Bitki Koruma ve Hayvan Sağlığı İlaçları Sektörü 

Türkiye bitkisel ve hayvansal üretim değerleri (toplam tarımsal üretim) TUİK verilerine göre 2015 yılında sırasıyla 119.7 milyar TL ile 128.8 milyar TL olup toplam 248.5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Sektör büyüklüklerinin, 2015 yılında bitki koruma ürünleri için 1.4 milyar TL, hayvan sağlığı ürünleri için ise 0.8 milyar TL olduğu tahmin edilmektedir.

OYAK’ın bitki ve hayvan sağlığı koruma ürünleri sektörlerinde faaliyet gösteren iştiraki HEKTAŞ, 250’yi aşkın bitki koruma ve bitki besleme ile 30’a yakın hayvan sağlığı ilacı ve yem katkı ürünlerinin satış ve pazarlamasını yapmaktadır. HEKTAŞ aynı zamanda dünya bitki koruma ürünleri sektörünün önde gelen bazı firmalarının Türkiye distribütörüdür. Sektörün öncü kuruluşlarından olan Şirket sektörde her zaman ilk 3 firma arasında yer almaktadır. HEKTAŞ 2015 yıl sonu verilerine göre hazırlanmış olan İSO İkinci 500 Listesinde 238. sırada yer almıştır. 

 

PVC-Stabilizatör Sektörü 

Dünyada en fazla kullanılan termoplastik türlerinden birisi Polivinil klorür (PVC)’dür. PVC özellik itibarı ile katkı maddeleri olmadan nihai ürün haline dönüştürülemeyen bir malzemedir. PVC’nin işlenebilmesi için gerekli olan en önemli girdilerin başında stabilizatör gelmektedir. Bu tür katkı maddeleri, PVC bazlı ürünlerin imalatında belirleyici bir rol oynayarak renk tutarlılığı, mukavemet ve yüzey pürüzsüzlüğü gibi önemli özellikler kazandırmakta ve ürünlerin ideal şartlarda işlenebilmesini sağlamaktadır. 

Dünyada yılda yaklaşık 40 milyon ton PVC tüketilmekte olup, buna bağlı tahmini stabilizatör pazarı 1.2 milyon ton civarındadır. Türkiye’de ise yılda yaklaşık 900 bin ton civarında PVC tüketilmekte, bu miktarda PVC üretimi için yaklaşık 30 bin ton stabilizatör kullanılması gerekmektedir.

OYAK Grubu, bünyesindeki Akdeniz Kimya ve Chemson Grubu şirketleri ile PVC sanayiinin vazgeçilmez girdilerinin başında gelen stabilizatör ve diğer katkı maddeleri üretimi konusunda global bazda en büyük üretici ve pazar payı sahibidir.

Akdeniz Kimya, yıllık 130 bin ton kapasitesi ile kalsiyum/çinko ve kurşun bazlı stabilizatör ara hammaddelerinin bir çoğunu kendi bünyesinde üretebilen dünyanın nadir entegre kuruluşlarından biri olma özelliğini taşımaktadır. Türkiye’deki stabilizatör tüketiminin karşılanmasında lider konumunda olan Akdeniz Kimya aynı zamanda 5 kıtada 96 ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.

OYAK Grubunun aynı alanda faaliyet gösteren bir diğer iştiraki Avusturya merkezli Chemson Grubu ise yıllık 170 bin tondan fazla üretim kapasitesi ve 5 kıtaya yayılmış üretim tesisleri ile dünya ölçeğinde en önemli oyunculardan biridir.

 

Özellikli Alümina Sektörü

Alüminyum metali üretiminde ana hammadde olarak kullanılan alüminanın, ısı direnci, mekanik stabilite, elektriksel yalıtım ve aşınma direnci gibi ek özelliklerinden faydalanmak amacıyla üretilen özellikli alümina, birçok sektörde ve üretim prosesinde kullanılmaktadır. Özellikli alüminanın başlıca kullanım uygulamaları refrakter üretimi, seramik ve cilalama sanayinde görülmektedir. Dünyada özellikli alümina sektöründe, 2015 yılı itibariyle pazar büyüklüğü 2.8 milyon tondur.

OYAK Grubu içerisinde yer alan ve sektörde global bir oyuncu olan Almatis Grubu, faaliyet gösterilen sektörde açık ara dünya lideri konumundadır.