Gelir Kaynakları 

 

Üyelerinin geleceğini güvence altına almayı temel hedefi olarak kabul eden OYAK’ın gelir kaynaklarını;

  • görevdeki daimi üyelerin aidata esas maaşlarından her ay kesilen %10 aidatlar,
  • geçici üyelerin aidata esas maaşlarından her ay kesilen %5 aidatlar,
  • Konut Ön Biriktirim Fonu üyelerinin aidata esas maaşlarından her ay kesilecek %10 ek aidatlar,
  • OYAK mevcutlarının işletilmesinden elde edilecek gelirler,
  • bağışlar 

oluşturmaktadır.