Kalite Yaklaşımı

 

Kalite Yaklaşımı, Kalite Yönetimi Temel İlkeleri olan “Liderlik”, “Üye Odaklılık”, “Herkesin Katılımı ve İletişim”, “Sürekli İyileştirme”, “Hedeflerle Yönetim”, “Süreç Yönetimi”, “Önlemeye Dönük Yaklaşım”, “Öğrenen Organizasyon” kavramları ışığında, üyelerimizin beklentilerini en üst seviyede karşılamaktadır. Çalışanlarımızın mutluluğunu da gözeterek süreçlerimizin sürekli iyileştirilmesi temel hedefini içeren kapsamlı bir YÖNETİM felsefesinin oluşturulmaktadır.

OYAK, misyon ve vizyonuna uygun olarak;

  • iş süreçlerinin analizi ve iyileştirilmesi,
  • kalite yönetimi anlayışının etkinlik kazanması ve yaygınlaştırılması,
  • kalite sistemlerinin izlenmesi ve sürekliliğinin sağlanması,
  • kalite yönetimi temel ilkelerinden olan çalışan katılımını ve işbirlikçi yaklaşımı arttırıcı faaliyetlerin etkin şekilde uygulanması,

 Kalite Yaklaşımının temel unsurlarını oluşturmaktadır.