SÜLEYMAN SAVAŞ ERDEM
Genel Müdür

 

FATMA CANLI
Kurumsal Yönetim ve İzleme
Genel Müdür Yardımcısı

 

YÜKSEL YILMAZ
Üye Hizmetleri 
Genel Müdür Yardımcısı

 

ERDOĞAN AKAT
Hazine Yönetimi
Genel Müdür Yardımcısı

 

ERTUĞRUL AYDIN
Finansal Yönetim ve Mali İşler
Genel Müdür Yardımcısı

 

HAMZA ALPER KARAÇOBAN
Stratejik Planlama
Genel Müdür Yardımcısı

 

MELİH ÖZUYAR
İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri
Genel Müdür Yardımcısı

 

HAMZA ALPER KARAÇOBAN
Bilgi Teknolojileri ve Dijital İşlemler
Genel Müdür Yardımcısı (V.)