Dünyada birçok örnekleri olan tamamlayıcı mesleki emeklilik fonlarının ülkemizdeki başarılı örneği olan Ordu Yardımlaşma Kurumu’nun temelleri 12 Nisan 1911 tarihli Askeri İkraz Sandığı Nizamnamesi’ne kadar uzanmaktadır.

Türkiye’nin 1945’de Birleşmiş Milletler ve 1952’de NATO’ya üye olmasını müteakip Kore Savaşına katılması sonucunda Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları dünya çapındaki meslektaşlarının sosyal imkanlarından haberdar hale gelmiştir. Ordu mensupları için konut meselesini de kapsayacak şekilde ek sosyal güvenlik imkanlarının neler olabileceği konusunda çalışmalar başlatılmış ve 1957 - 1960 yılları arasında iktidar ve muhalefet milletvekilleri tarafından bir “OYAK” kurulmasına yönelik öneriler gündeme getirilmiştir.

Devamında OYAK’ın günümüzdeki yasal çerçevesi esas olarak 01 Mart 1961 tarihinde yürürlüğe giren 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu ile oluşturulmuştur.

Kökleri geçmişe dayanan ve elli beş yılı aşkın bir süredir ülkemizde sosyal güvenlik alanında çok önemli bir fonksiyon gerçekleştiren OYAK, üyelerine sağladığı yasal yardım ve hizmetlerin yanı sıra çeşitli sektörlerde yer alan iştirakleriyle birlikte ülkemiz ekonomisine bu tarihi süreçte oynadığı rol ve üstlendiği fonksiyonlar ile ciddi katkılar sağlamış ve sağlamaya da devam edecektir.

Bu bölümde ülkemizde OYAK ve benzeri ikinci basamak mesleki emeklik fonlarının başka meslek mensupları için de oluşturulması ve geliştirilmesinin sosyal güvenliğe ve ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasına büyük katkılar sağlayacağına olan inancımız ile giderek gelişen, güçlenen, öncü ve köklü bir Kurum haline gelmesini sağlayan tarihsel gelişimini bilgilerinize sunarız.