KONUT ÖN BİRİKTİRİM FONU'NA 1996 YILINDA KATILAN  ÖRNEK ÜYELERE AİT
REZERV BİLGİLERİ
Rütbe Duhül Yılı 31.03.2016 itibariyle KÖBF Birikimi
    (TL.)
Kd.Alb. 1985 209,806.60
Kd.Alb. 1988 150,797.18
Kd.Alb. 1990 147,160.91
Alb. 1995 140,932.68
Yb. 1996 121,241.93
2.Kad.Kd.Bçvş. 1986 139,856.11
2.Kad.Kd.Bçvş. 1993 121,336.55
Kad.Kd.Bşçvş. 1993 116,689.73
Uzman J. 1995 106,294.62
Uzman Erbaş 1997   83,555.05
Sivil 1995 111,846.57
Sivil 1992 100,937.74
     

1) Alınan örnek rütbeler OYAK kayıtlarında gerçek kişileri yansıtmaktadır.  

2) Örneklerde belirtilen üyelerin Fon'a giriş ayları farklılık gösterebilmektedir.                                                                             

3) Rezerv miktarları arasındaki farklılıklar üyelerin derece ve kademe farklılıklarından da kaynaklabilmektedir.                            

4) Tüm üyelerin OYAK'a ulaşan son ek aidatları Mart 2016 tarihlidir.