KONUT ÖN BİRİKTİRİM FONU'NA 1996 YILINDA KATILAN  ÖRNEK ÜYELERE AİT
REZERV BİLGİLERİ
Rütbe Duhül Yılı 31.05.2016 itibariyle KÖBF Birikimi
    (TL.)
Kd.Alb. 1985 215,123.01
Kd.Alb. 1988 154,764.33
Kd.Alb. 1990 151,048.73
Alb. 1995 144,666.67
Yb. 1996 124,488.50
2.Kad.Kd.Bçvş. 1986 143,510.91
2.Kad.Kd.Bçvş. 1993 124,586.26
Kad.Kd.Bşçvş. 1993 119,838.07
Uzman J. 1995 109,089.04
Uzman Erbaş 1997   85,852.92
Sivil 1995 114,762.40
Sivil 1992 103,543.89
     

1) Alınan örnek rütbeler OYAK kayıtlarında gerçek kişileri yansıtmaktadır.  

2) Örneklerde belirtilen üyelerin Fon'a giriş ayları farklılık gösterebilmektedir.                                                                             

3) Rezerv miktarları arasındaki farklılıklar üyelerin derece ve kademe farklılıklarından da kaynaklabilmektedir.                            

4) Tüm üyelerin OYAK'a ulaşan son ek aidatları Mayıs 2016 tarihlidir.