Rakamlarla OYAK

 

OYAK, Grup Şirketleriyle ülkemizin en büyük gruplarından biridir. OYAK, Grup Şirketleri ile birlikte gerçekleştirdiği istihdam, üretim, satış, ihracat ve ödediği vergilerle ülkemiz ekonomisine sürekli ve artan oranda katma değer yaratmaktadır.

Mali yapısının ve gücünün çok ötesinde, etik değerlere olan bağlılığı ve iş ilkelerinden ödün vermeyen özgün modeli ile OYAK, sadece Türkiye'de değil, dünyada da örnek gösterilen tamamlayıcı bir mesleki emeklilik fonudur.

 

TEMEL GÖSTERGELER (1)

2015

2014

Kurum Net Varlığı /Net Pozisyon (Üye Birikimleri)Milyon TL

22,443.9

19,750.9

Toplam Dağıtıma Esas Kaynak (2) Milyon TL

3,330.9

2,948.2

Üye Birikimlerine Sağlanan Nema Oranı (%)

17.1

17.2

Enflasyon (TÜFE) (%)

8.8

8.2

Nema Oranı/TÜFE (Katsayı)

1.9

2.1

Üye Sayısı

305,589

291,618

(1) 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve ilişkili mali mevzuat düzenlemeleri kapsamında OYAK, finansal tablolarını 2013 yılından itibaren Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (UMS/UFRS) ile uyumlu Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) çerçevesinde konsolide bazda hazırlamakta ve yayınlanmaktadır.

(2) %5 Teknik Faiz dahildir.

 

KONSOLİDE SONUÇLAR

2015

2014

Toplam Varlıklar Milyon TL

51,603.2

45,110.5

Hasılat Milyon TL

23,526.4

21,085.9

Vergiler (1) Milyon TL

4,608.1

3,676.7

İhracat (1) Milyon ABD Doları

3,287.7

3,882.3

Toplam Çalışan Sayısı

29,494

27,685

(1) OYAK Grubunun ödediği her türlü vergilerin toplamı ile gerçekleştirilen toplam ihracat tutarlarını ifade etmektedir.

 

OYAK’IN KREDİ DEĞERLENDİRME NOTU (RATING)

MOODY’S / Kasım 2013’ten itibaren(*)

Uzun Vadeli Yabancı Para Birimi

Baa3 / Durağan Görünüm

Türkiye

Ba1 / Durağan Görünüm (Eylül 2016’dan itibaren)

(*) Türkiye kredi notu Moody’s tarafından 24 Eylül 2016 tarihinde düşürülmesine rağmen OYAK’ın yatırım yapılabilir nitelikteki kredi notunda herhangi bir değişiklik olmamıştır