Yasal Yardımlar

 

OYAK'ın temel amacı, üyelerinin gelecek endişelerini ortadan kaldırarak, onların geleceklerini güvence altına almaktır.

OYAK, bu amaçla üyelerinden topladığı aidatları, bir portföy yönetimi yaklaşımı ile profesyonel bir şekilde yönetmekte; farklı yatırım alanlarında değerlendirmektedir.

Emeklilik Yardımı, 10 yıl ve daha fazla süre aidat ödeyerek üyelikten ayrılanlara yapılan ödemedir. Toplanan ve değerlendirilen aidatlar, üyelikte 10 yılını dolduranlara, üyelikten ayrılışları sırasında kar payları ile birlikte ödenmektedir. Üyelik süresi 3 yıldan az olanlara hiçbir ödeme yapılmamaktadır. Üyelik süresi 3 ile 10 yıl arasında olanlara birikmiş aidatları kar paysız olarak iade edilmektedir.

Ayrıca, OYAK’ın 205 sayılı Kanun Kapsamında sunduğu hizmetler aşağıda sıralanmaktadır:

  • Herhangi bir kaza, hastalık gibi nedenlerle görevlerini tam ya da kısmi olarak yerine getiremedikleri durumlarda Tam ve Daimi Maluliyet Yardımı" ya da "Kısmi Maluliyet Yardımı" yapılmaktadır.
  • Aktif üyelik döneminde vefat durumunda, kanuni mirasçılarına Ölüm Yardımı yapılmaktadır.
  • Üyelikte 26 yılını dolduran (OYAK'a en az 312 ay aidat ödeyen) ya da kadrosuzluk nedeniyle emekli olmasına en çok iki yıl kalan üyeler talep tarihindeki rezervlerinin %80'ini geçmemek koşuluyla rezervleri içerisindeki ek kanuni yardım ve kâr paylarını borç olarak aldıkları Rezerv Karşılığı %80 Borç Verme Hizmeti bulunmaktadır.
  • Yedek Subaylık hizmetini, OYAK daimi üyeliği ile birleştirme imkanını sağlayan Yedek Subay Borçlanması hizmetinden yararlanabilmektedirler.
  • Çeşitli nedenlerle (firar hali hariç) aidat ödemedikleri sürelere ait aidat borçlarını görevde bulundukları süre içerisinde ödemek suretiyle daimi üyelik süresinde olan boşluğu kapatmalarına olanak tanıyan Hizmet İhyası hizmetinden yararlanabilmektedirler.

Yasal Yardımlara ilişkin detaylı bilgi, Sıkça Sorulan Sorular ve Başvuru Formları, Üye Girişi bölümünden OYAK Üye Numaranız ve şifrenizle ulaşacağınız Online Üye Hizmetlerinde yer almaktadır.