KONUT ÖN BİRİKTİRİM FONU'NA 1996 YILINDA KATILAN  ÖRNEK ÜYELERE AİT
REZERV BİLGİLERİ
Rütbe Duhül Yılı 30.09.2014 itibariyle KÖBF Birikimi
    (TL.)
Kd.Alb. 1984 145,697.73
Kd.Alb. 1988 121,260.08
Kd.Alb. 1990 118,214.70
Yrb. 1995 113,387.22
Kd.Bnb. 1996 97,077.40
2.Kad.Kd.Bşçvş. 1986 112,630.49
Kad.Kd.Bşçvş. 1993 97,143.24
Kd.Bşçvş. 1993 93,264.69
Uzman Jan. 1995 85,912.00
Uzman Erbaş 1997 66,980.19
Sivil 1989 97,425.17
Sivil 1993 86,750.90
     

1) Alınan örnek rütbeler OYAK kayıtlarında gerçek kişileri yansıtmaktadır.

2) Örneklerde belirtilen üyelerin Fon'a giriş ayları farklılık gösterebilmektedir.                                                                        

3) Rezerv miktarları arasındaki farklılıklar üyelerin derece ve kademe farklılıklarından da kaynaklabilmektedir.                                                               

4) Tüm üyelerin OYAK'a ulaşan son ek aidatları Eylül 2014 tarihlidir.