KONUT ÖN BİRİKTİRİM FONU'NA 1996 YILINDA KATILAN  ÖRNEK ÜYELERE AİT
REZERV BİLGİLERİ
Rütbe Duhül Yılı 30.09.2016 itibariyle KÖBF Birikimi
    (TL.)
Kd.Alb. 1985 225,546.15
Kd.Alb. 1989 160,337.29
Kd.Alb. 1990 158,699.69
Alb. 1995 152,016.73
Yb. 1996 130,885.23
2.Kad.Kd.Bçvş. 1986 150,703.51
2.Kad.Kd.Bçvş. 1993 130,989.28
Kad.Kd.Bşçvş. 1993 126,045.31
Uzman Çvş. 1995 114,596.90
Uzman Erbaş 1997   90,391.58
Sivil 1995 120,493.96
Sivil 1992 108,662.12
     

1) Alınan örnek rütbeler OYAK kayıtlarında gerçek kişileri yansıtmaktadır.  

2) Örneklerde belirtilen üyelerin Fon'a giriş ayları farklılık gösterebilmektedir.                                                                             

3) Rezerv miktarları arasındaki farklılıklar üyelerin derece ve kademe farklılıklarından da kaynaklabilmektedir.                            

4) Tüm üyelerin OYAK'a ulaşan son ek aidatları Eylül 2016 tarihlidir.