Kalite Belgeleri

 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

 • Süreç performanslarını izlemek, analiz etmek ve geliştirmek,
 • Kayıpları en aza indirerek verimliliği ve karlılığı artırmak,
 • Müşteri memnuniyetinde artış sağlamak,
 • Çalışanların kalite bilincinde artış sağlamak,
 • İç ve dış müşterilerle olan iletişimi güçlendirmek,
 • Sürekli gelişimi sağlamak,
 • Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlamak,
 • İşletme içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlamak,
 • Maliyetleri denetim altına alarak, zaman ve kaynakların daha etkin kullanımına olanak vermek,
 • İşletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dökümantasyonun oluşturulmasını sağlamaktır.

 

 

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi

 • Bilgi Güvenliği varlıklarının belirlenerek uygun şekilde korunabilmesini sağlamak,
 • Hizmetlerin kesintisiz ve ilgili tarafların beklentilerini karşılayacak şekilde sunulabilmesini sağlamak,
 • Bilgi Güvenliği farkındalığının oluşturulması ve arttırılmasını sağlamak,
 • Risk önleme, azaltma faaliyetlerinin planlanması ve koordinasyonu sağlamak,
 • Bilgi Güvenliği uygulamalarının sürekli gözden geçirilerek iyileştirilmesini sağlamak,
 • İş sürekliliğini sağlamak.

 

 

ISO 20000 Hizmet Yönetimi Sistemi

 • Etkin kaynak yönetimi ve kaynakların verimli kullanımını sağlamak,
 • Hizmet operasyonlarının bütünleşik ve merkezi bir süreç yaklaşımı ile tek bir merkezden yönetilmesini sağlamak,
 • Hizmet departmanları arasında iletişimin ve bilgi akışının iyileşmesi sağlamak,
 • Sunulan hizmet ile müşterileri ve tedarikçileri arasında etkili iletişim kurmak,
 • Hizmet sağlanırken herkesin kendi rolünü ve sorumluluklarını bilmek,
 • Önceki deneyimlerden öğrenme sağlamak,
 • Ölçülebilir performans göstergeleri sağlamak,
 • Hizmet süreçlerinde güvenlik, sürat ve erişilebilirlikte artış sağlamak,
 • Müşteri ihtiyaçlarının doğru anlaşılması, doğru hizmet ve destek ile müşteri tatminin sağlamak,
 • Hizmet maliyetinin detaylı olarak takip edilebilmesi sağlamak,
 • İş, müşteri ve kullanıcı isteklerini karşılayan yeni hizmetlerin tanımlanabilmesi mümkündür,
 • Kurum stratejisine ve iş hedeflerine uygun hizmetler sunulması,
 • Tekrarları önleyerek Bilgi Teknolojileri çalışanları üzerindeki gereksiz iş yükünü azaltılması,
 • Bilgi Teknolojileri ekiplerinin memnuniyeti artırılması,
 • Yeteneklerin doğru analizi ve iş tatmini ile çalışan memnuniyeti artırılması.