Yönetim Organları

 

 

Temsilciler Kurulu
OYAK'ın en geniş katılımlı organı olan Temsilciler Kurulu, sayıları 50'den az 100'den fazla olmamak üzere Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda, daimi üye adedi dikkate alınarak birlik ve kuruluşlarda görevli daimi üyeler arasından, birlik ve kuruluşların komutan veya amirlerince tespit olunacak temsilcilerden oluşmaktadır.
Temsilciler Kurulu, her üç yılda bir geçmiş 3 yılın mali hesaplarını incelemekte ve 20 asil, 10 yedek Genel Kurul üyesini seçmektedir.

 

Genel Kurul
Genel Kurul, yıllık olağan toplantılarında, OYAK'ın yıllık çalışmalarını değerlendirerek, faaliyet raporlarını, bilanço ve kar zarar hesaplarını görüşmekte, çeşitli konularda önerilerde bulunmakta ve kararlar almaktadır.
Gerek görülmesi halinde Genel Kurul olağanüstü olarak da toplanabilmektedir.
Genel Kurul, Temsilciler Kurulu'nun seçtiği 20 üye ile Kanun’da belirtilen 18 üye olmak üzere toplam 38 üyeden oluşmaktadır.

 

Yönetim Kurulu
OYAK'ın yönetiminden sorumlu kuruldur ve görevleri 3 yıl sürmektedir. Üyelerinden 3’ünü Genel Kurul, 4’ünü ise Kanun’da belirtilen komisyon seçmektedir. Genel Müdür, Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir ve kararlarda oy sahibidir.

 

Denetleme Kurulu
3 kişiden oluşan Denetleme Kurulu’nun bir üyesi Genel Kurulca, bir üyesi Sayıştay Başkanınca, bir üye de Türkiye Bankalar Birliği İdari Heyeti Başkanınca seçilmekte ve görevleri 3 yıl sürmektedir.

 

Genel Müdürlük
Genel Müdürlük, Kurum faaliyetlerinin OYAK stratejileri ve politikaları kapsamında sevk ve idaresini yürütmektedir. OYAK’ın Genel Müdürlük yapılanması, Genel Müdür ve ihtiyaca göre belirlenen sayıda Genel Müdür Yardımcısından oluşmaktadır.