KONUT ÖN BİRİKTİRİM FONU'NA 1996 YILINDA KATILAN  ÖRNEK ÜYELERE AİT
REZERV BİLGİLERİ
Rütbe Duhül Yılı 30.06.2016 itibariyle KÖBF Birikimi
    (TL.)
Kd.Alb. 1985 217,732.25
Kd.Alb. 1988 156,713.89
Kd.Alb. 1990 152,959.58
Alb. 1995 146,502.09
Yb. 1996 126,084.90
2.Kad.Kd.Bçvş. 1986 145,306.57
2.Kad.Kd.Bçvş. 1993 126,184.21
Kad.Kd.Bşçvş. 1993 121,386.55
Uzman J. 1995 110,462.26
Uzman Erbaş 1997   86,984.04
Sivil 1995 116,194.87
Sivil 1992 104,823.80
     

1) Alınan örnek rütbeler OYAK kayıtlarında gerçek kişileri yansıtmaktadır.  

2) Örneklerde belirtilen üyelerin Fon'a giriş ayları farklılık gösterebilmektedir.                                                                             

3) Rezerv miktarları arasındaki farklılıklar üyelerin derece ve kademe farklılıklarından da kaynaklabilmektedir.                            

4) Tüm üyelerin OYAK'a ulaşan son ek aidatları Haziran 2016 tarihlidir.