KONUT ÖN BİRİKTİRİM FONU'NA 1996 YILINDA KATILAN  ÖRNEK ÜYELERE AİT
REZERV BİLGİLERİ
Rütbe Duhül Yılı 31.07.2015 itibariyle KÖBF Birikimi
    (TL.)
Kd.Alb. 1984 162,817.17
Kd.Alb. 1988 136,032.10
Kd.Alb. 1990 132,692.80
Yb. 1995 127,063.29
Kd.Bnb. 1996 109,165.31
2.Kad.Kd.Bçvş. 1986 126,243.48
Kad.Kd.Bçvş. 1993 109,247.47
Kd.Bşçvş. 1993 104,985.80
Uzman J. 1995 96,080.52
Uzman Erbaş 1997 75,268.45
Sivil 1995 100,993.33
Sivil 1993 96,824.04
     

1) Alınan örnek rütbeler OYAK kayıtlarında gerçek kişileri yansıtmaktadır.           

2) Örneklerde belirtilen üyelerin Fon'a giriş ayları farklılık gösterebilmektedir.                                                                               

3) Rezerv miktarları arasındaki farklılıklar üyelerin derece ve kademe farklılıklarından da kaynaklabilmektedir.     

4) Tüm üyelerin OYAK'a ulaşan son ek aidatları Temmuz 2015 tarihlidir.