KONUT ÖN BİRİKTİRİM FONU'NA 1996 YILINDA KATILAN  ÖRNEK ÜYELERE AİT
REZERV BİLGİLERİ
Rütbe Duhül Yılı 31.07.2016 itibariyle KÖBF Birikimi
    (TL.)
Kd.Alb. 1985 220,386.63
Kd.Alb. 1988 158,700.40
Kd.Alb. 1990 154,907.00
Alb. 1995 148,372.85
Yb. 1996 127,712.77
2.Kad.Kd.Bçvş. 1986 147,142.74
2.Kad.Kd.Bçvş. 1993 127,813.68
Kad.Kd.Bşçvş. 1993 122,966.06
Uzman J. 1995 111,866.98
Uzman Erbaş 1997   88,138.74
Sivil 1995 117,654.11
Sivil 1992 106,126.91
     

1) Alınan örnek rütbeler OYAK kayıtlarında gerçek kişileri yansıtmaktadır.  

2) Örneklerde belirtilen üyelerin Fon'a giriş ayları farklılık gösterebilmektedir.                                                                             

3) Rezerv miktarları arasındaki farklılıklar üyelerin derece ve kademe farklılıklarından da kaynaklabilmektedir.                            

4) Tüm üyelerin OYAK'a ulaşan son ek aidatları Temmuz 2016 tarihlidir.