Menü
ENGLISH

Enerji Grubu

Enerji Grubu

Türkiye Elektrik Enerjisi Sektörü

Türkiye elektrik enerjisi sektörü, 2017 yılı sonu elektrik enerjisi üretim ve tüketim verileri incelendiğinde, toplam elektrik tüketiminin, ekonomik büyümeye paralel bir şekilde, önceki yıla göre %5,5 artış göstererek 289.980 GWh olarak gerçekleştiği, elektrik üretiminin de paralel olarak % 7,6 artışla 290.546 GWh’ye ulaştığı görülmektedir. 2017 yılı sonunda Türkiye’deki kurulu güç 83.275 MW’tır.

2017 yılı Türkiye kurulu güç dağılımına bakıldığında, toplam dağılımın %31,6'sının doğal gaz, %22,1'inin kömür, %32,7'sinin hidro, %7,8’inin rüzgar ve %2,9'unun güneş, %2,9’unun diğer kaynaklardan oluştuğu görülmektedir.

OYAK’ın elektrik enerjisi sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinden İSKEN, bu sektörde ülkemizdeki en büyük uluslararası yatırımlardan biri olmasının yanı sıra, 1.210 MW (605x2) kurulu net kapasitesiyle aynı zamanda ülkemizin en büyük termik santrallerinden biridir. Tesis yıllık yaklaşık 9 bin GWh üretimi ile 2017 yılında Türkiye’nin elektrik ihtiyacının %3,1'ini karşılamıştır.

Enerji Grup Şirketleri