KONUT ÖN BİRİKTİRİM FONU'NA 1996 YILINDA KATILAN  ÖRNEK ÜYELERE AİT
REZERV BİLGİLERİ
Rütbe Duhül Yılı 30.04.2016 itibariyle KÖBF Birikimi
    (TL.)
Kd.Alb. 1985 212,434.91
Kd.Alb. 1988 152,758.84
Kd.Alb. 1990 149,083.38
Alb. 1995 142,779.12
Yb. 1996 122,847.43
2.Kad.Kd.Bçvş. 1986 141,663.26
2.Kad.Kd.Bçvş. 1993 122,943.60
Kad.Kd.Bşçvş. 1993 118,246.71
Uzman J. 1995 107,676.39
Uzman Erbaş 1997   84,691.31
Sivil 1995 113,288.31
Sivil 1992 102,226.29
     

1) Alınan örnek rütbeler OYAK kayıtlarında gerçek kişileri yansıtmaktadır.  

2) Örneklerde belirtilen üyelerin Fon'a giriş ayları farklılık gösterebilmektedir.                                                                             

3) Rezerv miktarları arasındaki farklılıklar üyelerin derece ve kademe farklılıklarından da kaynaklabilmektedir.                            

4) Tüm üyelerin OYAK'a ulaşan son ek aidatları Nisan 2016 tarihlidir.