KONUT ÖN BİRİKTİRİM FONU'NA 1996 YILINDA KATILAN  ÖRNEK ÜYELERE AİT
REZERV BİLGİLERİ
Rütbe Duhül Yılı 31.10.2015 itibariyle KÖBF Birikimi
    (TL.)
Kd.Alb. 1985 197,079.34
Kd.Alb. 1988 141,307.53
Kd.Alb. 1990 137,861.91
Yb. 1995 132,002.15
Kd.Bnb. 1996 113,479.12
2.Kad.Kd.Bçvş. 1986 131,103.96
Kad.Kd.Bçvş. 1993 113,566.08
Kd.Bşçvş. 1993 109,165.73
Uzman J. 1995 99,717.04
Uzman Erbaş 1997 78,227.50
Sivil 1995 104,870.65
Sivil 1992 94,677.97
     

1) Alınan örnek rütbeler OYAK kayıtlarında gerçek kişileri yansıtmaktadır.                 

2) Örneklerde belirtilen üyelerin Fon'a giriş ayları farklılık gösterebilmektedir.                                                                               

3) Rezerv miktarları arasındaki farklılıklar üyelerin derece ve kademe farklılıklarından da kaynaklabilmektedir.                                                                                              

4) Tüm üyelerin OYAK'a ulaşan son ek aidatları Ekim 2015 tarihlidir.