Bağışa Dayalı Emekli Geliri Sistemi (BDEGS)

Bağışa Dayalı Emekli Geliri Sistemi, 205 sayılı OYAK Kanunu’nun 34’üncü maddesi çerçevesinde kurulmuş, üyelere yaşamları boyunca ek gelir sağlamak amacıyla isteğe bağlı olarak katılım yapılan bir Sistem’dir.

OYAK 58’inci Olağan Genel Kurulu’nda alınan karar doğrultusunda 07 Mayıs 2018 tarihinden itibaren BDEGS mevcut iştirakçiler için devam etmekte olup, Sistem’e yeni iştirakçi kabul edilmemektedir. Sistem’e sadece mevcut iştirakçilerin ilave katılım talepleri alınmaktadır.

Fon nemasının Sistem’de garanti gelir olarak belirlenmiş %5’in üstünde gerçekleşmesi halinde, bu gelirin İştirakçinin Yaşı/100 oranına göre hesaplanan kısmı garanti edilen gelirle birlikte ek ödeme adı altında OYAK tarafından iştirakçiye ödenmektedir.

Sistem’de tahakkuk eden yıllık gelirin tamamının iştirakçinin yazılı talebi doğrultusunda rezervine eklenmesi de mümkün olmaktadır.

OYAK 58’inci Olağan Genel Kurulu’nda alınan karar doğrultusunda 07 Mayıs 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak suretiyle Hayat Boyu Emekli Geliri Ödemesi Hakkındaki Yönetmeliğin değişen 17’nci maddesinde yer alan “Sözleşmenin feshi suretiyle Sistem’den ayrılma imkânından yararlanmak isteyen iştirakçiler her yıl 01 Aralık 31 Aralık tarihleri arasında başvuru yaparak Sistem’den ayrılabilirler. Ancak, Sistem’den ayrılanlar bir daha Sistem’e kabul edilmezler.” hükmü gereği her yıl Aralık ayında müracaat etmek suretiyle Sistem’den ayrılma imkanı bulunmaktadır. 

Bağışa Dayalı Emekli Geliri Sistemi'ne ilişkin detaylı bilgi, Online Üye Hizmetleri’nde yer alan Sıkça Sorulan Sorular ile Bağışa Dayalı Emekli Geliri Broşüründe yer almaktadır.