Türkiye’de tamamlayıcı mesleki emeklilik sisteminin özgün ve başarılı modeli olan OYAK, yıllar içerisinde gerçekleştirdiği şirket yatırımları vasıtasıyla sağladığı katma değer ve istihdam ile Türkiye’nin kalkınmasında önemli bir rol oynamaktadır. OYAK Grubu Şirketleri, faaliyet gösterdikleri sektörlerde finansal performanslarıyla ödedikleri dolaylı ve dolaysız vergiler toplamı ile 2016 yılında Türkiye’de ödenen toplam verginin %1,03’ünü (4.717 milyon TL) karşılamış ve gerçekleştirdikleri üretim ve ihracat rakamlarıyla da dünya çapında oyuncular haline gelmiştir.

 

Değerli üyelerimiz, sevgili çalışanlarımız ve saygın iş ortaklarımız,

2016 yılında, küresel piyasaların odağında; temelde ABD Merkez Bankası (Fed)’in faiz politikasına ilişkin beklentiler, Avrupa Merkez Bankası’nın varlık alım programı ve küresel iktisadi faaliyetin zayıf seyri yer alırken, ABD Başkanlık seçimleri ve Birleşik Krallık’ta AB’den çıkış (Brexit) referandumu ana siyasi gündem başlıkları olarak yer almıştır.

Türkiye, 2016 yılını; küresel gelişmeler, bölgemizde artan jeopolitik riskler, terör olayları ve 15 Temmuz menfur darbe girişiminin yarattığı olumsuz koşulların etkisi altında geçirmiştir. Darbe girişimi ve bu olayın akabinde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilmesi, uluslararası derecelendirme kuruluşlarının not indirimleri ve yeni anayasa tartışmaları gibi faktörlere bağlı olarak ABD Doları/TL kuru tarihi zirveleri görmüştür. 2016 yılının getirdiği tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye %2,9 oranında büyüme başarısını göstermiştir.

 

Türkiye ekonomisi için değer yaratmaya devam ederken üye birikimlerine de TÜFE’nin oldukça üzerinde getiri sağladık.

OYAK ise, 2016 yılında başarılı bir faaliyet dönemi geçirerek, toplam konsolide varlıklarını 64,5 milyar TL’ye, Kurum konsolide net varlığını 25,3 milyar TL’ye, nema olarak da ifade ettiğimiz toplam dağıtıma esas kaynağını ise 4,2 milyar TL’ye taşımıştır. OYAK, bu yıl da geçmiş yıllarda olduğu gibi üye birikimlerine TÜFE’nin oldukça üzerinde %19,1 oranında getiri sağlamayı başarmıştır.

Türkiye ekonomisine her geçen yıl artan oranda katkı sağlayan OYAK, üye birikimlerini, en verimli ve kârlı yatırımlarda değerlendiren büyük bir fon yöneticisidir. OYAK, 20 ülkede faaliyet gösteren Grup Şirketleriyle her yıl istikrarlı bir şekilde büyüyen dev bir şirketler topluluğudur. OYAK Grubu’nun 2016 yılında konsolide hasılatı 25,7 milyar TL’ye, faaliyet kârı ise 4,7 milyar TL’ye yükselmiştir.

OYAK Grubu Şirketleri, faaliyet gösterdikleri sektörlerde finansal performanslarıyla bulundukları illerin vergi rekortmenleri listelerinde ilk sıralarda yer almakla kalmayıp gerçekleştirdikleri üretim ve ihracat rakamlarıyla da dünya çapında oyuncular haline gelmiştir. OYAK Grubu’nun 2016 yılında ödediği toplam vergiler 4,7 milyar TL ve toplam ihracatı ise 3,5 milyar ABD Doları’na ulaşmıştır.

 

Yönetim değişimi ile tazelenen OYAK enerjisi, OYAK’ı daha da ileriye taşıyacaktır.

2016 yılında OYAK’ta yaşadığımız en önemli gelişmelerden biri de 16 yıllık bir dönem sonrası gerçekleşen yönetim değişikliği olmuştur. Görevi devraldığımız Mayıs ayından itibaren OYAK Genel Müdürlüğü ve Grup Şirketlerimizin organizasyon yapısını modern uygulamalar çerçevesinde yenilemeye başladık. Bu kapsamda, aynı çatı altında faaliyetlerini sürdüren; otomotiv, çimento ve beton şirketlerimizi, günün gerek ve koşullarına daha uygun ve daha verimli bir şekilde yönetebilmek amacıyla yönetimlerini sektörel bazda ayırarak yeniden yapılandırdık. OYAK’ta bugüne kadar yakalanan başarı grafiğini, çağdaş ve dinamik bir yönetim anlayışı ve yeni atılımlarla perçinleyerek sürdürmeyi planlıyoruz.

 

OYAK Grubu Şirketleri, yarattıkları üretim hacmi ve istihdamla 56 yıldır Türkiye ekonomisine katkı sağlamaktadır.

