Bağışa Dayalı Emekli Geliri Sistemi (BDEGS)

 

Bağışa Dayalı Emekli Geliri Sistemi 205 sayılı OYAK Kanunu’nun 34’üncü maddesi çerçevesinde, üyelere yaşamları boyunca ek gelir sağlamak amacıyla isteğe bağlı olarak katılımlı bir Sistem’dir.

  • 1961 yılından bugüne kadar, OYAK’tan Emeklilik Yardımı almak suretiyle ayrılan ve ayrılacak olan üyeler,
  • OYAK Emekli Maaşı Sistemi'ndeki üye eşleri,
  • Görevde bulunan en az 10 yıllık OYAK daimi üyeleri,
  • OYAK ve OYAK'ın sermayesinin %50'sinden fazlasına sahip olduğu veya iştirak ettiği şirketlerde en az 10 yıl müddetle çalışanlar ile buralardan en az 10 yıl çalıştıktan sonra emekli olarak ya da yaş haddinden ayrılanlar

Sistem'e katılabilmektedirler.

Sistem’e katılan iştirakçilerin yatırmış olduğu miktarlardan oluşan Fon’un nemasının %5’in üstünde gerçekleşmesi halinde, bu nemalardan, İŞTİRAKÇİNİN YAŞI/100 oranına göre hesaplanan kısmı garanti edilen gelirle birlikte ek ödeme adı altında OYAK tarafından iştirakçiye ödenmektedir.

Sistem'de tahakkuk eden yıllık gelirin tamamının iştirakçinin yazılı talebi doğrultusunda rezervine eklenmesi de mümkün olmaktadır.

Sistem'den ayrılmak mümkün değildir, ancak iştirakçinin vefatı halinde vefat tarihindeki Sistem'deki brüt rezerv miktarı iştirakçinin Sözleşme ekinde beyan ettiği lehtarlara karşılarında gösterilen oranlarda ödenmektedir.

Bağışa Dayalı Emekli Geliri Sistemi'ne ilişkin detaylı bilgi, Sıkça Sorulan Sorular ve Başvuru Formları, Üye Girişi bölümünden OYAK Üye Numaranız ve şifrenizle ulaşacağınız Online Üye Hizmetlerinde yer almaktadır.