Menü
ENGLISH

OYAK’ta Kariyer

OYAK’ta Kariyer

OYAK Grubu olarak, tüm dünyada 31 bini aşkın çalışanımız üzerinden yarattığımız istihdam ile Türkiye ekonomisine artan oranda katma değer sağlıyor ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunuyoruz.

Sürdürülebilir başarı için en önemli sermayemizin insan kaynağımız olduğuna inanıyoruz. İlerleyen teknoloji ve gelişen çağın gerektirdiği çalışan yetkinliklerini takip ederek en iyi yeteneğin kazanılması, geliştirilmesi ve elde tutulması için maksimum değeri yaratmanın yollarını arıyoruz. Farklı çalışan beklentilerini anlayarak işveren kimliğimizi ve iş yapış kültürümüzü bu beklentilere adapte ediyoruz.

İnsan kaynağımızın yenilikçi, yaratıcı, sürdürülebilir başarıya odaklı, dinamik bir çözüm ortağı olduğunun bilinci içinde, çağdaş insan kaynakları uygulamalarıyla çalışanlarımızın bireysel ve mesleki gelişimlerine yatırımlarımızı sürdürüyoruz.

OYAK Grubu olarak, çalışanlarımızın ücret ve yan haklarını global, yerel ve sektörel piyasa şartları ile uyumlandırıyoruz. Ücretlendirmede tüm OYAK Grubu şirketlerinin ortak bir metodoloji ile iş değerlendirmesinin yapılması ve iş büyüklüklerinin belirli kriterler çerçevesinde belirlenmesi esastır.

Çalışanlarımızın bireysel performanslarını hep daha ileriye taşımaları yönünde onları destekleyerek, bireysel hedefleri OYAK Grubu’nun kurumsal performans hedefleri ile birleştiriyor, yaratılan değeri ortak amaçlar ve hedefler doğrultusunda yönlendiriyoruz.