OYAK olarak 2016 yılında faaliyet gösterdiğimiz; maden metalürji, çimento beton, otomotiv ve lojistik, enerji, kimya, finansal hizmetler ve diğer hizmet alanlarında elde ettiğimiz; toplam kazancımız, üretim hacmimiz, ihracat payımız ve yarattığımız istihdam ile geçen yıllarda olduğu gibi Türkiye’nin en önde gelen gruplarından biri olduk. Kurumsal yönetim yapısı, grup sinerjisi, güçlü profesyonel kadroları ve liyakata bağlı yönetim biçiminin tüm Grup Şirketlerinde içselleştirilmesi ve şüphesiz OYAK bünyesindeki dengeli portföy dağılımı, OYAK’ın 56 yıllık kurumsal gelişimindeki en önemli başarı unsurlarıdır.

 

Türkiye’nin lider demir ve çelik üreticisi olan OYAK Maden Metalürji Grubu, Türk çeliğini küresel bir markaya dönüştürmüştür.

Türkiye’nin ilk ve en büyük entegre demir ve çelik üreticisi konumundaki OYAK Maden Metalürji Grubu, dünya liginde yakaladığı rekabetçi pozisyonuyla, 2016 yılında dünya çelik sektörü ortalamalarının çok üzerinde bir kapasite kullanımı sayesinde sıvı çelik üretimini 9,4 milyon tona çıkartmıştır. 2016 yılında toplam 11,6 milyar TL tutarında satış geliri elde eden Grup, 45 ülkeye gerçekleştirdiği ihracat ile Türkiye’nin toplam ihracatına katkı sağlamaya devam etmiştir. OYAK Maden Metalürji Grubu’nun, yüksek kalite standartları ve yenilikçi uygulamaları ile Türk çeliğini küresel bir markaya dönüştürmesini büyük bir memnuniyetle gözlemlemekteyiz.

 

Türkiye’nin en büyük altyapı projelerinde OYAK Çimento Beton Grubu Şirketlerinin imzası bulunmaktadır.

Faaliyet gösterdiğimiz çimento sektörünün ülkemizde %5 oranında büyüme kaydettiği 2016 yılında, OYAK Çimento Beton Grubu %15,3’lük pazar payı ile çimento pazarındaki liderliğini korumuştur. Bu sektörde de bölgesel güç olmanın ötesine geçerek küresel bir oyuncu olma iddiamızı hayata geçirmek üzere sağlam adımlarla ilerliyoruz.

OYAK Çimento Beton Grubu’nda gerçekleştirdiğimiz yeniden yapılandırmanın Grubun müşteri ve pazar odaklı yaklaşımını geliştirerek bu büyümeyi sağlamada kilit bir rol oynayacağına inanıyorum.

 

OYAK öncü uygulamalarıyla ülkemiz otomotiv endüstrisine yön vermektedir.

Türkiye ihracatının lokomotifi olan otomotiv sektörü OYAK Grubu için büyük önem taşımaktadır. OYAK Renault ile üretim, 2016 yılında yönetimini yeniden yapılandırdığımız MAİS ile satış ve pazarlama, ORFİN ile oto finansmanı alanında otomotiv sektörüne yön veriyor olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. 2016 yılında Türkiye binek araç üretiminde lider olan OYAK Renault, 5 kıtada 80’in üzerinde ülkeye gerçekleştirdiği ihracat ile de ülkemiz genel ihracatında 3’üncü sırada yer almayı başarmıştır.

Ayrıca, Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından 2017 yılında 2’ncisi düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili 2017” yarışmasının 1’incisi Renault Megane Sedan olmuştur.

 

OYAK Kimya Grubu dünya liginde rekabet etmektedir.

OYAK Grubu olarak son yıllarda kimya sektöründe yaptığımız akılcı yatırımlar, Grup sinerjimize güç katarak bizi küresel anlamda geleceğin en önemli pazarlarından biri olarak gördüğümüz endüstriyel kimyasallar alanında liderliğe taşımıştır. OYAK Kimya Grubu, 5 kıtada sahip olduğu 19 entegre tesisi, küresel dağıtım ağı ile geleceğin ürünleri olarak anılan, PVC stabilizatörü, refraktör ve alümina üretiminde ve pazarlamasında küresel bir oyuncu haline gelmiştir.

 

OYAK Enerji Grubu, yeni yatırımlarla Türkiye’ye enerji vermeyi sürdürmektedir.

OYAK Enerji Grubu bünyesinde yer alan, 1.320 MW kurulu gücü olan İSKEN termik santrali 2016 yılında 9.529 GWh’a ulaşan üretimi ile Türkiye’nin elektrik ihtiyacının %3,5’ini tek başına karşılamıştır. İSKEN termik santralinin yanında yatırımı planlanan AYAS termik santralinin de devreye girmesiyle bu aşamada yıllık toplam 1.945 MW kurulu güce ulaşmasını öngördüğümüz OYAK Enerji Grubu’nun ülkemiz elektrik ihtiyacına artan oranda katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki dönem, enerji alanındaki yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürmeyi planlıyoruz.

 

OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. kurulmuştur.

