KONUT ÖN BİRİKTİRİM FONU'NA 1996 YILINDA KATILAN  ÖRNEK ÜYELERE AİT
REZERV BİLGİLERİ
Rütbe Duhül Yılı 31.07.2014 itibariyle KÖBF Birikimi
    (TL.)
Kd.Alb. 1983 145,400.12
Kd.Alb. 1988 118,478.97
Kd.Alb. 1990 115,489.57
Yrb. 1995 110,812.07
Kd.Bnb. 1996 94,803.36
2.Kad.Kd.Bşçvş. 1986 110,069.10
Kad.Kd.Bşçvş. 1993 94,866.02
Kd.Bşçvş. 1993 91,151.68
Uzman Jan. 1995 83,998.38
Uzman Erbaş 1997 65,421.54
Sivil 1989 95,248.77
Sivil 1993 84,854.29
     

1) Alınan örnek rütbeler OYAK kayıtlarında gerçek kişileri yansıtmaktadır.  

2) Örneklerde belirtilen üyelerin Fon'a giriş ayları farklılık gösterebilmektedir.                                                                             

3) Rezerv miktarları arasındaki farklılıklar üyelerin derece ve kademe farklılıklarından da kaynaklabilmektedir.                                                                         

4) Tüm üyelerin OYAK'a ulaşan son ek aidatları Temmuz 2014 tarihlidir.