KONUT ÖN BİRİKTİRİM FONU'NA 1996 YILINDA KATILAN  ÖRNEK ÜYELERE AİT
REZERV BİLGİLERİ
Rütbe Duhül Yılı 31.10.2014 itibariyle KÖBF Birikimi
    (TL.)
Kd.Alb. 1984 147,296.67
Kd.Alb. 1988 122,639.96
Kd.Alb. 1990 119,567.12
Yrb. 1995 114,664.68
Kd.Bnb. 1996 98,206.64
2.Kad.Kd.Bşçvş. 1986 113,901.16
Kad.Kd.Bşçvş. 1993 98,273.99
Kd.Bşçvş. 1993 94,359.56
Uzman Jan. 1995 86,861.13
Uzman Erbaş 1997 67,753.85
Sivil 1990 106,060.41
Sivil 1993 87,691.01
     

1) Alınan örnek rütbeler OYAK kayıtlarında gerçek kişileri yansıtmaktadır. 

2) Örneklerde belirtilen üyelerin Fon'a giriş ayları farklılık gösterebilmektedir.                                                                               

3) Rezerv miktarları arasındaki farklılıklar üyelerin derece ve kademe farklılıklarından da kaynaklabilmektedir.                                                                                              

4) Tüm üyelerin OYAK'a ulaşan son ek aidatları Ekim 2014 tarihlidir.