Sürdürülebilirlik Performansı

 

OYAK Grubunda sürdürülebilirlik performansının ölçümüne yönelik göstergeler; genel kabul görmüş uluslararası prensipler, kılavuzlar ve Grubun çoklu sektör yapısı göz önüne alınarak belirlenmektedir. İzlenen göstergeler, sorumluluk ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde paydaşlarımız ile çeşitli platformlarda ve dokümanlarda paylaşılmaktadır. 

Sürdürülebilirlik çalışmalarının ayrıntılarına aşağıda yer alan OYAK Faaliyet Raporlarının ilgili bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

 

 

     
2013 2014 2015

 

2015 yılı sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında öne çıkanlar

 

Bu yıl ilk kez Birleşmiş Milletler Çevre Programının (UNEP) birim ekonomik getiri başına daha az doğal kaynak kullanmak olarak tanımladığı “decoupling” konseptine paralel olarak 2015 yılında başlatılan çalışmaya yer verilmiştir.

Bu başlangıç çalışmasında decoupling (ayrışma etkisi) analizlerine temel teşkil etmek üzere OYAK Grubu Şirketlerinde belirlenmiş çevresel parametreler üzerinden yapılan izleme ve raporlama çalışmalarının sonuçları paylaşılmaktadır. Önümüzdeki yıllarda çalışmanın olgunlaşması ile ekonomik ve çevresel performansın ayrışma etkisi analizlerinin sunulması planlanmaktadır.

 

OYAK Demir-Çelik Grubu Şirketlerinde,

 

OYAK Çimento Şirketlerinde 2013-2015 döneminde;

 

OYAK Grubu sürdürülebilir nema hedefi ile kârlılığını uzun vadede garanti altına alarak büyürken çevresel ve sosyal fayda sağlayacak alanlarda “etki yatırımcılığı” konusunu gündemine almıştır.

Etki yatırımlarına bir örnek, 2015 yılında tıbbi teknolojiler alanında çalışmalar yapan ABD merkezli MicroMedicine’in çoğunluk hisselerinin satın alınmasıdır. OYAK bu yatırımı ile Harvard Tıp Okulu bünyesindeki hâlâ ABD’nin en büyük araştırma hastanesi olan Massachusetts General Hospital ile ortak olmuştur.

OYAK Grubu, küresel gelişmeleri yakından takip ederken Türkiye’nin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmakta ve liderlik refleksi çerçevesinde gelecek stratejisini ortaya koymaktadır.

 

OYAK Çimento Şirketleri 2015 yılında atık ısıdan enerji üretimini önceki yıla göre beş kat artırarak yaklaşık 93,000 MWh enerji üretmiştir.

 

OYAK Grup Şirketlerinde gerçekleştirilen enerji verimliliği yatırımlarının toplam 8 tanesine gönüllü karbon sertifikası alınmıştır.

 

 

OYAK Grubu Şirketlerinin 2015 yılında ürettiği toplam yenilenebilir enerji miktarı yaklaşık 214,000 kişinin yıllık ortalama elektrik tüketimine denk gelmektedir.

 

 

OYAK Grubu çevre yönetimi yaklaşımının en önemli unsurları; döngüsel üretim modelleri geliştirmek ve üretim süreçlerini sürekli iyileştirmektir.

      

 

 

Belirlenen biyoçeşitlilik hedeflerine uygun olarak Grup çapında eylemlerin planlanması ve sistematik olarak yönlendirilmesi için Biyoçeşitlilik Çalışma Grubu bulunmaktadır.

 

OYAK Grup Şirketleri, toprak kalitesini yükseltmek, karbon azaltımına katkıda bulunmak ve yerel biyoçeşitliliğin yaşam alanı için gerekli doğal ortamı korumak amacıyla düzenli olarak fidan dikimi yapmaktadır.

 

 

 

 

Çalışanların mesleki ve kişisel gelişimleri, kariyerleri boyunca eğitimlerle desteklenmektedir.

 

 

OYAK Grup Şirketleri, küresel ve ulusal ölçekte rekabet gücünü artırmak, paydaşlarının ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermek amacıyla inovasyon çalışmalarına hız vermektedir.

 

 

Erdemir Grubunda Ar-Ge Direktörlüğü önderliğinde, sektörde rekabet avantajı yaratacak fikir, ürün ve sistem geliştirme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede,  Türkiye’de bir ilk olan Hammadde ve Ürün Geliştirme Simülasyon Merkezinin, laboratuvarlarında “Deneysel Simülasyon Kabiliyetlerinin Kazanılması” projesi yürütülmektedir.

Erdemir Grubu 2015 yılında WorldAutoSteel’e üye olarak; Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları ile üretim süreçlerini iyileştirmeyi, daha düşük karbonlu ürünler geliştirmeyi ve gelecek nesiller için fayda sağlamayı taahhüt etmiştir.

 

Erdemir Ar-Ge Müdürlüğü ve İsdemir Ar-Ge birimleri ortaklığı ile 2015 yılında;