KONUT ÖN BİRİKTİRİM FONU'NA 1996 YILINDA KATILAN  ÖRNEK ÜYELERE AİT 
REZERV BİLGİLERİ 
Rütbe Duhül Yılı  30.04.2015 itibariyle KÖBF Birikimi
    (TL.)
Kd.Alb. 1984 157,149.88
Kd.Alb. 1988 131,149.75
Kd.Alb. 1990 127,908.69
Yb. 1995 122,541.04
Kd.Bnb. 1996 105,173.72
2.Kad.Kd.Bçvş. 1986 121,739.59
Kad.Kd.Bçvş. 1993 105,250.62
Kd.Bçvş. 1993 101,116.50
Uzman J. 1995 92,713.42
Uzman Erbaş 1997 72,528.99
Sivil 1995 97,406.06
Sivil 1993 93,485.51

1) Alınan örnek rütbeler OYAK kayıtlarında gerçek kişileri yansıtmaktadır.       

2) Örneklerde belirtilen üyelerin Fon'a giriş ayları farklılık gösterebilmektedir.                                                                                

3) Rezerv miktarları arasındaki farklılıklar üyelerin derece ve kademe farklılıklarından da kaynaklabilmektedir.   

4) Tüm üyelerin OYAK'a ulaşan son ek aidatları Nisan 2015 tarihlidir.