KONUT ÖN BİRİKTİRİM FONU'NA 1996 YILINDA KATILAN  ÖRNEK ÜYELERE AİT
REZERV BİLGİLERİ
Rütbe Duhül Yılı 31.05.2015 itibariyle KÖBF Birikimi
    (TL.)
Kd.Alb. 1984 158,997.00
Kd.Alb. 1988 132,740.79
Kd.Alb. 1990 129,467.73
Yb. 1995 124,014.90
Kd.Bnb. 1996 106,474.47
2.Kad.Kd.Bçvş. 1986 123,205.44
Kad.Kd.Bçvş. 1993 106,553.08
Kd.Bşçvş. 1993 102,377.48
Uzman J. 1995 93,809.44
Uzman Erbaş 1997 73,421.73
Sivil 1995 98,575.29
Sivil 1993 94,572.53
     

1) Alınan örnek rütbeler OYAK kayıtlarında gerçek kişileri yansıtmaktadır.                 

2) Örneklerde belirtilen üyelerin Fon'a giriş ayları farklılık gösterebilmektedir.                                                                               

3) Rezerv miktarları arasındaki farklılıklar üyelerin derece ve kademe farklılıklarından da kaynaklabilmektedir.        

4) Tüm üyelerin OYAK'a ulaşan son ek aidatları Mayıs 2015 tarihlidir.