıtım ağlarından birine de ulaşmış olduk. 4 ayda ulaştığımız dağıtım nokta sayısı 100 bini geçti. Dağıtım kanallarındaki bu yetkinliğimizin Sagra ve Tamek markalarımızın ciroları üstündeki olumlu etkisini gözlemliyoruz.

Akaryakıt dağıtım sektöründe söz sahibiyiz.

Küresel ölçekte enerji fiyatlarında rekor artışların yaşandığı 2021 yılında alternatif yakıtlar, yenilenebilir enerji, temiz enerji teknolojileri, elektrikli araç kullanımı ile batarya ve e-şarj yatırımları enerji sektörünün gündem maddelerini oluşturmuştur. Total ve M Oil ile akaryakıt dağıtım sektörüne giriş yapan Kurumumuz, 2021 yılında Milangaz LPG operasyonlarını satın almış, Güzel Enerji ve Likitgaz’ın OYAK’a entegrasyonlarını tamamlamıştır.

Total İstasyonları ve M Oil’in ticari kârlılığını, rekabetçi gücünü ve yarattığı katma değeri her gün daha da artırıyoruz. Milangaz’la 20 noktada 130 bin m3’lük LPG depolama kapasitesi ile Türkiye’nin en yaygın ve en güçlü lojistik ağına sahip olduk. LPG ihracatında 124 bin ton ile pazar lideri olduk. Milangaz’la hem otogaz hem de tüpgazdaki pazar payımızı artırarak liderlik hedefliyor, markamızı yenilenen logosu ve kurumsal kimliği ile genç, çevreci, dinamik ve tüketiciye daha yakın bir marka olarak konumluyoruz. Referans ve öncü şirket olarak sektörün lider markası olma yolunda hızla ilerliyoruz. 

Kimya sektöründe atılımlar

PVC stabilizatörü ürün grubunda dünyada pazar lideri olan Akdeniz Chemson ve özellikli alümina ürün grubunda da dünyada pazar lideri konumunda olan Almatis, sektörünün değişen ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına yeni ürün geliştirme ve Ar-Ge çalışmalarına ağırlık vermektedir.

Almatis ile Hindistan’da kurup devreye aldığımız fabrika sayesinde, Güney Asya pazarındaki hâkimiyeti güçlendirmeyi hedefliyoruz. Küresel ölçekte pazar liderliğimizi güçlendirecek bir diğer yatırımımız da Akdeniz Chemson’un Çin fabrikasını kurmak oldu. Büyüyen Çin pazarındaki talebi karşılamak, üretim kapasitesini artırmak ve üstün kalite odaklı hizmet sağlamak amacıyla yapılan yatırımla birlikte Akdeniz Chemson’un, Çin pazarı için üretim kapasitesini ilk aşamada yaklaşık üç kat artırması beklenmektedir.

Türkiye’nin ilk karbon siyahı tesisi

OYAK olarak, Türkiye’nin kısmen ya da tümüyle dışa bağımlı olduğu alanlara yatırım yaparak, bu bağımlılığın azalmasına katkı sağlıyor, yerelleştirme projeleriyle ekonomiye güç ve direnç kazandırıyoruz.

İskenderun’da yapılacak karbon siyahı üretim tesisi için, Cumhurbaşkanlığı onayıyla proje bazlı devlet teşviği aldık. Temelini attığımız fabrikada Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, Türkiye’nin yıllık 220 bin tonluk yurt içi karbon siyahı ihtiyacının tamamını bu yatırım ile karşılayacak kapasiteye sahip olacağız. Bu hamlemiz ile üretime başlayacağımız ilk yıldan itibaren, yıllık 300 milyon ABD doları değerindeki karbon siyahı ithalatının da önüne geçebileceğiz. Yabancı yatırımla gerçekleştireceğimiz projeyle, cari açığı azaltırken, ihracat potansiyeliyle de ülke ekonomisine ve dış ticarete katma değer sağlayacağız.

Finans şirketlerinde satış ve kârlılıkta rekor yüksek özkaynak getirisi

Bir diğer faaliyet alanımız olan finansal hizmetler, küresel ölçekli bir değişim sürecindedir. Uluslararası holdingler ile emeklilik ve varlık fonlarının girişim sermayesi alanındaki yatırımları 2021 yılında hız kazanmıştır. Girişim sermayesi yatırımlarında özelikle teknoloji ağırlığı dikkat çekmektedir.

