OYAK, tamamlayıcı mesleki emeklilik fonlarının ülkemizdeki başarılı örneğidir.

 

OYAK tüm faaliyetlerini 205 sayılı Kanun kapsamında sürdürmektedir. OYAK, özel hukuk hükümlerine tabi, mali ve idari bakımdan özerk, tüzel kişiliği haiz bir kuruluştur.

 

OYAK tamamlayıcı bir mesleki emeklilik fonudur.

OYAK, dünyada ikinci basamak emeklilik sistemleri olarak tanımlanan tamamlayıcı mesleki emeklilik fonlarının Türkiye’deki tek başarılı örneğidir. Verimlilik ve kârlılıktan ödün vermeden, tamamı üyelerine ait olan varlıklarını ağırlıklı olarak finansal yatırımlarda ve şirket yatırımlarında değerlendirmektedir. OYAK, çeşitli kredi ürünleriyle, üyelerine hayatlarının farklı dönemlerinde finansal destek sunmaktadır. OYAK, aynı zamanda bir hayat sigortası kuruluşu gibi de faaliyet göstermektedir.

 

OYAK’ın üye sayısı 310 bine yaklaşmıştır.

Sayısı 310 bine yaklaşan üyelerine daha güvenli bir gelecek hazırlamak için OYAK, geliştirdiği hizmet modeliyle, mümkün olan en üst düzeyde nema sağlamayı ve katma değeri yüksek hizmetler sunmayı amaçlamaktadır. OYAK, üyelerinin memnuniyetine, refahına ve güvenli geleceğine odaklıdır. Güncel teknolojiyi ve kurumsal yönetim uygulamalarını hizmetlerinde bu doğrultuda içselleştirmekte olan OYAK; üyelerine bugün ve yarın daha iyi bir yaşam sunmak için çalışmalarına devam etmektedir.

 

OYAK’ın temel hedefi;

  • Yardım ve hizmetlerini “bireysel eşitlik”, “kaynakların katılımcılara adil dağılımı” prensipleri doğrultusunda sunmak,
  • Üyelerinin birikimlerini artırmak,
  • Üyeleri için kurup geliştirdiği sistemlerle üye memnuniyetini sağlamak,
  • Gelecek nesillere karşı da sorumluluklarının bilinciyle üye birikimlerini uzun vadeli bir yaklaşım içinde değerlendirmek,
  • Elde edilen getirileri üyelerinin rezervlerine nema oranında yansıtmaktır.

 

Çağdaş bir yaşam standardı hedefi

OYAK’ta gerçekleştirilen faaliyetlerin tümü, üyelerin görev dönemlerinde ve emekliliklerinde çağdaş bir yaşam standardına kavuşmalarına ve bu standardı sürdürebilmelerine yöneliktir.

  

OYAK’ta Üye birikimleri

  • Risk-getiri dengesini gözeten,
  • Uzun vadeli bir yaklaşıma dayanan,
  • Topluma ve çevreye duyarlı,
  • Kısa vadeli getiriler ile kaynak yaratan

bir iş anlayışı kapsamında değerlendirilmekte ve portföy yatırımlarına yönlendirilmektedir. 

 

Aktüeryal dengeyi sürdürme hedefi 

Tüm faaliyetlerini üye birikimlerini koruma ve artırmaya yönelik bir anlayışla yürütmekte ve kaliteli hizmet prensibini özenle korumaktadır. Hizmetlerini aktüeryal dengesini bozmadan ve üyeleri için güvenli bir geleceği sürekli gözeterek sunmakta ve hizmetlerinde en üst düzeyde katma değer sunarak üye memnuniyetini sürekli geliştirmeyi hedeflemektedir.