KONUT ÖN BİRİKTİRİM FONU'NA 1996 YILINDA KATILAN  ÖRNEK ÜYELERE AİT
REZERV BİLGİLERİ
Rütbe Duhül Yılı 31.12.2014 itibariyle KÖBF Birikimi
    (TL.)
Kd.Alb. 1984 150.554,49
Kd.Alb. 1988 125.450,88
Kd.Alb. 1990 122.322,29
Yrb. 1995 117.267,13
Kd.Bnb. 1996 100.506,78
2.Kad.Kd.Bşçvş. 1986 116.489,71
Kad.Kd.Bşçvş. 1993 100.577,29
Kd.Bşçvş. 1993 96.589,64
Uzman Jan. 1995 88.794,96
Uzman Erbaş 1997 69.329,90
Sivil 1990 108.396,14
Sivil 1993 89.606,61
     

1) Alınan örnek rütbeler OYAK kayıtlarında gerçek kişileri yansıtmaktadır.              

2) Örneklerde belirtilen üyelerin Fon'a giriş ayları farklılık gösterebilmektedir.

3) Rezerv miktarları arasındaki farklılıklar üyelerin derece ve kademe farklılıklarından da kaynaklabilmektedir.                                                                                              

4) Tüm üyelerin OYAK'a ulaşan son ek aidatları Aralık 2014 tarihlidir.