Türkiye Elektrik Enerjisi Sektörü

Türkiye elektrik enerjisi sektörü 2016 yıl sonu elektrik enerjisi üretim ve tüketim verileri incelendiğinde, toplam elektrik tüketiminin, ekonomik büyümeye paralel bir şekilde, önceki yıla göre %5.3 artış göstererek 278,346 GWh olarak gerçekleştiği, elektrik üretiminin de paralel olarak %5.3 artışla 273,388 GWh’a ulaştığı görülmektedir. 2016 sonu itibariyle Türkiye’deki kurulu güç 78,497 MWMW’tır.

2016 yılı Türkiye kurulu güç dağılımına bakıldığında toplam dağılımın %28'inin doğal gaz, %22'sinin kömür, %34'ünün hidro, %8.3'ünün rüzgar ve jeotermal, %7.7'sinin diğer kaynaklardan oluştuğu görülmektedir.

OYAK’ın elektrik enerjisi sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinden İSKEN, bu sektörde ülkemizdeki en büyük uluslararası yatırımlardan biri olmasının yanısıra, 1,210 MW (605x2) kurulu net kapasitesi ile aynı zamanda ülkemizin en büyük termik santrallerinden biridir. Tesis yıllık yaklaşık 9 bin GWh üretimi ile 2016 yılında Türkiye’nin elektrik ihtiyacının %3.5'ini karşılamıştır.