Fintek yatırımlarındaki artış, ödeme sistemleri ve elektronik para sektörlerindeki hızlı gelişme ile kripto varlık yönetimi alanındaki çeşitlenme devam ederken, bilgi güvenliği, yapay zekâ, veri analitiği, blok zincir, bulut teknolojileri ve e-ticaret sektöründeki büyüme, finans endüstrisinin hızlandırıcıları arasında ön planda yer almıştır.

Şirketlerimiz yeni iş birlikleri ile müşteri sayılarını ve portföylerini büyütmüşler, ülke geneline yayılan hizmet ağı ile finansal kapsayıcılığa katkılarını artırmışlardır. OYAK YATIRIM’ı 2021 yılında 526 milyon TL büyüklükte başarıyla halka arz ettik. OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş., net kârlılığını rekor seviyeye çıkararak 2021 sonunda 402,6 milyon TL’ye ulaştırdı. OYAK YATIRIM’ın halka arzı bir kilometre taşı olurken, OYAK Grup Sigorta’nın Londra Ofisi hizmete açılmış, Lloyd’s yetkili broker lisansı ve Worldwide Broker Network (WBN) üyeliği ile global piyasalara erişim gücü pekişmiştir.

İnşaatta 16 proje devam ediyor.

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren ve esas olarak üyelerimize düşük maliyetli ve yüksek standartlarda konutlar üretmeyi hedefleyen OYAK İnşaat, 2016-2021 yılları arasında yapımı tamamlanan 3 proje kapsamında 2.398 konutun teslimini yapmış, 2022-2027 yılları arasında yapımı/geliştirme süreci devam eden 16 proje kapsamında ise 9.104 konutun yanı sıra fabrika ve iş yerlerinin teslimini planlamaktadır.

İnsan kaynağımız, güvencemiz ve yarınlarımızdır.

OYAK, etkin yönetişim modeli ile insan kaynaklarını entegre yönetim yaklaşımının odağına yerleştirmektedir.

2021 yılında, Şirketlerimizin organizasyon yapılarının değerlendirilmesi tamamlanmış ve yeniden tasarımına geçilmiştir. DijitalİK platformumuz üzerinden OYAK İnsan Kaynakları süreçlerinin 13 ana modülde, 11 farklı dilde entegre yönetimi gerçekleştirilmektedir.

Yetenek kazanımı, yetenek yönetimi ve öğrenme gelişim süreçlerimiz, sürdürülebilir insan kaynağı yönetmek ve çalışan bağlılığını artırmak önem verdiğimiz konuların başındadır.

Şirketlerimizin rekabet gücünü daha da artıracak, OYAK’ı geleceğe hazırlayacak ve çalışanlarımızı yeni becerilerle donatarak, gelişimini hızlandırmak amacıyla; 2021 yılında ön hazırlık çalışmalarına başladığımız “Rotamız Gelecek” programını hayata geçirdik. Programın ilk dönemi 2022 Aralık’ta tamamlanacaktır. Tamamen OYAK’a ait, özelleştirilmiş bir gelişim programı olan “Rotamız Gelecek”e toplam 632 çalışanımız dâhildir. Yeteneklerimize yeni beceri geliştirme ve mevcut becerileri tazeleme fırsatı sunarken, tüm çalışanlarımızla mesleki-teknik konularda destek sağlayacak öğrenme platformlarını açıyoruz. 2021 yılında çalışanlarımız toplam 535 bin adam-saat eğitime zaman ayırmıştır.

İklim krizi ve iş kollarımız

İklim krizi, günümüzün en büyük küresel risklerinden biridir. Son dönemde deneyimlediğimiz gelişmeler, iklim krizi ve küresel ısınma başta olmak üzere çevresel, sosyal ve ekonomik eksenlerde dünyamızda yaşanan sorunların etkilerinin ne denli büyük ölçekli olduğunu bize açıkça işaret etmiştir.

Pandemi deneyimi insanlığın geleceği açısından güçlü bir uyarıcı olmuş, sürdürülebilirlik hızla önem kazanan bir değere dönüşmüştür. Doğal kaynakların bir sonunun olduğu ve her canlının ama özellikle insanoğlunun bu konuda sorumluluk taşıdığı algısında yükselme izlenmektedir.

2021 yılının son çeyreğinde gerçekleştirilen COP26 toplantısının yanı sıra Paris İklim Anlaşması’nın TBMM tarafından onanması ve hepimiz için bağlayıcılık kazanması, Türkiye ve faaliyet gösterdiğimiz çoğu sektör adına önemli bir gelişmedir. İnsanoğlunun önünde uzun bir yolculuk ve aşılması gereken zor konular bulunsa da ümit verici olan; çözüm için gerekli bilgi, beceri ve teknoloji yetkinliğidir.

