KONUT ÖN BİRİKTİRİM FONU'NA 1996 YILINDA KATILAN  ÖRNEK ÜYELERE AİT
REZERV BİLGİLERİ
Rütbe Duhül Yılı 30.11.2014 itibariyle KÖBF Birikimi
    (TL.)
Kd.Alb. 1984 148,884.39
Kd.Alb. 1988 124,010.91
Kd.Alb. 1990 120,910.89
Yrb. 1995 115,933.67
Kd.Bnb. 1996 99,328.92
2.Kad.Kd.Bşçvş. 1986 115,163.45
Kad.Kd.Bşçvş. 1993 99,397.80
Kd.Bşçvş. 1993 95,447.89
Uzman Jan. 1995 87,803.70
Uzman Erbaş 1997 68,522.66
Sivil 1990 107,198.64
Sivil 1993 88,624.33
     

1) Alınan örnek rütbeler OYAK kayıtlarında gerçek kişileri yansıtmaktadır.       

2) Örneklerde belirtilen üyelerin Fon'a giriş ayları farklılık gösterebilmektedir.                                                                               

3) Rezerv miktarları arasındaki farklılıklar üyelerin derece ve kademe farklılıklarından da kaynaklabilmektedir.                                                                                              

4) Tüm üyelerin OYAK'a ulaşan son ek aidatları Kasım 2014 tarihlidir.