PVC-Stabilizatör Sektörü 

Dünyada en fazla kullanılan termoplastik türlerinden birisi Polivinil klorür (PVC)’dür. PVC özellik itibarı ile katkı maddeleri olmadan nihai ürün haline dönüştürülemeyen bir malzemedir. PVC’nin işlenebilmesi için gerekli olan en önemli girdilerin başında stabilizatör gelmektedir. Bu tür katkı maddeleri, PVC bazlı ürünlerin imalatında belirleyici bir rol oynayarak renk tutarlılığı, mukavemet ve yüzey pürüzsüzlüğü gibi önemli özellikler kazandırmakta ve ürünlerin ideal şartlarda işlenebilmesini sağlamaktadır. 

Dünyada yılda yaklaşık 40 milyon ton PVC tüketilmekte olup, buna bağlı tahmini stabilizatör pazarı 1.2 milyon ton civarındadır. Türkiye’de ise yılda yaklaşık 900 bin ton civarında PVC tüketilmekte, bu miktarda PVC üretimi için yaklaşık 30 bin ton stabilizatör kullanılması gerekmektedir.

OYAK Grubu, bünyesindeki Akdeniz Kimya ve Chemson Grubu şirketleri ile PVC sanayiinin vazgeçilmez girdilerinin başında gelen stabilizatör ve diğer katkı maddeleri üretimi konusunda global bazda en büyük üretici ve pazar payı sahibidir.

Akdeniz Kimya, yıllık 130 bin ton kapasitesi ile kalsiyum/çinko ve kurşun bazlı stabilizatör ara hammaddelerinin bir çoğunu kendi bünyesinde üretebilen dünyanın nadir entegre kuruluşlarından biri olma özelliğini taşımaktadır. Türkiye’deki stabilizatör tüketiminin karşılanmasında lider konumunda olan Akdeniz Kimya aynı zamanda 5 kıtada 96 ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.

OYAK Grubunun aynı alanda faaliyet gösteren bir diğer Grup şirketi Avusturya merkezli Chemson Grubu ise yıllık 170 bin tondan fazla üretim kapasitesi ve 5 kıtaya yayılmış üretim tesisleri ile dünya ölçeğinde en önemli oyunculardan biridir.

 

Özellikli Alümina Sektörü

Alüminyum metali üretiminde ana hammadde olarak kullanılan alüminanın, ısı direnci, mekanik stabilite, elektriksel yalıtım ve aşınma direnci gibi ek özelliklerinden faydalanmak amacıyla üretilen özellikli alümina, birçok sektörde ve üretim prosesinde kullanılmaktadır. Özellikli alüminanın başlıca kullanım uygulamaları refrakter üretimi, seramik ve cilalama sanayinde görülmektedir.

OYAK Grubu içerisinde yer alan ve sektörde global bir oyuncu olan Almatis Grubu, faaliyet gösterilen sektörde açık ara dünya lideri konumundadır.