OYAK ailesinin değerli üyeleri, çalışanları ve paydaşları;

 

OYAK, köklü, büyük ve güçlü bir ailedir.

Bir yandan devletin sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı bir unsur olarak destekleyen, diğer taraftan istihdam ve ekonomiye katkı yapan bu köklü ailede, Mayıs 2016 itibariyle üstlenmiş olduğum görevimle her geçen gün daha da gurur duyuyorum.

OYAK, bugün sahip olduğu yatırım portföyü, rekabetçi markaları, yüksek istihdam seviyesi ve büyük bir ekonomik güce işaret eden üye varlıkları ile dinamik büyüme evresine hazır, yarınlara odaklı güçlü bir kurumdur.

Üyelerimiz varlık nedenimizdir. OYAK, varlığını, toplam sayısı 310 bine yaklaşmış bulunan üyelerine borçludur. Bu bakımdan, büyük ve kenetlenmiş bir aile olan OYAK’ta üstlenmiş olduğumuz sorumluluk çok yönlü ve ağırdır. Şahsımın, yönetim ekibimin ve OYAK’ın tüm çalışanlarının öncelikli görevi, varlık nedenimiz olan üyelerimizi memnun etmektir. Üyelerimizin memnuniyetini sağlamak adına iki eksende çok çalışmamız gerektiğini ifade etmek isterim. Bunların birincisi günlük hizmet döngüsü dâhilinde mümkün olan en iyi ve en kaliteli hizmetleri sunmak, ikincisi ve kuşkusuz en önemlisi, hareket tarzımızı, OYAK’ın, bir diğer ifadeyle üyelerimizin geleceğini teminat altına almak üzere planlamak ve belirlemektir.

OYAK’ı yukarıda özetlediğimiz ana hedeflerine ulaştırmak ve Türkiye ekonomisine olan katkısını daha da geliştirmek adına kurum bünyesinde olduğu kadar iştiraklerimizde ve yapacağımız yatırımlarda da günün şartları ve gelecek perspektifi ile hareket etmek esas olacaktır. Bu bağlamda, devraldığımız bayrağı küresel ligde zirveye taşımak ve Türkiye pazarındaki eşsiz konumumuzu pekiştirmek için stratejilerimizi, önceliklerimizi, hedeflerimizi, iş yapış biçimimizi ve organizasyonumuzu detaylı olarak irdeliyor ve güncel piyasa gerçeklerinin ışığında gerekli olan adımları atıyoruz.

Belirlediğimiz prensipler ışığında, yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren tüm iştiraklerimizi her yönüyle ve geniş bir bakış açısıyla değerlendiriyor, verimli olacağını ve tasarrufun sağlanacağını düşündüğümüz düzenlemeleri süratle hayata geçiriyoruz. İştiraklerimiz bazında gerçekleştirmeye başladığımız bu çalışmaların farklı iş kollarındaki markalarımızın gücüne güç katacağını, iştirakler arası sinerji oluşturacağını ve rekabet eşiğimizi daha da güçlendireceğini öngörüyoruz.

OYAK’ı 2030’lara hakkıyla taşıyabilecek bir organizasyon yapısını sağlamak üzere gerekli çalışmaları yapıyoruz. Yatırım yapılabilecek alanlarla ilgili inceleme ve araştırmalarda bulunuyor, gerekli çalışmaları yürütüyoruz.

Her alanda olduğu gibi insan kaynağına yapacağımız yatırımları başarımızın anahtarı olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, insan kaynağımız adına temel hedefimiz, her alanda en güçlü ekipleri kurmak ve faaliyet gösterdiğimiz iş kollarında en çok tercih edilen işveren olmaktır. Buradan hareketle, her türlü faaliyetimizde, ekip ruhuyla hareket etmenin gelecekteki başarılarımız açısından büyük önem taşıdığına inanıyor ve yapılanmamızı bu ilkeye göre geliştirmeye devam ediyoruz.

Mesajımı, küresel ve ulusal ekonomideki güncel duruma dair kısa bir tespit yaparak tamamlamak istiyorum. ABD ekonomisinin görece toparlanma sürecine girdiği, Çin, Japonya ve Euro Bölgesi’ndeki sorunların sürdüğü; aralarında ülkemizin de yer aldığı gelişmekte olan ekonomilerin ise bu durumdan etkilendiği, dalgalı ve zor bir konjonktür dünya ekonomisini etkilemeye devam etmektedir. Böylesi bir ekonomik iklimde, OYAK Grubu, faaliyet gösterdiği alanlarda olduğu kadar yeni iş kollarında da potansiyel yatırım imkânlarını sürekli olarak değerlendirmeyi sürdürecektir. Doğru olanakları, öngörü gücüyle ve analitik bir yaklaşımla tespit edebildiğimiz sürece hem ülke ekonomisine katkımızı ve istihdamı daha da artıracak hem de üyelerimizin temettü beklentilerini güçlü bir biçimde karşılama gücüne sahip olacağız.

İnanıyorum ki OYAK, işini ciddiyetle yapmaya devam ettiği sürece, gücünü daha da pekiştirecek, üyelerinin mensubu olmaktan gurur duyduğu bir kurum olmayı başaracaktır. OYAK, başta üyeleri olmak üzere, paydaşlarının kararlı duruşu, inancı ve desteğiyle, yarınlara yolculuğunu yeni başarılara imza atarak devam ettirecektir.

OYAK, çok daha güzel günlere şüphesiz sizlerle birlikte ulaşacaktır.

 

Saygılarımla,

Süleyman Savaş ERDEM
OYAK Genel Müdürü