Sürdürülebilirlik Performansı

 

OYAK Grubunda sürdürülebilirlik performansının ölçümüne yönelik göstergeler; genel kabul görmüş uluslararası prensipler, kılavuzlar ve Grubun çoklu sektör yapısı göz önüne alınarak belirlenmektedir. İzlenen göstergeler, sorumluluk ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde paydaşlarımız ile çeşitli platformlarda ve dokümanlarda paylaşılmaktadır. 

Sürdürülebilirlik çalışmalarının ayrıntılarına aşağıda yer alan OYAK Faaliyet Raporlarının ilgili bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

 

 

     
2013 2014 2015 2016

 

2016 yılı sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında öne çıkanlar

Sürdürülebilirliği iş stratejilerine ve yönetim yapısına entegre eden OYAK Grubu, 2016 yılında da bu alanda etkili sonuçlar elde etmiştir. Finansal ve finansal olmayan değerler arasındaki bağlantının kurularak birlikte ele alınmasını, sürdürülebilirlik yönetiminin kritik başarı faktörlerinden biri  olarak gören OYAK Grubu bu bölümde, faaliyetlerinin çevresel, sosyal ve finansal etkilerini ortaya koyarak, sürdürülebilirlik stratejisinin başarısını sunmaktadır.  

 

OYAK Sürdürülebilirlik Hedefleri

 

 

OYAK’ın Özgün Sürdürülebilirlik Yönetim Modeli Uluslararası Örnekler Arasına Girdi!

TED Üniversitesi akademisyenleri ile birlikte OYAK Grubunun özgün sürdürülebilirlik yönetim modelini uluslararası platformda paylaşmak amacıyla akademik bir yayın hazırlanmıştır. “OYAK Grubu Sürdürülebilirlik Politika ve Uygulamaları Analizi” (Analysis of Sustainability Policy and Practices of a Turkish Group Company: OYAK Case) adlı çalışma, 1-3 Ağustos 2016 tarihinde Almanya’da düzenlenen 3. Uluslararası KSS, Sürdürülebilirlik, Etik ve Yönetişim Konferansı’nda (3rd International Conference on CSR, Sustainability, Ethics & Governance) paylaşılmış ve konferans kataloğunda yer almıştır. Ayrıca Springer serisinde yer alan uluslararası akademik bir dergide yayınlanması için kabul almıştır.

 

 

 

 

OYAK Grubu’nun çok sektörlü yapısı, biyoçeşitlilik ve rehabilitasyon konusundaki hassasiyetleri göz önüne alınarak 2016 yılında OYAK Biyoçeşitlilik Politikası yayınlanmıştır. 

 

2016 yılında OYAK Grubu Şirketleri tarafından yaklaşık 310 hektar alanda rehabilitasyon ve ağaçlandırma çalışması yapılmıştır.

Bu çerçevede, 2016 yılında OYAK Grubu Şirketlerinde Ar-Ge, inovasyon ve optimizasyon yatırımları, 2015 yılı ile kıyaslandığında 2,6 kat artmıştır.