Bankacılık Sektörü (Almanya) 

Avrupa Ekonomik ve Parasal Birliği içerisindeki en büyük pay, Fransa ile birlikte Alman bankacılık sektörüne aittir. Ülkenin Avrupa Birliği’nde yer alması nedeniyle, Avrupa ekonomisindeki gelişmeler ve Avrupa Merkez Bankası’nın uyguladığı politikalar bankacılık sektörüne yön veren başlıca unsurlar olmaktadır. Alman  bankacılık sisteminin görünümü, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s tarafından, 2015 yılı Ekim ayında, 'negatif'ten 'durağan'a yükseltilmiştir.  Söz konusu gelişme, kamunun bankalara desteğinde, Avrupa Merkez Bankası tarafından bankacılık çözüm çerçevesinin uygulamaya konması sonrasında ortaya çıkan belirsizliğin sona ermesinden kaynaklanmıştır. Ayrıca, Avrupa Merkez Bankası’nın uyguladığı genişlemeci para politikasının etkisi ile sürmekte olan düşük faiz ortamı, Alman bankalarının ülkenin güvenli liman statüsünü de kullanarak yurt içi ve uluslararası finansmana ulaşmalarını sağlamaktadır.

Alman Bankalar Birliği üyesi olan iştirakimiz OYAK Anker Bank GmbH, Alman bankacılık sektörünün kurumsal, bireysel ve hazine bankacılığı alanlarında faaliyet göstermektedir. 

 

Aracı Kurumlar Sektörü

Türkiye’de aracılık faaliyetleri, ilgili Tebliğ hükümleri çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan yetki belgesi almış aracı kurumlar tarafından yürütülmektedir. 2015 yılında aracı kurumların pay piyasası işlem hacmi 2.1 trilyon TL'ye yükselmiş, döviz sepetindeki  devalüasyonun etkisiyle kaldıraçlı işlem hacmi  17 trilyon TL'ye ulaşmıştır. 2015 yılında aracı kurumların toplam varlıkları 15 milyar TL’ye, özkaynakları da 4 milyar TL’ye yaklaşmış, toplam gelirleri, ağırlıklı olarak kaldıraçlı işlemlerden elde edilen gelirlerin etkisiyle 1.95 milyar TL’ye çıkmıştır.

OYAK’ın bu sektörde faaliyet gösteren iştiraki OYAK Yatırım, sayıları her geçen gün artan  müşterilerine ait portföy büyüklüğü ile sektörde önemli bir yere sahip olup, yabancı kurumsal müşteriler tarafından da tercih edilen bir aracı kurum konumundadır. 

 

Otomotiv Finansmanı Sektörü

T.C. Merkez Bankası verilerine göre; 2015 yılsonunda toplam taşıt kredileri stoğu, 2014 yılı sonuna göre %18.04 artarak 45.8 milyar TL’ye ulaşmıştır. 2015 yıl sonu itibariyle finansman şirketleri taşıt kredileri hacmi toplamı 23.3 milyar TL, bankacılık sektörü taşıt kredileri hacmi toplamı ise 22.5 milyar TL değerine ulaşmıştır. Söz konusu taşıt kredi stoğunun, 15.8 milyar TL’sini tüketici kredileri oluştururken, 30 milyar TL’sini ise ticari tüketici kredileri oluşturmuştur.

OYAK Grup şirketlerinden, otomotiv finansmanı alanında faaliyet gösteren ORFİN Finansman,  sektördeki genç şirketlerden biri olmasına rağmen, güçlü altyapısı, sunduğu elverişli kampanyalar vb. faktörlerin etkisi ile yaşayan kredi bakiye büyüklüğü açısından 2015 sonu itibari ile tüm finansman şirketleri arasında 6. sırada yer almayı başarmıştır.