OYAK'a Üye Olmak

 

OYAK üyeleri daimi ve geçici üye olarak iki ana grupta toplanmaktadır.

 

OYAK'ın daimi üyeleri

205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu hükümleri uyarınca Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında görevli,

  • Bütün muvazzaf Subay, sözleşmeli Subay, Askeri Memur, muvazzaf Astsubay, sözleşmeli Astsubay ve Uzman Jandarmalar,
  • Emekli Maaşı Sistemi'ne giren üyeler ve ölümleri halinde Sistem'e devam etmek isteyen eşleri,

OYAK daimi üyesidirler.

Uzman Erbaşlar ile Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatında, OYAK ve OYAK'ın sermayesinin %50'sinden fazlasına sahip olduğu şirketlerde çalışan bütün maaşlı ve ücretli memur ve müstahdemlerden arzu edenler OYAK daimi üyesi olabilmektedirler.

Saat ücretli olarak çalışan sözleşmeli ve aday memurlar OYAK'a üye olamazlar. Ancak, aday memurlar asaletleri onaylanıp kadro atamaları yapıldıktan sonra üyelik müracaatında bulunabilmektedirler.

 

OYAK'ın geçici üyeleri

Muvazzaflık hizmetini yapmakta olan Yedek Subaylar, geçici üye sıfatıyla OYAK'ın Ölüm ve Maluliyet Yardımı Hizmetlerinden yararlanmaktadırlar.

 

Üyelik nasıl gerçekleşir?

Subay, Astsubay ve Uzman Jandarmaların üyelik işlemleri ilgili Kuvvet Personel Başkanlığı tarafından gönderilen bilgiler doğrultusunda OYAK tarafından gerçekleştirilmektedir.

Sivil Memur ve Uzman Erbaşların ise üye olurken "Başvuru Formları" bölümünde yer alan "OYAK Üyelik Başvuru Formu" nu doldurup, bağlı olduğu birlik ya da kuruluşun onayını aldıktan sonra OYAK'a ulaştırmaları gerekmektedir. Üyelik, ilk aidatın OYAK'a ulaşması ile başlamaktadır.

OYAK'ın sosyal güvenliğe ilişkin faaliyetleri temelde sigorta yöntemine dayandırıldığından, üyeler OYAK'a 205 sayılı Kanun'da yer alan tanımıyla aidat ödemektedirler.

 

Üyeliğin son bulması

OYAK üyeliğinden isteğe bağlı olarak çıkış mümkün olmamaktadır. Üyenin herhangi bir sebeple bağlı bulunduğu kuruluşla ilişiğinin kesilmesi halinde (emeklilik, ölüm, maluliyet, istifa vb.) üyelik son bulmaktadır.