Kalite Politika ve Hedefleri

 

OYAK’ın Kalite Politikası misyon ve vizyonundan oluşmaktadır.

Kalite Hedefleri

  • Her dönem için üyelerine enflasyon üzerinde getiri sağlayacak yatırım stratejilerini belirlemek,
  • Kurum’un güvenilirliğinin sürekliliğini sağlamak

OYAK’ın temel kalite hedeflerini oluşturmaktadır.