Türkiye Elektrik Enerjisi Sektörü

Türkiye elektrik enerjisi sektörü 2015 yıl sonu elektrik enerjisi üretim ve tüketim verileri incelendiğinde, toplam elektrik tüketiminin, ekonomik büyümeye paralel bir şekilde, önceki yıla göre %3.3 artış göstererek 265.7 milyar kWh olarak gerçekleştiği, elektrik üretiminin de paralel olarak %3.9 artışla 261.8 milyar kWh’a ulaştığı görülmektedir. 2015 sonu itibariyle Türkiye’deki kurulu güç 73,146.7 MW’tır.

2015 yılı Türkiye elektrik üretiminin kaynaklara göre dağılımına bakıldığında toplam üretimin %37.9'unun doğal gazdan, %29.1'inin kömürden, %25.6'sının hidroya dayalı kaynaklardan, %4.5'inin rüzgardan, %1.3'ünün jeotermalden ve %1.6’sının diğer kaynaklardan  sağlandığı görülmektedir.

OYAK’ın elektrik enerjisi sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinden İSKEN, bu sektörde ülkemizdeki en büyük uluslararası yatırımlardan biri olmasının yanısıra, 1,210 MW (605x2) kurulu net kapasitesi ile aynı zamanda ülkemizin en büyük termik santrallerinden biridir. Tesis yıllık yaklaşık 9 bin GWh üretimi ile 2015 yılında Türkiye’nin elektrik ihtiyacının %3.5'ini karşılamıştır.