KONUT ÖN BİRİKTİRİM FONU'NA 1996 YILINDA KATILAN  ÖRNEK ÜYELERE AİT
REZERV BİLGİLERİ
Rütbe Duhül Yılı 31.08.2016 itibariyle KÖBF Birikimi
    (TL.)
Kd.Alb. 1985 223,043.26
Kd.Alb. 1988 160,689.38
Kd.Alb. 1990 156,856.92
Alb. 1995 150,246.08
Yb. 1996 129,342.95
2.Kad.Kd.Bçvş. 1986 148,974.14
2.Kad.Kd.Bçvş. 1993 129,445.47
Kad.Kd.Bşçvş. 1993 124,547.93
Uzman Çvş. 1995 113,267.98
Uzman Erbaş 1997   89,295.38
Sivil 1995 119,114.84
Sivil 1992 107,431.40
     

1) Alınan örnek rütbeler OYAK kayıtlarında gerçek kişileri yansıtmaktadır.  

2) Örneklerde belirtilen üyelerin Fon'a giriş ayları farklılık gösterebilmektedir.                                                                             

3) Rezerv miktarları arasındaki farklılıklar üyelerin derece ve kademe farklılıklarından da kaynaklabilmektedir.                            

4) Tüm üyelerin OYAK'a ulaşan son ek aidatları Ağustos 2016 tarihlidir.