2016 yılında Grup Şirketlerinin elinde bulunan liman ve liman kullanım haklarının tek elden işletilmesini sağlamaya yönelik olarak liman, iskele, yükleme ve boşaltma tesisleri kurmak, işletmek ve deniz taşımacılığı faaliyetlerini de yürütmek üzere OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. unvanlı şirketimiz kurulmuştur.

 

Türkiye’de ve dünyada sektör sıralamalarında ilklerde yer alan OYAK Grubu Şirketlerinin üstün performansı ödüllerle tescillenmektedir.

Maden Metalürji Grubumuz altında yer alan Erdemir Grubu dünyanın saygın araştırma şirketlerinden biri olan World Steel Dynamics’in dünyanın en iyi çelik üreticilerini seçtiği “World-Class Steelmakers 2016” değerlendirmesinde 13’üncü sırada yer almıştır. Erdemir Grubu, 2016 yılında Capital Dergisi’nin gerçekleştirdiği Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi araştırmasında 12’nci olmuş ve en çok kâr eden şirketler arasında da 5’inci sırada yer almıştır. Türkiye’nin en büyük entegre çelik üreticisi Erdemir aynı zamanda Platin Global 100 Ödülleri kapsamında da metal sektörünün lideri seçilmiştir. Maden Metalürji Grubu’ndaki diğer şirketimiz Ersem ise, Çelik İhracatçıları Birliği tarafından soğuk/kaplamalı yassı çelik ihracatında 3’üncülük ödülüne layık görülmüştür.

Ülkemiz için yarattığı ekonomik katma değerin yanı sıra yenilikçi ürünleri ve enerji verimliliği sağlayan projeleriyle de fark yaratan sanayi şirketlerimiz bu yöndeki Ar-Ge çalışmaları ile sektörlerinde kılavuzluk etmektedir. İsdemir’in “3 ve 4 No’lu Yüksek Fırınlarda Tepe Basıncı Türbini ile Elektrik Üretimi Projesi”, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen Sanayi’de Enerji Verimliliği Yarışması’nda 1’incilik ödülüne layık görülmüştür. Kimya Grubu Şirketlerimiz arasındaki Chemson ise 2016 Inovy ödüllerinde “Dünyanın ilk 3D Baskı Yapılabilir PVC Flament Projesi” ile buluşlar kategorisinde Altın Ödül almıştır. Akdeniz Kimya ise kimyasal ürünler sanayi meslek grubunda “En Yüksek Üretim” dalında 1’incilik ödülü almıştır.

 

OYAK, tüm Grup Şirketlerinde içselleştirdiği sürdürülebilirlik stratejisi ve örnek uygulamalarıyla çevreye ve topluma katkısını her yıl artırmaktadır.

OYAK Grubu olarak, sürdürülebilirliği iş stratejilerimize entegre ederek tüm Grup Şirketlerimizi kapsayacak şekilde oluşturduğumuz özgün sürdürülebilirlik yönetim yapımız sayesinde performansımızı her yıl paydaşlarımızın bilgisine sunmaya devam ediyoruz. Faaliyetlerimizin çevresel, sosyal ve finansal etkilerinin bilinciyle oluşturduğumuz sürdürülebilirlik yaklaşımımız ve başarılı uygulamalarımız da 2016 yılında Green Economy Forum tarafından takdirle karşılanarak, “Green Era for Sustainability” ödülüne layık görülmüştür.

 

Türkiye için örnek bir model olan OYAK, yenilenen yönetimi ve dinamik yapısıyla yeni atılımlara hazır.

Enerjisi tazelenen OYAK Yönetimi, OYAK’ı hedeflerine doğru güvenli ve seri bir şekilde ulaştırmak için ihtiyacı olan azim ve kararlılıktadır. Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi üyelerimizin birikimlerine sürdürülebilir reel getiri sağlamak ve üyelerimize sunduğumuz hizmetleri güncel koşullar çerçevesinde iyileştirmek birincil önceliğimiz olacaktır. Bu amaçlara hizmet etmek üzere OYAK’ın organizasyon yapısını modern uygulamalar çerçevesinde geliştirmeye, portföy yapısını daha da çeşitlendirerek risklerimizi minimize edecek yatırım fırsatlarını değerlendirmeye devam edeceğiz.

Ülkemizin ilk ve en büyük tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu olan OYAK’ın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemiz için örnek bir model oluşturmasına yönelik olarak önümüzdeki dönem çalışma arkadaşlarımla, birlik ve beraberlik içinde tüm gayretimizi göstereceğimizi belirtmek isterim. 56 yıldır süregelmiş bu güçlü yapının önümüzdeki dönemde de istikrarlı bir şekilde devam edeceğine ve hep ileriye gideceğine inanıyorum.

OYAK üyelerinin güveninden aldığımız güçle OYAK’ın ülkemize değer katacak yeni atılımlarını birlikte gerçekleştireceğimiz tüm OYAK ailesine teşekkürlerimi sunarım.

 

Saygılarımla,

 

Süleyman Savaş ERDEM

OYAK Genel Müdür