KONUT ÖN BİRİKTİRİM FONU'NA 1996 YILINDA KATILAN  ÖRNEK ÜYELERE AİT 
REZERV BİLGİLERİ 
Rütbe Duhül Yılı  30.06.2015 itibariyle KÖBF Birikimi
    (TL.)
Kd.Alb. 1984 160,856.64
Kd.Alb. 1988 134,342.89
Kd.Alb. 1990 131,037.57
Yb. 1995 125,498.77
Kd.Bnb. 1996 107,784.23
2.Kad.Kd.Bçvş. 1986 124,681.37
Kad.Kd.Bçvş. 1993 107,864.57
Kd.Bşçvş. 1993 103,647.06
Uzman J. 1995 94,912.99
Uzman Erbaş 1997 74,320.63
Sivil 1995 99,752.33
Sivil 1993 95,666.77
     

1) Alınan örnek rütbeler OYAK kayıtlarında gerçek kişileri yansıtmaktadır.   

2) Örneklerde belirtilen üyelerin Fon'a giriş ayları farklılık gösterebilmektedir.                                                                                

3) Rezerv miktarları arasındaki farklılıklar üyelerin derece ve kademe farklılıklarından da kaynaklabilmektedir.   

4) Tüm üyelerin OYAK'a ulaşan son ek aidatları Haziran 2015 tarihlidir.