KONUT ÖN BİRİKTİRİM FONU'NA 1996 YILINDA KATILAN  ÖRNEK ÜYELERE AİT
REZERV BİLGİLERİ
Rütbe Duhül Yılı 30.06.2014 itibariyle KÖBF Birikimi
    (TL.)
Kd.Alb. 1983 143,654.82
Kd.Alb. 1988 117,003.38
Kd.Alb. 1990 114,044.25
Yrb. 1995 109,444.68
Kd.Bnb. 1996 93,598.97
2.Kad.Kd.Bşçvş. 1986 108,709.15
Kd.Bşçvş. 1993 93,660.08
Kd.Bşçvş. 1993 90,032.05
Uzman Jan. 1995 82,981.03
Uzman Erbaş 1997 64,595.42
Sivil 1989 94,091.65
Sivil 1993 83,844.35
     

1) Alınan örnek rütbeler OYAK kayıtlarında gerçek kişileri yansıtmaktadır.    

2) Örneklerde belirtilen üyelerin Fon'a giriş ayları farklılık gösterebilmektedir.        

3) Rezerv miktarları arasındaki farklılıklar üyelerin derece ve kademe farklılıklarından da kaynaklabilmektedir.  

4) Tüm üyelerin OYAK'a ulaşan son ek aidatları Haziran 2014 tarihlidir.