Değerli üyelerimiz, kıymetli çalışanlarımız ve saygın iş ortaklarımız;

 

Türkiye’nin ihtiyacı OYAK benzeri kurumların sayısının artmasıdır.

OYAK, Türk ulusunun en değerli varlıklarından biri olan ve görevlerini en zor koşullarda icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının geleceklerini ve uzun vadeli, sürdürülebilir refahlarını teminat altına almak vizyonu ile kurulmuştur. OYAK bugünkü güçlü seviyesine; devlet veya herhangi bir kurum ve kuruluştan katkı almaksızın ulaşmış; bu süreçteki yegâne sermayesi üyelerinin birikimleri ve bu birikimlerin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler olmuştur. Böylece doğru kurgulanmış stratejiler kapsamında isabetli yatırımlara yönlendirilen ve yönetilen bu birikimler uzun vadeli ve sürekli büyümeyi sağlamıştır.

OYAK, günümüz dünyasında önemi giderek artan tamamlayıcı mesleki emeklilik fonlarının ülkemizdeki tek ve başarılı örneğidir. Kurumumuz, ülke ekonomisinin ihtiyacı olan tasarruf alanında sağlayacağı destek ile ekonomik kalkınmanın hızlanmasında da büyük rol oynamaya devam edecektir.

 

OYAK yaygın bir ekonomik etki alanına sahiptir.

2016 yılı Eylül sonu itibarıyla 310 bine yaklaşmış bulunan üye sayısıyla OYAK, önemli bir ekonomik etki alanına sahiptir.

OYAK’ta ürettiğimiz ekonomik değer üyelerimiz başta olmak üzere farklı paydaş gruplarımıza ulaşmaktadır: Bunlar arasında iştiraklerimizde çalışanlar, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız yer almakta; son tahlilde OYAK çeşitli kanallar üzerinden toplumun değerine değer katmaktadır.

OYAK, bu yalın gerçeğin ışığında hareket ederek, üye birikimlerini değerlendirmekte, öncelikli olarak üyelerinin gelecek kaygılarını ortadan kaldırmak ve bu doğrultuda her daim enflasyonun üzerinde sürdürülebilir bir nema oranı için çalışmalarını büyük bir titizlik ve özveriyle devam ettirmektedir.

OYAK’ın yurt içi ve yurt dışı yatırımları birlikte değerlendirildiğinde, etki alanımızın Türkiye ile sınırlı olmadığı ve küresel bir ölçeğe sahip olduğumuz görülmektedir. Türkiye ekonomisinin kalkınması ve ülkemizin küresel değer zincirinden aldığı payın büyütülmesi hedefini gözeten yatırımlarımız kapsamında, OYAK, demir-çelik, çimento-beton, otomotiv, kimya, enerji, lojistik, finansal ve diğer hizmetler gibi farklı sektörlerde yer alan ulusal ve uluslararası şirketleriyle faaliyet göstermektedir.

Değişmez hedefimiz, piyasaların arz ettiği riskleri ve iş imkânlarını eş zamanlı olarak ve etkin bir şekilde yöneterek, Grup Şirketlerimizin güçlü ve dinamik markalara dönüşmesini ve bu suretle Türkiye’nin marka algısına ve küresel rekabet gücüne pozitif katkı sağlamaktır.

Sürdürülebilir kurumsal büyümeyi amaçlayan OYAK Grubu, ülkemize ve üyelerimize olan sorumluluğunun bilinciyle küresel bir ekonomik güç olma yolunda kararlılıkla ilerlemektedir.

 

Geleceğe olan sorumluluğumuz

OYAK’ta bugün aldığımız kararların gelecek kuşakları da etkileyeceği ve üyelerimizin gelecekteki refah seviyeleri üzerinde belirleyici olacağı gerçeğinden hareketle iş planlarımızı geliştiriyor, kararlarımızı alıyor ve icra ediyoruz. Diğer taraftan, OYAK’ın gerek özel konumu gerekse yukarıda tanımladığım yaygın etkisi ve varlığı nedeniyle Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı düzleminde de büyük bir sorumluluk taşıdığına inanıyoruz.

Üyelerimizin desteği ve bugüne kadar OYAK’a emeği geçmiş yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın katkıları sayesinde, OYAK'ın 55 yılı aşan bilgi birikimi ve deneyimi ile yolumuza kararlılıkla devam ederken Türkiye’nin her geçen yıl daha çok büyüyen ekonomisine en üst düzeyde katkı sağlamaya yönelik çabalarımızı sürdüreceğiz.

Özetle, OYAK’ın, hem gelişen Türkiye’nin hem de üyelerimizin geleceği için önemli bir teminat olduğu bilinci ve inancıyla, ülkemize ve üyelerimize fayda ve sürdürülebilir başarı sağlamayı öngörüyoruz.

Başta üyelerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızı selamlar, saygılarımı sunarım.

 

Mehmet TAŞ
Tümgeneral (E)
OYAK Yönetim Kurulu Başkanı