SÜLEYMAN SAVAŞ ERDEM
CEO

 

YÜKSEL YILMAZ
Üye Hizmetleri 
Genel Müdür Yardımcısı

 

HALUK GÜMÜŞDERELİOĞLU
İnsan Kaynakları 
Genel Müdür Yardımcısı

 

BARAN ÇELİK
Finansal Yönetim ve Mali İşler
Genel Müdür Yardımcısı

 

AHMET TÜRKER ANAYURT
Kurumsal Yönetim ve İzleme
Genel Müdür Yardımcısı (V.)

 

GÜRKAN CANKURT
Stratejik Planlama
Genel Müdür Yardımcısı (V.)