OYAK Nedir?

 

OYAK, Tamamlayıcı Bir Mesleki Emeklilik Fonudur.

OYAK, gelişmiş ekonomilerde örneklerine çok rastlanan, sadece üyelerinin sağladığı kaynakları kullanarak, üyelerine; emeklilik, ölüm ve maluliyet alanlarında ek yardımlar sağlamak üzere kurulmuş, tamamlayıcı bir mesleki emeklilik fonudur. Tamamlayıcı mesleki emeklilik fonlarının devletlerin vatandaşlarına sağladığı sosyal güvenlik yardımları ile ilgisi yoktur. Adından da anlaşılacağı üzere bu oluşumlar tamamlayıcıdır.

 

OYAK 205 Sayılı Kanuna Tabidir.

OYAK, 205 sayılı Kanun çerçevesinde, özel hukuk hükümlerine tabi, mali ve idari bakımdan özerk, tüzel kişiliği haiz bir kuruluştur.

 

OYAK’ın Üyeleri; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı Mensupları ve Kanun’da Belirtilen Sivillerdir. 

OYAK’ın üyeleri; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı mensupları ve Kanun’da belirtildiği şekliyle siviller dahil kendi isteğiyle katılmayı arzu eden çalışanlarından oluşmaktadır.

 

OYAK, Pensions Europe Üyesidir.

OYAK, 2003 yılından beri Pensions Europe isimli kuruluşun kurumsal destekleyici üyesidir. Söz konusu kuruluş, Avrupa’da emeklilik fonlarının yeterli, sürdürülebilir ve daha güvenli emeklilik hakları sunabilmeleri için düzenleyici finansal çerçeve sağlama amacına yönelik çalışmalar yürütmektedir.

 

OYAK’ın Kendi Tüzel Kişiliğine Ait Bir Varlığı Yoktur.

Bir tüzel kişilik olarak OYAK, üye aidatlarından ve yatırım gelirlerinden oluşan birikimleri yöneterek elde ettiği kârların tamamını emekli olacakları tarihe kadar değerlendirilmek üzere üye hesaplarına kayden aktarır. Dolayısıyla, OYAK’ın yönettiği bütün varlıklar, o tarih itibarıyla OYAK üyesi olanların üzerine kayıtlıdır. OYAK’ın kendi tüzel kişiliğine ait ayrı bir “parası” diğer bir ifadeyle “varlığı” yoktur.

 

OYAK, Üye Birikimlerini Kârlılık ve Verimlilik Hedefiyle Yönetir.

OYAK, üyelerinin tüm birikimlerini yeddiemin sıfatıyla kârlılık, verimlilik ve kurumsal yatırım ilkelerine göre yönetmektedir.

 

OYAK, Üyelerine Sosyal Hizmetler de Sunmaktadır.

OYAK, mevzuat çerçevesinde üyelerine emeklilik yardımı, emekli maaşı, ölüm ve maluliyet yardımları yaptığı gibi konut edindirme, borç verme, Bağışa Dayalı Emekli Geliri Sistemi (BDEGS) ve Konut Ön Biriktirim Fonu (KÖBF) gibi çeşitli hizmetler de sunmaktadır.

 

OYAK, Grup Şirketleri ile Birlikte Önemli Miktarda Vergiler Ödemektedir.

OYAK, eksik bilgiyle iddia edildiğinin aksine, çeşitli vergiler ödeyen bir kuruluştur. Kurum, Grup Şirketleri ile birlikte 2015 yılında 4,6 milyar TL (toplanan vergilerin %1.14'ü) vergi ödemiştir.

 

OYAK Ne Değildir?

 

OYAK, Herhangi Bir Kuruma Bağlı Değildir. 

OYAK, Milli Savunma Bakanlığı’nın veya başka herhangi bir idari kurumun hiyerarşik denetimi ya da idari vesayeti altında değildir. OYAK, bunların merkez veya taşra teşkilatları içerisinde yer alan, idari bir kuruluş değildir. OYAK, 3046 sayılı Kanun’da (Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Kanunu) yer almamaktadır.

 

OYAK, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Parçası Değildir.

OYAK, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin organizasyonel yapısı içerisinde yer almamaktadır.

 

OYAK, Devlet Bütçesinden Pay Almaz.

OYAK, genel bütçeden, düzenleyici ve denetleyici kurum bütçelerinden ya da mahallî idarelerin bütçelerinden pay alan veya kendisine devlet tarafından gelir tahsis edilmiş olan özel bütçeli bir kuruluş değildir. OYAK, 5018 sayılı Kanun’da (Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu) ve tablolarında yer almamaktadır.

 

OYAK, Devlet Sosyal Güvenlik Sisteminin Bir Parçası Değildir.

OYAK, devletin sosyal güvenlik kuruluşlarının bir parçası değildir ve bu kuruluşların bütçelerinden hiçbir zaman pay almamış ve almamaktadır.

 

OYAK, Devletten Hiç Bir Zaman Yardım Almamıştır.

OYAK, kamu kaynağı kullanmamaktadır. OYAK, kuruluş aşaması da dahil hiçbir zaman devletten herhangi bir yardım veya katkı almamıştır ve almamaktadır.

 

OYAK’ın, Savunma Sanayii Alanında Faaliyeti Yoktur.

OYAK, savunma sanayii faaliyetlerine katılan ticari bir kuruluş değildir. Bu çerçevede, Türk Silahlı Kuvvetleri ile hiçbir ticari ilişkisi bulunmamaktadır.

 

OYAK, Bir Şirket Değildir.

OYAK, bir anonim veya limited şirket değildir. Sermayesi ve çıkarılmış hisse senedi yoktur. Dolayısıyla, devletin veya kişilerin elinde hiçbir zaman OYAK hissesi olmamıştır.