Önümüzdeki dönemde, rekabet gücünü korumak ve dünya ticaretinde var olmaya devam etmek isteyen tüm sektörlerin ilk etapta emisyonlarını sınırlandıracak gerekli tedbirleri alması, orta ve uzun vadede de karbon nötr olma hedefi doğrultusunda gerekli kapsamlı dönüşüm hazırlıklarını yapması kaçınılmaz görülmektedir

Bu itibarla, OYAK ve Şirketlerinin iklim riskleri ve fırsatları ile düşük karbon ekonomisine geçiş sürecinde risk ve fırsatlarının doğru değerlendirilmesi ve stratejilerine entegre edilmesi amacıyla İklim Değişikliği Analizi Projesi başlatılmıştır. Proje ile OYAK ve Şirketlerinde iklim bağlantılı riskler kapsamlı bir şekilde ele alınarak risklerin/fırsatların en doğru şekilde yönetilmesi için uzun dönemli yol haritaları oluşturulacaktır. Sahip olduğu bakış açısı ve stratejisi ile OYAK, Şirketleri ile birlikte sanayi, sürdürülebilir yaşam alanları, sorumlu tüketim ve üretim, iklim eylemi, su ve karasal yaşam alanlarında Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın (SKA) altısına doğrudan hizmet eden kurumsal çalışmalar yürütmektedir.

SKA’lara katkımız farklı eksenlerde ortaya çıkmakla birlikte toplamda değerlendirildiğinde OYAK’ın iklim krizi ile küresel mücadeleye güçlü katkısını işaret etmektedir. Bu katkıyı artırmaya ve geniş etki alanımızı çok daha faydalı kullanmaya kararlıyız.

61’inci yılımıza güçlü adımlarla girerken

Türkiye’nin en büyük ve tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu olarak, örnek bir yönetim modeliyle faaliyet gösterirken, sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda rekabet gücümüzü uluslararası ölçekte artırıyor ve küresel etki alanımızı genişletiyoruz.

Coğrafyamızın en büyük ekonomik güçlerinden birini temsil ederken istihdam, üretim ve ihracat alanlarında istikrarlı ve güvenli adımlarla ilerliyoruz. Türkiye’de ulaştığımız liderliği sınırlarımızın ötesine taşımak önümüzdeki dönemdeki en net hedefimiz. Yol haritamızı bu hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla çiziyoruz.

Pandemiye rağmen hasarsız çıkan ve dahası büyüme atılımlarına ara vermeden devam eden OYAK, uluslararası bir güç olarak hem mevcut faaliyet alanlarında hem de adım atacağı yeni alanlarda yatırımlarını sürdürüp günün şartlarına, geleceğin ihtiyaçlarına ve değişen dünya piyasalarına göre pozisyon alarak operasyonlarını yönetmeye devam edecektir.

Yalnızca Türkiye’de değil, dünyada da örnek bir model teşkil eden OYAK, ülkesine ve potansiyeline olan sarsılmaz inancıyla çalışmaya devam edecek, daha fazlasını üretmeyi ve yarattığı değeri başta kıymetli üyeleri olmak üzere tüm paydaşlarıyla paylaşmayı sürdürecektir.

Böylesi güçlü bir performansa OYAK ve OYAK Grubu Şirketlerinin binlerce çalışanının özverili katkısı ile ulaştığımızın altını çizmek istiyorum. 24 ülkede ve Türkiye’nin yedi bölgesinde sayıları 37 bine yakın nitelikli insan kaynağımız; sürdürülebilir, yenilikçi ve rekabetçi anlayışımızı destekliyor ve Kurumumuzun vizyonunu dünyada saygınlıkla temsil ediyor. Tesadüf olmayan başarıların arkasında güçlü bir takım çalışması olduğu bir gerçektir.

Değerli üyelerimizin bizlere duyduğu güveni kutsal bir emanet olarak kabul ediyoruz. Onların yapıcı katkıları, kıymetli görüş ve önerileriyle sürdürülebilir büyümemize, ülkemiz ve üyelerimiz için değer yaratmaya devam ederek bu kutsal emaneti geleceğe taşıyacağız.

Saygılarımla, 


Süleyman Savaş ERDEM

Genel Müdür