KONUT ÖN BİRİKTİRİM FONU'NA 1996 YILINDA KATILAN  ÖRNEK ÜYELERE AİT
REZERV BİLGİLERİ
Rütbe Duhül Yılı 31.08.2014 itibariyle KÖBF Birikimi
    (TL.)
Kd.Alb. 1983 147,063.00
Kd.Alb. 1988 119,888.06
Kd.Alb. 1990 116,870.17
Yrb. 1995 112,117.12
Kd.Bnb. 1996 95,954.85
2.Kad.Kd.Bşçvş. 1986 111,367.14
Kad.Kd.Bşçvş. 1993 96,019.02
Kd.Bşçvş. 1993 92,219.97
Uzman Jan. 1995 84,968.23
Uzman Erbaş 1997 66,211.09
Sivil 1989 96,352.07
Sivil 1993 85,816.01
     

1) Alınan örnek rütbeler OYAK kayıtlarında gerçek kişileri yansıtmaktadır.   

2) Örneklerde belirtilen üyelerin Fon'a giriş ayları farklılık gösterebilmektedir.                                                                        

3) Rezerv miktarları arasındaki farklılıklar üyelerin derece ve kademe farklılıklarından da kaynaklabilmektedir.                                                                     

4) Tüm üyelerin OYAK'a ulaşan son ek aidatları Ağustos 2014 tarihlidir.