2016 yılında OYAK, 4,2 milyar TL tutarında toplam dağıtıma esas kaynak elde ederek üye birikimlerine  %19,1 oranında nema sağlamıştır. Ayrıca aynı yıl toplam 2.309 milyon TL yasal yardım ödemesi gerçekleştirmiştir.

 

Değerli üyelerimiz, sevgili çalışanlarımız, saygın iş ortaklarımız,

2016 yılını; hem küresel ekonomideki yavaşlama hem de ülkemizde yaşanan siyasi gelişmeler ekseninde, belirsizliklerin piyasalarda sert dalgalanmalara sebep olduğu zorlu bir yıl olarak geride bıraktık.

Küresel piyasalardaki dalgalanmalara rağmen Türkiye ekonomisi; yurt içinde peşpeşe meydana gelen hain terör saldırıları, Rusya ile yaşanan kriz, Orta Doğu’daki siyasi gerilimler ve 15 Temmuz menfur darbe girişimi sonrasında ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) nedeniyle yavaşlamaya başlamış, yine de yılı %2,9 büyüme oranı ile kapatmıştır.   

OYAK, 56 yıllık kurum kültürü, sağlam mali bünyesi ve sahip olduğu dengeli portföy yapısı ile Türkiye’nin en güçlü gruplarından biridir.

OYAK; Mayıs ayında yönetimde gerçekleşen bayrak değişiminin ardından üzerinde halen çalıştığımız ve Kurumun geleceğinin yönetim ihtiyaçlarını karşılayacak organizasyonel yeni yapılanma ile daha verimli ve işlevsel bir yapıya kavuşma hedefimiz, şirketlerimizin bir kısmında gerçekleştirdiğimiz önemli üst yönetim değişimleri, kurumsal iletişim etkinliğimizi daha da güçlendirme girişimlerimiz ve bütün yönetim sahalarında başlattığımız etkin tasarruf anlayışı ile OYAK üyeleri için daha güvenli bir gelecek yaratma yükümlülüğünün bilinciyle 2016 yılında faaliyetlerine ihtiyatlı bir şekilde devam etmiş, ülke ekonomisinde yarattığı katma değer ile Türkiye’nin en güçlü ve güvenilir kurumlarından biri olduğunu göstermiştir.

 

Türkiye’de zorunlu tasarrufa dayalı mesleki emeklilik modelinin eşsiz ve başarılı bir örneğini oluşturan OYAK, aynı zamanda Grup Şirketleriyle yarattığı katma değer ve istihdam ile Türkiye’nin kalkınmasında önemli bir rol oynamaktadır. OYAK son yıllarda yurtdışı yatırım fırsatlarını değerlendirerek Türkiye dışında da varlık göstermekte olup hali hazırda 20 ülkede faaliyet gösteren 86 şirketi bulunmaktadır.

Türkiye’de yaklaşık 30 bin kişiye istihdam sağlayan OYAK ve OYAK Grubu Şirketlerinin ödediği dolaylı ve dolaysız vergiler toplamı 2016 yılında 4,717 milyon TL’ye ulaşmıştır. OYAK Grubu Şirketleri; sanayi, hizmet ve finans alanında Türkiye ekonomisine katkı sağlarken, OYAK sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında; çevreye, eğitime ve sanata verdiği destek ile toplumsal hayatın gelişiminde de yüksek değer üretmektedir.

 

OYAK, 22 yıldır aralıksız bir şekilde üyeleri için enflasyonun üzerinde getiri sağlamaktadır.

2016 yılsonu itibarıyla sayıları 305.728’e ulaşan üyelerinin gelecek güvencesi olan OYAK, sürdürülebilir mali performans hedefi ile 22 yıldır kesintisiz bir şekilde üye varlıklarına enflasyonun üzerinde katkı sağlamaktadır. Üyelerimizin %78,1’i görevde bulunan, %21,9’u ise OYAK Emekli Maaşı Sistemi (EMS) kapsamındaki üyelerden oluşmaktadır.

OYAK’ın faaliyetleri sonucunda 2016 yılsonu itibarıyla OYAK Grubu’nun konsolide net varlığı 64,5 milyar TL, konsolide varlığı (üye birikimi) 25,3 milyar TL ve konsolide hasılatı ise 25,7 milyar TL’ye ulaşmıştır. 2016 yılında OYAK olarak, 4,2 milyar TL tutarında toplam dağıtıma esas kaynak elde ederek üye birikimlerine %19,1 oranında nema yansıttık.

OYAK üyelerine yapılan yasal yardım ödemeleri 2016 yılında bir önceki yıla göre %23 artarak 2.309 milyon TL’ye ulaşmıştır. Emeklilik yardım ödemeleri, yasal yardım ödemeleri içerisinde %68,6 ile en büyük paya sahiptir. Emeklilik yardımı almaya hak kazanarak ayrılan 9 bin üyeye 1.583 milyon TL tutarında emeklilik yardımı ödemesi yapılmıştır.

OYAK, gerçekleştirdiği yasal yardımların yanı sıra, sosyal hizmetler kapsamında üyelerine ihtiyaçları doğrultusunda borç verme ve konut edindirme hizmetleri de sunarak onların daima yanında yer almaya devam etmektedir. 2016 yılında OYAK tarafından gerçekleştirilen sosyal hizmet ödemeleri 491 milyon TL’ye ulaşmıştır.

Üyelerinin konut sahibi olmasını temel hedefleri arasında belirleyen OYAK, bu kapsamda üyelerine konut finansmanı sağlayarak ve doğrudan konut üretimi gerçekleştirerek 53 yılda 100 bini aşkın üyesinin konut edinmesine destek olmuştur.

 

OYAK, yeni yönetimiyle 2017 yılında da artan bir ivme ile Türkiye ekonomisine ve toplumsal hayatına katkı sunmaya devam edecektir.

56 yıllık güçlü bir kurumsal kültüre sahip olan OYAK’ta hizmet bayrağını devralan yeni yönetimin OYAK Grubu’nu ulaştığı başarılı noktadan daha da ileriye taşıyacağına, ülke ekonomisine ve toplumsal yaşama artan bir ivme ile katkı sağlamaya devam edeceğine olan inancım tamdır. Bu vesileyle; güvenlerini esirgemeyen üyelerimize, özenli ve dikkatli çalışmalarıyla OYAK’ın başarısında emeği bulunan ve yasal organlarımızda görev almış tüm seçkin kurul üyelerimize, özverili çalışmalarıyla katkı sağlayan geçmişteki ve hali hazırdaki tüm OYAK ve Grup Şirketleri yönetici ve çalışanlarımıza, saygın iş ortaklarımıza şahsım ve OYAK Yönetim Kurulu adına teşekkürlerimi sunarım.

 

Saygılarımla,

 

Mehmet TAŞ

(E)  Tümgeneral

Yönetim Kurulu Başkanı