KONUT ÖN BİRİKTİRİM FONU'NA 1996 YILINDA KATILAN  ÖRNEK ÜYELERE AİT
REZERV BİLGİLERİ
Rütbe Duhül Yılı 28.02.2015 itibariyle KÖBF Birikimi
    (TL.)
Kd.Alb. 1984 153,721.85
Kd.Alb. 1988 128,190.68
Kd.Alb. 1990 125,008.46
Yrb. 1995 119,801.95
Kd.Bnb. 1996 102,751.98
2.Kad.Kd.Bşçvş. 1986 119,014.84
Kad.Kd.Bşçvş. 1993 102,825.61
Kd.Bşçvş. 1993 98,768.13
Uzman Jan. 1995 90,678.35
Uzman Erbaş 1997 70,868.48
Sivil 1995 95,233.75
Sivil 1993 91,469.85
     

1) Alınan örnek rütbeler OYAK kayıtlarında gerçek kişileri yansıtmaktadır.               

2) Örneklerde belirtilen üyelerin Fon'a giriş ayları farklılık gösterebilmektedir.                                                                              

3) Rezerv miktarları arasındaki farklılıklar üyelerin derece ve kademe farklılıklarından da kaynaklabilmektedir.                                                                                             

4) Tüm üyelerin OYAK'a ulaşan son ek aidatları Şubat 2015 tarihlidir.