DAİMİ ÜYELER

OYAK'ın daimi üyeleri

Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli

  • Bütün muvazzaf subay, sözleşmeli subay, askeri memur, muvazzaf astsubay, sözleşmeli astsubay ve uzman jandarmalar
  • Emekli Maaşı Sistemi'ne giren üyeler ve ölümleri halinde Sistem'e devam etmek isteyen eşleri

OYAK daimi üyesidirler.

Uzman erbaşlar ile Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatında, OYAK ve OYAK'ın sermayesinin % 50'sinden fazlasına sahip olduğu şirketlerde çalışan bütün maaşlı ve ücretli memur ve müstahdemlerden arzu edenler OYAK daimi üyesi olabilirler.

Saat ücretli olarak çalışan sözleşmeli ve aday memurlar Kuruma üye olamazlar. Ancak, bu durumdaki aday memurlar asaletleri onaylanıp kadro atamaları yapıldıktan sonra üyelik müracaatında bulunabilirler.

Üyelik nasıl gerçekleşir?

Subay, astsubay ve uzman jandarmaların üyelik işlemleri birliklerinden gelen bilgiler doğrultusunda OYAK tarafından gerçekleştirilir.

Sivil memur ve uzman erbaşların ise üye olurken "Başvuru Formları" bölümünde yer alan "OYAK Üyelik Başvuru Formu" nu doldurup, bağlı olduğu birlik ya da kuruluşun onayını aldıktan sonra OYAK'a ulaştırmaları gerekmektedir. Üyelik ilk aidatın OYAK'a ulaşması ile başlar.

OYAK'ın sosyal güvenliğe ilişkin faaliyetleri temelde sigorta yöntemine dayandırıldığından, üyeler 205 sayılı Kanun'da yer alan tanımıyla aidat öderler.

Üyeliğin son bulması

OYAK üyeliğinden isteğe bağlı olarak çıkış söz konusu değildir. Üyenin herhangi bir sebeple bağlı bulunduğu kuruluşla ilişiğinin kesilmesi halinde (emeklilik, ölüm, maluliyet, istifa vb. nedenlerle) üyelik son bulmaktadır.