KONUT ÖN BİRİKTİRİM FONU'NA 1996 YILINDA KATILAN  ÖRNEK ÜYELERE AİT
REZERV BİLGİLERİ
Rütbe Duhül Yılı 31.12.2015 itibariyle KÖBF Birikimi
    (TL.)
Kd.Alb. 1985 202,080.08
Kd.Alb. 1988 145,030.66
Kd.Alb. 1990 141,509.59
Alb. 1995 135,504.91
Yb. 1996 116,522.46
2.Kad.Kd.Bçvş. 1986 134,535.10
2.Kad.Kd.Bçvş. 1993 116,612.52
Kad.Kd.Bşçvş. 1993 112,113.97
Uzman J. 1995 102,285.67
Uzman Erbaş 1997 80,315.16
Sivil 1995 107,608.38
Sivil 1992 97,149.83
     

1) Alınan örnek rütbeler OYAK kayıtlarında gerçek kişileri yansıtmaktadır.     

2) Örneklerde belirtilen üyelerin Fon'a giriş ayları farklılık gösterebilmektedir.                                                                              

3) Rezerv miktarları arasındaki farklılıklar üyelerin derece ve kademe farklılıklarından da kaynaklabilmektedir.                                                                                             

4) Tüm üyelerin OYAK'a ulaşan son ek aidatları Aralık 2015 tarihlidir.